31/10/2018
873
Suy niệm Lễ Các thánh nam nữ_Lm. Trầm Phúc 

GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA

Các thánh nam nữ

Lời Chúa: Mt  5,1-12a

 

Hôm nay Giáo Hội kính nhớ tất cả các thánh nam nữ, những người đã được hưởng hạnh phúc với Chúa. Chúng ta có một số ít các thánh được Giáo Hội tuyên phong là thánh, vì các ngài đã nên gương sáng cho mọi người, nhưng một số đông vô kể các thánh vô danh, không ai biết, không được tuyên phong, những người đã chiến thắng trong trận chiến chính nghĩa như thánh Phaolô đã nói, và đã giặt sạch áo mình trong máu Con Chiên, đã lãnh triều thiên vinh quang trong Chúa. Các thánh nam nữ vô danh này không xa lạ với chúng ta. Các ngài chính là những thân nhân của chúng ta, bạn bè của chúng ta đã đi trước chúng ta vào cõi phúc mà các ngài đã tin tưởng thực hiện trong cuộc sống trần thế của các ngài. Chúng ta gọi các ngài là thánh, vì sao vậy?

Vì các ngài là hiện thân của Chúa Giêsu. Trong Kinh Thánh, Chúa đã nói: “Các ngươi hãy nên thánh vì Ta là Thánh”. Chúa Giêsu cũng đã đòi buộc chúng ta: “Anh em hãy nên trọn lành như Cha anh em ở trên trời là Đấng trọn lành”. Nên thánh là như thế.

Và chính Chúa Giêsu đã vạch ra một con đường để chúng ta nên thánh: đó là con đường bát phúc, tám mối phúc thật. Đó cũng là khuôn mặt của Ngài. Nếu nhìn kỷ, chúng ta sẽ thấy rằng Chúa Giêsu đã sống như Ngài đã dạy. Ngài là con người nghèo giữa chúng ta. Ngài hiền lành, đau khổ, xót thương và trong sạch. Ngài cũng là con người bị bách hại vì lẽ công chính. Con đường này không dành cho riêng ai mà cho mọi người. Chúng ta phải nên thánh tức là sống như Ngài. Không có con đường nào khác để đạt đến Nước Trời. Chỉ có một con đường, nhưng mỗi người dùng phương tiện khác nhau. Trong số các thánh, chúng ta thấy những vị tử đạo, những vị thánh tu sĩ, những thánh đồng trinh, các vị thánh có gia đình… đủ mọi hạng người. Chúng ta đang đi với các ngài trên đường nên thánh, và các ngài hỗ trợ chúng ta bằng nhiều cách mà chúng ta không thể nhận ra được.

Các thánh nam nữ đã thành công. Trong số các thánh đó, biết bao nhiêu đấng đã phải trải qua rất nhiều thử thách, rất nhiều gian nan mới thành công. Rất nhiều đấng phải sa đi ngã lại nhiều lần trong yếu đuối, nhưng cuối cùng cũng đạt đến thành công. Chúng ta cũng yếu đuối nhưng nếu chúng ta dám tin tưởng, dám đứng dậy và bước tới, chúng ta sẽ nên thánh. Giáo Hội mừng các thánh nam nữ chính là nhắc cho chúng ta nhớ đến đích điểm của đời sống hôm nay. Đích điểm đó chính là Chúa Giêsu. Tiếng gọi của Ngài vẫn vang vọng suốt trong thời gian cho đến tận thế: “Hãy theo Ta”. Chúng ta dám theo Ngài không? Theo Ngài không dễ như chúng ta tưởng, vì theo Ngài là phải bỏ mình, vác thập giá. Theo Ngài là phải uống chén như Ngài. Theo Ngài là yêu mến Ngài trên hết mọi sự. Khó thật đấy, nhưng hình như tất cả các thánh, không ai thất vọng mà ngược lại, họ cảm thấy hạnh phúc tràn trề, một thứ hạnh phúc mà chúng ta không thể tưởng tượng ra được, nhưng hạnh phúc đó có thật. Các thánh là bằng chứng rõ ràng nhất. Đừng nản lòng vì mình yếu đuối, nhưng tin cậy và bền tâm vững bước. Các thánh là những người đã kinh nghiệm những khó khăn trên con đường theo Chúa. Các ngài không bỏ rơi chúng ta. Chỉ cần chúng ta đừng nản lòng khi gặp khó khăn cám dỗ.

Chúa Giêsu cũng không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Ngài biết chúng ta được nhào nắn bằng gì. Ngài cũng đã hứa sẽ ở cùng chúng ta mọi ngày cho đến tận thế. Ngài thực hiện lời hứa đó bằng nhiều cách, nhưng có một cách mà chúng ta dễ dàng nhận ra, đó là Ngài cho chúng ta ăn lấy Ngài. Hãy ăn lấy Ngài để luôn được sống với Ngài mọi ngày, lao động với Ngài, vui buồn với Ngài. Đó là hồng ân trên mọi hồng ân. Chúng ta có một nguồn lực vô tận chỉ cần đến với Ngài, nhận lấy Ngài như một của ăn. Đó cũng là thiên đàng được nếm trước, vì thiên đàng là chính Chúa. Nên thánh là yêu mến Chúa hết lòng hết sức, trên hết mọi sự.

Lm. Trầm Phúc

Gp. Mỹ Tho