23/11/2018
622
Suy niệm Chúa Nhật XXXIV TN năm B, Chúa Giêsu Kitô, Vua vũ trụ_Lm. Trầm Phúc 

GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA

Chúa Nhật 34 Thường Niên năm B

Chúa Giêsu Kitô, Vua vũ trụ

Lời Chúa: Ga 18.33b-37

 

Giáo Hội mừng vương quyền của Chúa Giêsu vào cuối năm phụng vụ để nhấn mạnh rằng Ngài là đích điểm của mọi sự, mọi sự sẽ quy về Ngài.

Nghe nói đến tước vị vua, chúng ta thường có cảm tưởng Ngài như một vua trần thế, đứng đầu một nước, được toàn dân quy phục. Không, Ngài là một vị vua ngoại hạng, một vị vua không như các vua trần thế. Ngài là Vua tuyệt đối, không chỉ là một nước mà toàn thể vũ trụ, cả trời và đất, là vua vĩnh cửu vượt mọi ranh giới thời gian, không gian. Ngài là Vua Toàn Năng, mọi sự do Ngài mà có và sẽ quy tụ dưới quyền bính tuyệt đối của Ngài. Ngài là Vua vừa là Chúa chúng ta. Chúng ta thờ lạy suy tôn Ngài, vâng theo ý Ngài, hiến dâng mọi sự cho Ngài, vì Ngài là hạnh phúc của chúng ta, là lẽ sống của chúng ta. Ngoài Ngài ra, chúng ta không có gì cả.

Ngài là Thiên Chúa, Đấng tạo thành trời đất, nhưng là Thiên Chúa nhập thể. Dù Ngài đã làm người và ở giữa chúng ta, quyền bính tuyệt đối của Ngài vẫn không suy giảm. Ngài đã chịu đóng đinh trên thập giá như một tử tội dưới thời Phongxiô Philatô, nhưng chính lúc đó Ngài mới thật sự là vua.

Người Do Thái muốn tiêu diệt Ngài, vì Ngài đã cho họ biết, Ngài là Con Thiên Chúa. Trước tòa án Caipha, khi ông này hỏi Ngài: “Ông có phải là Đấng Kitô, Con của Đấng đáng chúc tụng không?” Ngài trả lời: “Phải, chính thế. Rồi các ông sẽ thấy Con Người ngự bên hữu Đấng Toàn Năng và ngự giá mây trời mà đến”. Không có lời xác quyết nào mạnh hơn!

Trước mặt Philatô, Ngài là một bị cáo, một người tù, Ngài vẫn giữ một thái độ hết sức uy nghi, như một người tự do, ngang hàng với quan tổng trấn. Trong cuộc khổ nạn, nhiều lần tước hiệu Vua Israel được lặp đi lặp lại nhiều lần và nhất là trước mặt Philatô, khi các đầu mục Do Thái buộc tội Ngài là một người phá rối trật tự an ninh và cho mình là vua thiên sai, Philatô đã hỏi Ngài: “Vậy ông là vua dân Do Thái?” Ngài trả lời một cách uy nghi: “Chính ngài công nhận tôi là vua. Và Ngài giải thích cho Philatô biết tước vị vua của Ngài là gì: “Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian vì điều này: đó là để làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi”. Vua của chúng ta là đây, là Vua Sự Thật. Chính Ngài đã nói trước kia: “Ta là đường, là sự thật và là sự sống”.

Chúng ta là thần dân của Nước Sự Thật. Và Sự Thật sẽ giải phóng các ngươi. Sống trong Sự Thật là tự do, gian dối là nô lệ. Chúa Giêsu không cần ngai vàng để tuyên bố quyền vua vĩnh cửu của Ngài.  Đứng trước hận thù, nham hiểm, gian trá, Ngài chứng minh Ngài là vua Sự Thật, và Sự Thật là vĩnh cửu. Ngài dám liều mạng vì Sự Thật để cứu chúng ta là những kẻ sống trong tăm tối tội lỗi, đưa chúng ta vào ánh sáng vĩnh cửu của Ngài. Ngai vàng của Ngài chính là Sự Thật. Vinh quang của Ngài không là quyền uy, được mọi người bái phục suy tôn. Vinh quang của Ngài là đến để phục vụ và ban mạng sống làm giá chuộc cho muôn người. Ngài đến trong trần gian để chứng minh rằng Thiên Chúa đã yêu con người đến nỗi ban Con  Một cho trần gian. Ngài chính là Người Con Một đó, là tiếng nói yêu thương của Chúa Cha. Vậy Ngài chính là Vua Tình Yêu. Tình Yêu của Ngài cũng là Sự Thật. Không thể tách rời Tình Yêu và Sự Thật. Tình yêu không có sự thật thì không thể là tình yêu.

Vì yêu thương chúng ta, Ngài đã nhập thể làm người, mang lấy kiếp người đọa đày của chúng ta, sống với chúng ta và chết cho chúng ta. Làm sao chúng ta có thể hiểu được chiều rộng cao sâu của tình yêu Ngài? Đấng cao cả vô song đã trở thành nhỏ bé giữa trần gian! “Vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế”. Nhưng chúng ta vẫn tuyên xưng Ngài là Vua chúng ta. Một vì Vua khiêm nhường và hiền lành, một vì vua đầy lòng thương xót. Hạnh phúc cho chúng ta biết bao khi chúng ta đứng dưới cờ của một vì vua như thế!

Là thần dân của Vua nhân từ như thế, chúng ta hãy đi theo Ngài, sống như Ngài, yêu thương như Ngài và làm cho Nước Tình Yêu của Ngài lan rộng trong trần gian như Ngài mong ước.

Vua Giêsu của chúng ta không chỉ chết cho chúng ta mà thôi, Ngài luôn ở cùng chúng ta mọi ngày cho đến tận thế, không chỉ ở gần mà Ngài còn cho chúng ta ăn lấy Ngài, nên một với chúng ta. Làm sao chúng ta có thể hiểu được hồng ân cao quí mà Ngài trao ban cho chúng ta! Hãy biến tâm hồn chúng ta, con người chúng ta thành đền vàng cho Ngài để Ngài ngự trị và dùng mọi khả năng giúp mọi người nhận thấy tình yêu vô biên của Ngài và yêu mến Ngài như Ngài đáng được yêu.

Lm. Trầm Phúc

Gp. Mỹ Tho