14/03/2019
252
Suy niệm Chúa Nhật 2 Mùa Chay năm C_Lm. Trầm Phúc


 

GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA

Chúa Nhật 2 Mùa Chay năm C

Lời Chúa: Lc 9,28b-36

 

Có bao giờ chúng ta thấy được vinh quang của Chúa như các thánh tông đồ chưa? Chắc là không bao giờ. Nhưng chúng ta có tin rằng Chúa chúng ta là Đấng Quyền Năng tuyệt đối không? Ngài không tỏ hiện vinh quang của Ngài cho chúng ta bằng những dấu hiệu bên ngoài, nhưng Ngài vẫn tỏ hiện vinh quang của Ngài trong sự khiêm hạ âm thầm, nhưng rất mãnh liệt: trong một tấm bánh nhỏ, trong một của ăn đơn thường. Chúng ta có nhìn thấy vinh quang và quyền năng của Ngài trong sự khiêm hạ nhỏ bé đó không?

Thánh Thể chính là một cuộc hiển dung quyền năng của Chúa trong sự nhỏ hèn. Ai có thể làm  được như Ngài ? Chỉ có Ngài, với quyền năng vô song của Ngài mới làm được một việc lạ lùng như thế. Chúng ta có nhìn thấy không? Cần một niềm tin vững mạnh mới nhận ra quyền năng lạ lùng đó.

Nhìn thấy được vinh quang của Thầy chí thánh của mình, các môn đệ phải lên một đỉnh núi cao và ở một mình với Ngài. Các ông phải bỏ hết mọi sự, bỏ hết mọi lo lắng vật chất, để chỉ chú trọng đến một mình Ngài thôi, đắm chìm trong cầu nguyện.

Hôm nay, chúng ta họp nhau trong nhà thờ này, cách ly khỏi gia đình, khỏi mọi lắng lo vật chất, để chỉ tìm gặp Chúa mà thôi, may ra chúng ta sẽ thấy được vinh quang của Ngài.

Hôm nay, chúng ta sẽ nghe Ngài ngỏ lời với chúng ta, chúng ta mới thấy được Ngài ân cần yêu thương chúng ta như thế nào. Chỉ cần chú ý đến Ngài thôi, quy hướng về Ngài và mang đến cho Ngài tất cả gánh nặng của cuộc sống chúng ta.

Nơi đây, chúng ta mới thấy Ngài là trung tâm của mọi sự, là nguồn vui và hạnh phúc của chúng ta. Ngoài Ngài ra, mọi sự chỉ là tro bụi. Tại sao Môsê và Êlia có mặt ở đó với Ngài? Môsê là đại diện của Lề Luật, Êlia là đại diện cho các tiên tri. Hai nhân vật này đại diện cho Cựu Ước. Điều này chứng tỏ rằng, Chúa Giêsu là trung tâm của mọi sự, của lịch sử. Nơi Ngài, mọi giao ước xưa, mọi lời tiên tri được thực hiện, ơn cứu chuộc được bày tỏ. Hai vị này nói gì với Ngài? “Các ngài đàm đạo với Chúa Giêsu về cuộc xuát hành của Ngài mà Ngài sắp thực hiện”. Cuộc xuất hành nào? Là cuộc tử nạn mà Ngài đã báo trước hơn một lần với các môn đệ: “Con Người sẽ bị các kinh sư và thượng tế loại bỏ, Ngài sẽ bị giết và sẽ sống lại sau ba ngày”. Các ông ngủ mê mệt, khi thức dậy nhìn thấy vinh quang của Ngài. Phêrô, trong một lúc quá vui mừng hứng khởi đã nói: “Thưa Thầy, ở đây thật tuyệt! Xin Thầy cho chúng con làm ba lều cho Thầy, cho ông Môisê, cho ông Êlia…” nghĩa là chúng con sẽ ở lại đây mãi.

Chúng ta cũng đang ở với Chúa, đang nghe lời Chúa, chúng ta có vui mừng như Phêrô không? Hay chúng ta mong sao cho nhanh để ra về? Đức tin của chúng ta ở đâu khi chúng ta đến dự thánh lễ? Nếu chúng ta tin thật rằng, Chúa đang ở giữa chúng ta, đang lắng nghe chúng ta, đang nhìn chúng ta với tất cả tình yêu của Ngài, chúng ta có cảm thấy vui mừng không? Chúng ta có mong ra về càng sớm càng tốt không, hay chúng ta sẽ nói như thánh Phêrô: Ở đây thật tuyệt, con muốn ở lại với Chúa lâu dài…? Ở lại để tâm sự với Chúa, để cảm thấy tình yêu của Chúa êm đềm, thanh thản. Nhưng rất nhiều người không muốn ở lại với Chúa, nại lý do nhiều công việc phải lo. Những giây phút ở lại với Chúa quí báu biết   bao! Ngày Chúa nhật là ngày của Chúa, chúng ta dừng chân bên Chúa một lúc, chúng ta sẽ mất mát những gì? Chúa mong mỏi biết bao được chuyện trò thân mật với chúng ta! Nhưng chúng ta không muốn ở lại, vì chúng ta có yêu mến Chúa đâu! Những người yêu nhau thích ở lại lâu giờ với nhau, nhiều lúc cũng không cần nói gì, miễn là ở bên nhau thôi. Ở lại với Chúa, chính là cử chỉ yêu thương êm đềm, sao chúng ta tiếc với Chúa từng giây phút đang lúc Chúa không tiếc gì với chúng ta?

Và môt đám mây bao phủ các ngài, và từ đám mây đó, Chúa Cha phán: “Này là Con Ta, Người đã được Ta tuyển chọn. Hãy nghe lời Người”. Lần nầy là lần thứ hai Chúa Cha xác nhận Chúa Giêsu là Con rất yêu dấu của Ngài. Điều này là bằng chứng cho thấy Chúa Cha đã yêu trần gian đến nỗi ban Người Con Một cho thế gian, và Người Con Một ấy đang ở giữa chúng ta, đầy ân sủng và chân lý. Vì thế chúng ta hãy nghe lời Ngài. Ngài là lời nói yêu thương của Chúa Cha, là sự sống. Chúng ta đã thấy vinh quang của Người Con Một trên đỉnh núi, nhưng chỉ là giai đoạn. Vinh quang đó sẽ chiếu sáng muôn đời khi Chúa từ cõi chết sống lại, và chúng ta sẽ sống lại với Ngài trong vinh quang, vì Ngài đã biến thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống thân xác vinh hiển của Ngài. Với điều kiện là lắng nghe lời Ngài và sống với Ngài ngay hôm nay.

Lm. Trầm Phúc

Gp. Mỹ Tho