13/10/2017
729
Suy niệm Chúa Nhật 28 Thường Niên năm A_Lm. Trầm Phúc

GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA

Chúa Nhật 28 thường niên năm A

Lời Chúa: Mt 22,1-14

 

Chúng ta suy nghĩ về một dụ ngôn có tính tranh luận, vì những Chúa Nhật trước chúng ta đã suy nghĩ về những dụ ngôn có tính cách tranh luận như thế này. Lần này Chúa Giêsu nhấn mạnh đến sự từ chối của những đầu mục Do Thái đối với lời mời gọi của Thiên Chúa. Đây chính là một dụ ngôn gây “sốc” và có thể nói là lạ thường, và chính vì lạ thường mà nó gây sốc cho người nghe.

Vua kia mở tiệc cưới cho con mình, tức là đám cưới của hoàng tử. Một biến cố lớn cho gia đình nhà vua và cũng là một biến cố quan trọng vào bậc nhất đối với toàn dân. Thế nhưng, mọi sự đã sẵn, mà khách mời không đến dự. Đám cưới của hoàng tử, thì khách mời phải là những bậc vị vọng trong nước, và ai cũng hăm hở đi dự, vì đó là danh dự lớn cho khách mời. Nhưng không ai đến dự. Họ lấy đủ thứ lý do, những lý do không chính đáng. Nhà vua cử đầy tớ của mình đi mời các khách mời, nhưng họ lại sỉ nhục và bắt giết những đầy tớ của vua. Một sự xúc phạm không thể tha thứ!

Chúng ta thấy thái độ của những khách mời có đáng trừng phạt không? Thế nhưng, việc này vẫn xảy ra ngay hôm nay, trong hoàn cảnh hiện tại của chúng ta. Bàn tiệc yêu thương của Chúa đã bị chúng ta khinh bỉ, không đến dự. Rất nhiều người nại đủ lý do để không đến dự, những lý do không chính đáng. Bàn tiệc của Vua Trời hôm nay không chỉ đãi với thịt bò bê béo tốt mà bằng chính thịt máu của Con Vua Trời. Nhưng nhiều người vẫn không coi trọng và từ chối. Sự xúc phạm càng nặng nề và đáng trừng phạt biết bao! Cái gì có thể so sánh được với bàn tiệc này không? Chúa Giêsu trở thành của ăn cho chúng ta. Chúng ta có biết là gì không?

Chúng ta được ăn lấy Thiên Chúa của mình! Một điều vượt xa tất cả sự tưởng tượng của chúng ta, nhưng lại là một sự thật. Thiên Chúa mời gọi chúng ta vào bàn tiệc yêu thương của Chúa. “Thiên Chúa đã yêu thương trần gian đến nỗi ban Con Một mình cho trần gian” và Người Con Một đó đã yêu thương trần gian đến nỗi ban chính bản thân mình làm của ăn cho con người: “Hãy cầm lấy mà ăn, này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con”. Tình yêu đã được nâng lên đến tột đỉnh. Những gì con người không thể tưởng tượng và cũng không làm được, Thiên Chúa đã làm. Thế nhưng có mấy người đã hiểu được tình yêu tuyệt đỉnh đó? Chúng ta từ chối vì những lý do không đâu. Sự từ chối đó là đắc tội.

Nhưng Thiên Chúa là Tình Yêu. Ngài không xua quân tiêu diệt ngay những người khinh rẻ Ngài. Ngài nhẫn nại chờ đợi và không ngừng sai các đầy tớ đi mời gọi khách mời. Giáo Hội luôn mời gọi con cái mình đến dự tiệc. Có lẽ chúng ta không đến nỗi tàn nhẫn đến mức độ giết các đầy tớ của Chúa, nhưng chúng ta làm ngơ vì những mối lợi trần gian cuốn hút chúng ta đến nỗi chúng ta không để ý gì đến những lời mời gọi tha thiết của Chúa, chúng ta không muốn đi vào bàn tiệc yêu thương của Chúa.

Dân Do Thái xưa đã từ chối sứ điệp yêu thương của Chúa. Giêrusalem bị tàn phá. Chúa xóa sổ dân Do Thái để mời gọi tất cả các dân tộc khác vào bàn tiệc đã dọn sẵn. Một dân mới được quy tụ vào bàn tiệc của vua. Giáo Hội được khai sinh. Mọi người được mời gọi vào hưởng ân lộc sung mãn của Chúa: kẻ giàu người nghèo, người mạnh cũng như người bệnh, mọi người vẫn được quyền đến dự. Nhưng, cần phải có áo cưới. Đây chỉ là một dụ ngôn, vì thế chúng ta có thể hiểu rằng mọi người được mời vào bàn tiệc của vua, nhưng cần phải xứng đáng chứ. Mọi người đều mặc áo cưới chỉ trừ một người không mặc áo cưới. Một hành động xúc phạm khác đối với vua. Áo cưới đây chính là lòng trong sạch, ý muốn ngay lành, và tâm tình yêu mến chân thành.

Nhiều người đến bàn tiệc Thánh Thể mà tâm hồn chỉ như một cái chợ.

Có chỗ nào cho Chúa dung thân? Chúa đến với chúng ta với tất cả tình yêu của Ngài, nhưng chúng ta không yêu mến Ngài, làm sao tình yêu Chúa có thể ngự trị trong chúng ta? Làm thế nào tình yêu sinh hoa kết quả trong một tâm hồn chai cứng vì nết xấu, vì đam mê vật chất? Vì thế, biết bao nhiêu lần chúng ta rước Chúa, tâm hồn chúng ta vẫn trơ trơ như đá, đời sống chúng ta không được đổi mới. Thánh Phaolô bảo chúng ta: “Hãy mặc lấy Chúa Kitô”. Nhờ Bí tích Thánh Thể, Chúa Giêsu thực hiện những điều kỳ diệu của Ngài nơi chúng ta, biến chúng ta thành của riêng Ngài và Ngài trở nên chúng ta. Chúng ta trở nên hiện thân của Ngài giữa trần gian, trở nên dấu hiệu hữu hình của Ngài giữa anh em chúng ta, cũng như Ngài là hiện thân của Chúa Cha. Chúng ta cần mặc áo cưới, xứng đáng với ân huệ vua trời ban cho chúng ta là vào dự tiệc cưới hoàng tử. Hơn thế nữa, trong tiệc cưới này, chúng ta không những chỉ là khách mời mà là nàng dâu yêu dấu của hoàng tử, Ngài sẽ dẫn chúng ta vào tình yêu và hạnh phúc thiên đàng là của chúng ta.

Lm Trầm Phúc

Gp. Mỹ Tho