01/02/2019
1422
Suy niệm Chúa Nhật 4 Thường Niên_Năm C_Lm. Giuse Minh


 

CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN NĂM C

Gr 1,4-5.17-19; 1Cr 12,31-13,13; Lc 4,21-30)

KITÔ HỮU, TIÊN TRI CỦA TIN MỪNG

“Như các ngôn sứ Elia, Êlisa, Đức Giêsu không phải

chỉ được sai đến với dân Do Thái mà thôi”

 

Tin Mừng hôm nay Thánh sử Luca tường thuật về hoạt động của Chúa Giêsu ở Nazareth, quê hương của Ngài. Trong ngày Sabát Ngài vào hội đường, dựa trên đoạn sách Isaia để công bố chương trình hành động của Ngài. Đó là mang Tin Mừng cứu độ cho những người nghèo khổ. Bài giảng đã gây hứng khởi trong lòng thính giả. Họ thầm mong rằng vì tình đồng hương, Ngài sẽ ưu tiên làm phép lạ cho họ. Nhưng Ngài đã từ chối, bởi vì Ngài là Đấng Cứu Độ của nhân loại chứ không phải của riêng dân tộc nào. Thất vọng, dân Nazareth đã trục xuất Ngài khỏi thành và còn muốn giết Ngài.

I. Đức Kitô bị nghi kỵ tại quê hương Nazareth

Đoạn Tin Mừng hôm nay rất quen thuộc với nhiều người trong chúng ta. Tác giả Thánh Luca đã mô tả Chúa Giêsu trở về Nazareth để rao giảng cho người đồng hương quen thuộc như là một biến cố đầu tiên trong cuộc đời rao giảng công khai của Ngài. Theo cái nhìn của Thánh Luca, sau khi Chúa Giêsu chịu phép rửa ở sông Giodan, Ngài vào hoang địa chay tịnh và bị ma quỷ cám dỗ, nhưng Ngài đã chiến thắng. Ngài bắt đầu rao giảng nơi vùng đất Galilê, sau đó về Nazareth giảng Tin Mừng vào chính ngày Sabát nơi Hội Đường Do Thái.

Lúc đầu những người đồng hương của Chúa Giêsu thán phục vì những lời hay ý đẹp Ngài giảng. Họ bảo nhau: “Ông này không phải là con ông Giuse đó sao?” Người nói với họ: “Hẳn các ngươi sắp nói cho ta nghe câu ngạn ngữ: Hỡi thầy thuốc hãy chữa lấy chính mình!” Điều chúng tôi nghe xảy ra tại Caphacnaum ông hãy làm như vậy tại quê hương mình. Thấy họ cứng lòng tin, Đức Giêsu nói: “Tôi bảo thật các ông, không một tiên tri nào được chấp nhận tại quê hương mình”. Nhất là khi Ngài dẫn chứng một vài thí dụ về các tiên tri trong Cựu Ước, Ngài nói: “Vào thời ông Êlia khi trời hạn hán suốt ba năm sáu tháng, cả nước phải đói kém dữ dội, thiếu gì bà góa trong nước Israel; thế mà ông không được sai đến giúp một bà nào cả, nhưng chỉ được sai đến giúp bà góa thành Xa-rép-ta miền Xiđôn. Cũng vậy, vào thời ngôn sứ Êlisa, thiếu gì người phong hủi ở trong nước Israel, nhưng không người nào được sạch, mà chỉ có ông Naaman, người xứ Syri thôi”. Qua đó, Đức Giêsu khiển trách sự cứng lòng tin của những người Nazareth. Người báo cho họ biết sứ điệp mà họ chối bỏ sẽ được mang khỏi dân Do Thái. Thế là họ trở nên phẫn nộ và muốn trục xuất Ngài khỏi thành và muốn giết Người.

II. Sứ vụ không biên giới của Chúa Giêsu

Biết rõ đầu óc cục bộ địa phương của người đồng hương Nazareth, Chúa Giêsu muốn từ chối ràng buộc ơn cứu độ của Người trong mối liên hệ máu mủ thân quen nên Người khẳng định không một tiên tri nào được chấp nhận tại quê hương. Thật vậy, không một tiên tri nào mà không trải qua bách hại khổ đau, thử thách. Đó là số phận chung của các tiên tri từ Cựu ước qua Tân ước. Tiên tri là người được Chúa sai đi và chỉ nói những gì Ngài muốn. Một sứ mệnh như thế thường tạo ra nơi vị tiên tri một cuộc chiến nội tâm mãnh liệt. Môsê và Êlia đã trải qua khủng hoảng và ngay cả thất vọng khi phải trung thành với Lời Chúa. Còn trong bài đọc 1, Tiên tri Giêrêmia kể lại ơn gọi và sứ mạng tiên tri của mình. Thực hiện sứ mạng đó không dễ dàng chút nào mà luôn phải đối diện với những khó khăn thử thách và chống đối. Giêrêmia đã nhiều lần ca thán và có lúc chỉ muốn đào thoát.

