23/02/2018
312
Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật 2 Mùa Chay_Lm. Trầm Phúc 

GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA

Chúa Nhật 2 Mùa Chay năm B

Lời Chúa: Mc 9,2-10

 

Chúa Giêsu biến hình trên núi là một biến cố không thường trong đời sống của Ngài. Ngài không muốn cho ai hiểu lầm về sứ vụ của Ngài. Khi làm phép lạ chữa bệnh hay trừ quỉ, Ngài luôn đòi buộc họ đừng nói với ai. Nhưng hôm nay, chính Ngài lại tỏ mình cho ba môn đệ thân tín nhất là Phêrô, Giacôbê và Gioan. Ba môn đệ thân tín này là những người đã chứng kiến việc Chúa cho em bé, con của ông sĩ quan Rôma được sống lại, chứng kiến cơn hấp hối của Thầy mình trong vườn Cây Dầu. Ba vị này, sẽ là cột trụ của Giáo Hội thời sơ khai. Ngài chuẩn bị cho họ đi vào những biến cố quan trọng của Ngài, để khi xảy ra, họ không bị lung lạc.

Ngài đưa họ lên một ngọn núi cao mà không nói rõ ở đâu. Thánh sử muốn nhắc đến một biến cố Cựu Ước là ngọn núi Xinai mà xưa kia Chúa đã gặp gỡ ông Môsê để ban Lề Luật cho dân Itraen. Nơi đó, Thiên Chúa đã cho ông nhìn thấy vinh quang chói lòa của Ngài và sau đó, mặt của ông chói ngời khiến cho dân không thể nhìn mặt ông. Ba môn đệ cũng được nhìn thấy vinh quang rạng ngời của Thầy mình, là vinh quang của Người Con Một đầy ân sủng và chân lý. Ba môn đệ, nhờ đó khám phá ra căn tính lạ lùng của Thầy mình, Ngài là người nhưng lại là Đấng không thuộc về thế gian này. Vinh quang đó được thể hiện bằng y phục sáng chói của Ngài.

Sự kiện thứ hai là hai ông Môsê và Êlia hiện đến đàm đạo với Chúa Giêsu. Điều này chứng tỏ rằng hai thế giới hiện tại và xưa kia vẫn là một. Những gì đã xảy ra trong quá khứ vẫn còn tồn tại. Hai Giao Ước cũ và mới vẫn liên hệ chặt chẽ với nhau. Ông Môsê là đại diện cho Lề Luật cũ, cho Giao Ước cũ, ông Êlia, đại diện cho các tiên tri, Chúa Giêsu là Giao Ước mới gặp nhau. Như thế chứng tỏ rằng, nơi Chúa Giêsu, hai Giao Ước đều được thực hiện. Chúa Giêsu kiện toàn Lề Luật cũ và thực hiện lời các tiên tri. Ngài thực hiện Giao Ước mới bằng cách đổ máu mình làm giá chuộc cho muôn người, trở nên của lễ hiến tế duy nhất đẹp lòng Chúa Cha. Xưa kia, người ta dùng máu chiên bò làm của lễ thì hôm nay, máu Chúa Giêsu trở nên của lễ duy nhất có thể chuộc lại tội lỗi cho nhân loại.

Sự kiện thứ ba xảy ra là một đám mây đến bao phủ các Ngài và từ trong đám mây có tiếng phán ra: “Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người”. Đây chính là trung tâm của việc hiển dung. Chúa Giêsu muốn cho các môn đệ thấy được căn tính thần linh của Ngài. Đây là lần thứ hai, Chúa Giêsu được Cha trên trời xác nhận là Con của Ngài một cách công khai. Lần thứ nhất khi Chúa chịu phép rửa tại sông Giođan, lần này, chỉ có ba môn đệ nhưng long trọng hơn. Các môn đệ kinh hoàng khi nghe tiếng Chúa Cha, như khi xưa Môsê nghe tiếng Chúa từ bụi gai đang bốc lửa. như tiên tri Isaia nhìn thấy vinh quang Chúa trong đền thờ… Nhưng sau khi nghe tiếng Chúa Cha trong áng mây, mọi sự biến mất chỉ còn Chúa Giêsu một mình với các ông. Người Con yêu dấu của Chúa Cha chỉ còn là một con người. Vinh quang kia đâu rồi? Những gì đã làm cho Phêrô ngây ngất đâu rồi? Chúng ta chỉ còn một mình Chúa Giêsu. Ngài là của chúng ta. Như thế đủ rồi, chúng ta nhận lãnh món quà tuyệt hảo của Chúa Cha. Người Con Một yêu dấu của Ngài, Ngài trao ban cho chúng ta. Chúa thương chúng ta đến như thế, chúng ta còn mong gì hơn? Hãy vâng nghe lời Ngài. Đó là việc chúng ta phải làm với tất cả cố gắng và chú tâm. Chúa không đòi chúng ta làm gì cho Chúa, Ngài chỉ mong chúng ta nghe lời Chúa Con để được sống, để hạnh phúc.

Nghe lời Chúa? Nhưng lời Chúa là gì? Là chính Ngài. Ngài là Ngôi Lời. Ngài là lời cụ thể của Chúa Cha. Lời Ngài là tất cả những gì Ngài là, tất cả những gì Ngài làm. Nghe lời Ngài để bước theo Ngài, sống với Ngài, chết với Ngài, phục sinh với Ngài. Ngài đang mời gọi chúng ta đi theo Ngài để cùng chết với Ngài. Ngài dã tỏ vinh quang của Ngài cho các môn đệ là để chuẩn bị cho họ đi với Ngài vào cuộc tử nạn đang gần kề. Chúng ta dám đi với Ngài vào tử nạn để cùng phục sinh với Ngài không? Chúng ta dám đóng đinh tính xác thịt chúng ta như thánh Phaolô đã nói không? Không có tình yêu nào cao cả bằng tình yêu của người dám chết vì bạn hữu, Chúa Giêsu dám chết cho chúng ta, chúng ta đáp trả bằng gì? Trong Mùa Chay này, chúng ta dám làm gì cho Ngài?

Trước khi làm gì, hãy đến với Ngài trước đã. Phải ăn lấy Ngài vì Ngài mới là sức mạnh cần thiết cho chúng ta đủ can đảm để dấn thân. Chúng ta không chỉ sống nhờ cơm bánh, nhưng cần lời Chúa và mình Chúa. Hãy đến, bàn tiệc Tình Yêu đang mời gọi và khi chúng ta ăn lấy Bánh Tình Yêu, chúng ta mới đủ can đảm để bước vào con đường yêu thương.

Lm Trầm Phúc

Gp. Mỹ Tho