17/08/2018
86
Suy niệm Chúa Nhật XX Thường Niên năm B_Lm. Trầm Phúc 

GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA

Chúa Nhật 20 thường niên năm B

Lời Chúa: Ga 6,51-58

 

Đây là đoạn cuối cùng của diễn từ về bánh hằng sống mà chúng ta đã có dịp suy nghĩ suốt mấy tuần qua, và cũng là đoạn quan trọng nhất. Nơi đây Chúa Giêsu xác quyết một cách mạnh mẽ chưa từng có về ý định của Ngài: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống”.

Một lời tuyên bố như thế làm sao ai chấp nhận được? Nhưng đây chính là phương pháp Chúa dùng để gây thắc mắc nhờ đó, Chúa dẫn đưa đến những vấn đề quan trọng hơn. Người Do Thái tranh luận với nhau vì lời Chúa quá vô lý, làm sao có thể làm được như vậy. Nhưng Chúa Giêsu lại quả quyết hơn: “Thật, tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông sẽ không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì sẽ sống muôn đời…” Chúa không giải thích mà chỉ xác quyết một cách mạnh mẽ những gì Ngài muốn thôi. Ngài nói rõ: ăn thịt và uống máu. Ăn thịt người là một điều không thể hiểu, lại thêm uống máu. Đối với người Do Thái, máu là nguồn sự sống và trong luật Môse cũng cấm ăn huyết các con vật. Chúa bảo họ ăn thịt và uống máu Ngài, làm sao họ có thể chấp nhận được! Đây chỉ là những loan báo, sau này Ngài mới thực hiện điều Ngài nói.

Chúng ta không ngạc nhiên vì những lời tuyên bố của Ngài nữa, vì Ngài đã cho chúng ta biết Thịt Máu Ngài là gì. Nhưng chúng ta cần biết rằng, thịt máu Chúa chính là sự sống, ăn lấy Ngài là được sống muôn đời, ăn lấy Ngài là được sống trong Ngài và Ngài sống trong chúng ta. Đây chính là đích điểm của cuộc sống. Nếu không sống trong Chúa thì cuộc sống này sẽ là gì ? Chúa Giêsu đến trong trần gian này là để phục hồi tất cả, vì khi tội lỗi đã nhận chìm tất cả trong sự hư mất thì con người bị tước hết mọi hồng ân Chúa ban và trở thành nô lệ cho tội lỗi, và chúng ta không còn hy vọng. Ngài đã đến, Ngài dùng quyền năng của Ngài cứu thoát chúng ta. Ngài cứu thoát chúng ta bằng cái chết và sự phục sinh của Ngài, nhưng ơn cứu thoát đó được tiếp tục trong chúng ta nhờ sự hiện diện của Ngài qua tấm bánh trường sinh Ngài để lại cho chúng ta. Ăn lấy Ngài, chúng ta sẽ sống trong Ngài và Ngài sống trong chúng ta. Ngài chiếm hữu chúng ta và sự sống của Ngài trở thành sự sống của chúng ta. Một điều kỳ diệu không miệng lưỡi nào tả xiết. Có Ngài trong cuộc sống, mọi hành vi cử chỉ của chúng ta mang lấy một giá trị vĩnh cửu vì “ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời”. Sự sống vĩnh cửu bắt đầu từ đây, ngay hôm nay, nếu chúng ta ăn lấy Ngài với niềm tin, với tất cả tình yêu. Ngài đã nói với người nữ Samaria: “Nếu ngươi biết được hồng ân của Chúa”. Hãy làm như thánh Phaolô dạy: “Trong mọi hoàn cảnh và mọi sự, hãy nhân danh Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, mà cảm tạ Thiên Chúa là Cha” vì tình thương vô biên của Ngài, đã cho chúng ta Tấm Bánh Tình Yêu là chính Con Một của Ngài, làm của ăn nuôi sống chúng ta.

Lm. Trầm Phúc

Gp. Mỹ Tho