07/06/2019
484
Suy niệm Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống năm C_Lm Trầm Phúc

GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA

Chúa Thánh Thần Hiện Xuống năm C

Lời Chúa: Ga 20, 19-23 

 

Chúng ta đã biết tường thuật của thánh Luca về biến cố Thánh Thần hiện xuống trong lễ Ngũ Tuần và chúng ta cũng biết hiệu quả của Chúa Thánh Thần trên các tông đồ. Hôm nay cũng là một lễ Hiện Xuống mới cho chúng ta, chúng ta có thấy gì không? Hình như không có gì. Có lẽ vì không có gió mạnh, không có ngọn lửa? Chúng ta có tin rằng Thánh Thần Chúa đang hiện diện trong lòng mỗi người chúng ta và Ngài vẫn không ngừng hoạt động trong Giáo Hội và trong mỗi người chúng ta không? Chúng ta không hay biết thôi.

    Thánh Luca thì nói Chúa Thánh Thần đến với các tông đồ trong lễ Ngũ Tuần, nhưng đối với thánh Gioan thì chính Chúa Giêsu ban Thánh Thần khi Ngài hiện ra với các tông đồ sau khi sống lại :       Ngài thổi hơi trên các ông và nói : “Anh em hãy nhậ lầy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, người ấy được tha…”  Như thế, Chúa Thánh Thần được xem như hơi thở của Chúa Giêsu. Đây chỉ là một hình ảnh, nhưng mang một ý nghĩa quan trọng, vì hơi thở được xem như sự sống. Như thế, Chúa Giêsu ban sự sống của Ngài cho chúng ta. Và đúng thế, không có Chúa Thánh Thần chúng ta không thể có sự sống thần linh trong chúng ta.  Chúng ta đã lãnh nhận sự sống thần linh đó khi chịu phép rửa tội và phép Thêm Sức, và như thế, chúng trở thành con Thiên Chúa. Tất cả cuộc sống của chúng ta bắt đầu ngay từ đó. Ngay từ đó chúng ta sống như con Thiên Chúa. Và Chúa Thánh Thần luôn hoạt động trong chúng ta, giúp chúng ta lớn lên trong ơn thánh và trong tình yêu Thiên Chúa.

    Mỗi lần lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống là một lễ hiện xuống mới cho mỗi người chúng ta, vì thế chúng ta hãy dọn tâm hồn để đón nhận Thánh Thần một lần nữa để Ngài đốt lửa yêu mến Chúa trong chúng ta, làm cho chúng ta càng khắng khít hơn với Chúa, trở nên xứng đáng hơn để là Đền Thờ của Ngài.

    Nhưng chúng ta có chú ý đến Chúa Thánh Thần không? Hình như chúng ta cảm thấy gần gũi hơn với Chúa Giêsu mà quên rằng Chúa Thánh Thầnh mới là Đấng giúp chúng ta nên một với Chúa Giêsu.

    Giáo Hội dùng rất nhiều danh xưng để gọi Chúa Thánh Thần : Chúa Thánh Thần được gọi là Đấng an ủi, Đấng Bảo Trợ, là nguồn ánh sáng, là Cha kẻ bần hàn, là nơi an nghỉ, là gió mát… Nhưng cuối cùng Ngài chỉ có một tên là Tình Yêu. Ngài là Tình Yêu giữa Chúa Cha và Chúa Con. Ngài được ban tặng cho chúng ta để biến chúng ta thành tình yêu như Ngài. Điều đó được gọi là nên thánh. Chúng ta phải nên thánh vì chúng ta là con Thiên Chúa. Chúng ta phải nên trọn lành như Cha chúng ta ở trên trời là Đấng trọn lành. Nên thánh không là gì khác là yêu mến Chúa hết lòng, hết sức, trên hết mọi sự, và yêu người như chính Chúa yêu. Đơn sơ chỉ có thế, nhưng con đường nên thánh còn dài, dài đến vô tận, vì chúng ta không thể làm được điều đó. Nhưng chính Chúa Thánh Thần giúp chúng ta làm được điều đó. Vì thế, cần luôn cầu nguyện với Chúa Thánh Thần, kêu cầu Ngài liên lỉ và lắng nghe tiếng nói âm thầm của Ngài trong tâm hồn.

    Chúng ta yếu đuối, đầy những thói xấu, nhưng nếu chúng ta bền tâm cầu xin, Ngài sẽ chỉ cho chúng ta cần phải làm gì và làm thế nào để chúng ta cởi bỏ con người cũ và mặc lấy những tâm tình của Chúa Giêsu, trở nên Tình Yêu như Ngài. Ai cũng có thể làm được. Ai cũng có thể nên thánh, chỉ cần thiện chí và dễ bảo đối với Chúa Thánh Thần. Ngài sẽ ban cho chúng ta nhiều ơn lành theo mức độ chúng ta sẵn sàng và ước muốn. Chúa Thánh Thần là Tình Yêu, Ngài rất nhẹ nhàng, Ngài không cưỡng bức chúng ta, Ngài đợi chờ chúng ta chấp nhận Ngài. Chúng ta càng đáp ứng những ánh sáng của Ngài, chúng ta càng nhận lãnh dồi dào ơn thánh của Ngài.

    Chúa Thánh Thần là của Chúa Giêsu, là hơi thở của Ngài. Thánh Thần luôn hướng chúng ta về nguồn sống của chúng ta là chính Chúa  Giêsu, là đường, là sự thật và là sự sống. Sự sống đó được ban cho chúng ta qua một của ăn là Mình Thánh Ngài. Chúa Thánh Thần sẽ giúp chúng ta hiểu được tình yêu Chúa Giêsu nơi bí tích Thánh Thể và gắn bó với Ngài, chúng ta mới cảm thấy hạnh phúc được nuốt Ngài vào lòng và cùng với Ngài, yêu mến Chúa Cha. Chúng ta cũng không quên Mẹ Maria. Mẹ đã cầu nguyện với các tông đồ trong nhà Tiệc Ly chờ đón Chúa Thánh Thần. Chúng ta hãy xin Mẹ cầu nguyện cho chúng ta và với chúng ta, để chúng ta luôn sẵn sàng đón nhận Thánh Thần trong cuộc sống hằng ngày để cuộc đời chúng ta trở nên giống cuộc đời của Mẹ, luôn là Nữ Tỳ khiêm hạ của Thiên Chúa, luôn tuân hành ý Chúa và phục vụ tha nhân với tất cả lòng yêu mến. Xin Mẹ luôn nhắc nhở chúng ta mang Chúa Giêsu cho mọi người chung quanh chúng ta, làm sao cho Chúa Giêsu được yêu thương hơn.

Lm. Trầm Phúc

Gp. Mỹ Tho