11/01/2019
1054
Suy niệm Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa năm C_Lm. Trầm Phúc


 

GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA

Chúa Giêsu chịu phép rửa - năm C

Lời Chúa: Lc 3,15-16.21-22

 

Chúa Giêsu có cần chịu chịu phép rửa không? Chắc chắn là không vì Ngài là Thiên Chúa, dù Ngài đã xuống thế làm người như chúng ta, mang lấy kiếp người khốn khổ của chúng ta. Thế nhưng tại sao Ngài lại đến sông Giođan chịu phép rửa như mọi người tội lỗi? Vì Ngài muốn mang lấy tất cả gánh tội của chúng ta, hòa mình vào đám dân tội lỗi, liên đới với họ, chịu phép rửa như họ. Ngài vẫn là Thiên Chúa, Ngôi Lời hằng hữu, Đấng đầy ân sủng và chân lý, nhưng Ngài không hỗ thẹn khi gọi chúng ta là anh em của Ngài. Ngài không là một thẩm phán để tuyên án chúng ta, mà là Đấng Cứu Độ. Ngài cứu chúng ta không phải từ ngai vinh hiển của Ngài. Ngài đến với chúng ta, làm thân tội lụy như chúng ta, và từ vực sâu, Ngài nâng chúng ta lên hàng con cái Thiên Chúa.

Ngài chịu phép rửa để dạy chúng ta khiêm tốn nhìn nhận thân phận tội hèn của mình để được tha thứ. Chính Ngài đã nên gương cho chúng ta khi từ bỏ mọi vinh quang, mang lấy thân tôi hèn, sống như con người, vâng lời cho đến chết và chết trên thập giá. Vì thế, Chúa Cha đã tôn vinh Ngài. Dìm mình trong nước, Ngài thánh hóa dòng nước, Ngài sử dụng nước để thánh hóa chúng ta. Từ nay, những ai được rửa trong nước rửa tội, sẽ trở thành một tạo vật mới, được tái tạo trong Ngài.

Khi lên khỏi nước và chìm trong cầu nguyện, Thánh Thần ngự xuống trên Người dưới hình thức chim bồ câu và Chúa Cha đã từ trời phán: “Này là Con Ta rất yêu dấu, Ta hài lòng về Người”. Đây không phải là lời chứng của loài người mà là sự xác nhận long trọng của Chúa Cha. Ngài đã yêu thế gian đến nỗi ban Người Con Một cho thế gian. Và ai tin vào Người Con Một thì Người sẽ ban cho được làm con Thiên Chúa.

Chúa Thánh Thần sẽ ngự xuống trên chúng ta như đã ngự xuống trên Chúa Giêsu. Chúa Giêsu được rửa trong nước, nhưng chính Ngài sẽ rửa chúng ta trong Thánh Thần và nhờ Thánh Thần đó, chúng ta được gọi Cha bằng tiếng abba thân thương, trìu mến. Hạnh phúc cho chúng ta biết bao khi được gọi Chúa là Cha! Vì thế, hãy luôn nhớ rằng, chúng ta được yêu thương tuyệt vời. Nhờ Chúa Giêsu, người anh cả của chúng ta, chúng ta lãnh ơn này đến ơn khác, từ sự sung mãn của Ngài.

Chúng ta là con Thiên Chúa. Điều này, thánh Gioan đã nói nhiều trong thư thứ nhất của ngài, nhưng mấy người trong chúng ta đã nhớ đến hồng ân đó? Chúng ta dự lễ, cầu nguyện với tư cách nào nếu không là với tư cách là con Thiên Chúa, bằng những tiếng rên siết của Thánh Thần? Nhưng cuộc sống hằng ngày của chúng ta có phản ánh tước vị cao cả đó không? Hình như nhiều người sống theo thế gian chứ không theo ý Chúa. Chúa Giêsu đến trong trần gian này là để vâng theo ý Cha Ngài, Ngài đã vâng phục cho đến chết và chết trên thập giá. Chúng ta chỉ có con đường duy nhất đó để đạt đến hạnh phúc Chúa dành cho chúng ta.

Chúa Giêsu đến để làm người anh cả của chúng ta, Ngài dạy chúng ta yêu thương nhau như Ngài. Mọi người là anh em. Chúng ta có thực sự xem mọi người là anh em không, hay xem họ như đối thủ cần phải loại trừ? “Tất cả những gì anh em làm cho một người anh em bé nhỏ nhất của Ta đây là làm cho chính Ta”. Chúng ta có nhớ không?

Và một hành động lạ lùng nhất của Ngài là dám trở thành một của ăn cho chúng ta: “Này là Mình Thầy, hãy cầm lấy mà ăn”. Ăn lấy Ngài là tấm bánh duy nhất, chúng ta trở nên một với Ngài, đồng thời thành một với mọi người anh em. Yêu thương nhau như Thầy, đó là giới răn mới. Chúng ta cần thực hiện hằng ngày. Hãy đồng hành với mọi người anh em, nhất là với những người anh em đau khổ nghèo đói, những người bị bỏ rơi, bị khinh miệt, bị loại trừ, bị áp bức. hãy đón tiếp họ, nâng đỡ họ. Abraham đã đón tiếp ba người khách lạ, không ngờ, ông đã đón tiếp chính Thiên Chúa. Hai môn đệ thành Emau đã mời người khách lạ vào bàn ăn, họ đã đón tiếp chính Đấng Phục Sinh. Chúa đến với chúng ta qua những con người đáng thương nhất, chúng ta có nhìn thấy không? Xin Chúa mở mắt và tâm hồn chúng ta để chúng ta thấy rõ hơn và nhìn thấy Chúa đang mong chờ chúng ta đón tiếp Ngài qua nhiều dáng vẻ bất ngờ của Ngài.

Lm. Trầm Phúc

Gp. Mỹ Tho