Tuy nhiên, Chúa luôn ở với ông để ông vuợt qua tất cả: “Đừng nói anh chỉ là một đứa trẻ, hễ Ta sai anh đến với ai, anh sẽ đi. Hễ Ta truyền cho anh điều gì, anh sẽ nói. Trước mặt họ anh đừng sợ, vì có Ta ở với anh để vực thoát anh”

Trong Tin Mừng Chúa Giêsu khi thi hành sứ vụ rao giảng của mình cũng bị từ chối, đau buồn hơn khi bị chính anh chị em đồng hương của mình chống đối. Nhưng không vì thế mà Người chán nản bỏ cuộc. Trái lại, Người còn thực hiện với sự kiên cường hơn. Ngài tỏ thái độ như các tiên tri: nghiêm khắc với những kẻ khóa Nước Trời; Chỉ trích sự giả hình của những người biệt phái; đặt lại vấn đề tư cách là con cháu tổ phụ Abraham mà người Do thái vẫn tự hào. Nhất là Ngài rao giảng không chỉ bằng lời nói, mà còn bằng cả cuộc sống của Ngài. Do đó, Tin Mừng hôm nay là lời tiên báo về sự chống đối và bách hại mà Chúa Giêsu sẽ trải qua. Cái chết trên thập giá là tuyệt đỉnh sứ mệnh tiên tri của Chúa Giêsu là lời nói cuối cùng của Ngài như một vị tiên tri.

III. Kitô hữu, tiên tri của Tin Mừng

Mỗi Kitô hữu hôm nay, qua bí tích thánh tẩy cũng được Thiên Chúa mời gọi tham dự vào sứ mạng loan báo Tin mừng, nghĩa là tham dự vào sứ vụ tiên tri của chính Chúa Giêsu Kitô. Kitô hữu sẽ lên đường đồng hành cùng với Người để loan báo để làm sứ giả cho người tại quê hương đất nước của mình.

Cũng như Chúa Giêsu, người Kitô hữu cũng được Thánh Thần xức dầu và sai đi vào trần thế. Ước gì chúng ta luôn kiên trì rao giảng Tin Mừng của Chúa dù gặp thời thuận tiện hay không thuận tiện vì biết rằng mình đang sống ơn gọi tiên tri. Người Kitô hữu chúng ta hãy xem lại Đức tin của chúng ta hiện nay với Chúa Giêsu có còn sống động hay trở thành một thói quen, khô khan nguội lạnh chỉ còn quá quen thuộc như dân làng Nazareth ngày xưa. Phải chăng cuộc sống của chúng ta đã trở nên mù quáng hoặc nô lệ cho những thành kiến đến độ không còn tin nhận Chúa và không còn nhạy bén trước tác động của ơn Chúa.

Hơn nữa hằng ngày chúng ta đã bỏ lỡ biết bao cơ hội không đón tiếp Chúa đến thăm khi ta bịt mắt bưng tai không nghe những tiếng kêu than khóc lóc, khi ta làm ngơ trước cảnh ngộ nghiệt ngã, khi ta ngoảnh mặt quay lưng trước những nạn nhận của thiên tai, nhất là ta bỏ lỡ không nghe tiếng Chúa cảnh báo để ăn năn sám hối. Vì đây có thể là cơ hội lần cuối Chúa nhắc nhở ta! Chúa sẽ bỏ ta mà đi như đã bỏ làng Nazareth và không bao giờ trở lại. Như thế thì thật là nguy hiểm cho chúng ta biết bao!

Vậy để nhận biết và đón tiếp Chúa, ta phải rèn luyện cho mình một trái tim luôn rộng mở yêu thương, một trái tim yêu thương rất nhạy bén để nghe được tiếng nói của Chúa, đọc được những dấu chỉ của Chúa, để chúng ta tỉnh thức nhận ra và đón nhận Chúa mỗi lần Chúa đến với chúng ta (bài đọc 1).

Xin Chúa tha thứ cho thái độ lạnh nhạt của chúng con. Xin ban Thánh Thần để chúng con nhìn thấy những dấu chỉ Chúa thực hiện trong đời sống và trong những biến cố hằng ngày, để chúng con luôn tin nhận và yêu mến Chúa.

Lm. Giuse Phạm Thanh Minh

Gp. Mỹ Tho