16/08/2018
785
3 vị tử đạo tại làng Hữu Đạo huyện Cai Lậy
 

3 VỊ TỬ ĐẠO TẠI LÀNG HỮU ĐẠO HUYỆN CAI LẬY [1]

 

Vào năm 1861, quân Pháp đánh chiếm tỉnh Mỹ Tho, quan quân Việt Nam thất thủ tháo chạy. Khi chạy đến nhà thờ nào, họ đổ tội cho người công giáo đem quân Tây sang chiếm nước. Họ bắt người có đạo ở các họ đạo: Mỹ Tho, Chợ Bưng, Xoài Mút, Dưỡng Điềm, Mỹ Quí Đông, Bưng Môn ... tất cả 17 người và giao cho làng Hữu Đạo.

Quan quân tại đây đứng thành hai hàng, ở giữa trải một tấm chiếu, trên để cây thánh giá. Quân lính cầm roi đánh từng người, bắt ép họ bước qua thánh giá để được tha. Nhưng tất cả 17 người kể cả em bé 10 tuổi đều kiên quyết không bước qua thánh giá. Quan tức giận sai quân lính khiêng 2 đầu gông kéo lê họ bước qua thánh giá. Họ khóc lóc sợ hãi phân bua: “Lạy Chúa, xin Chúa chứng nhận lòng con. Chúng con không hề dám bước qua hình Chúa, những người nầy khiêng con...”. Ai nấy nhất mực xin lỗi Chúa.

Quan thấy hết phương cưỡng ép nên tức giận truyền lệnh chém đầu 17 v, và giao cho đội ban Trưởng thi hành. Viên đội trưởng nầy có lòng thương các đấng, lòng bất an. Trong lúc xách gươm về nhà, tình cờ bắt được tên trộm, ông tức giận định chém đầu ngay nhưng nó quỳ lạy xin tha mạng. Ông liền bắt nó chém các ngài thay ông. Tên trộm ra đình bắt chém hai vị, còn vị thứ ba nó run quá chém không chết ngay. Tên trộm nầy có tên là Đỏ.

Lúc đó quân Pháp tiến đánh đồn Thuộc Nhiêu, quân Việt tháo chạy, bỏ lại các tù nhân. Ngày hôm sau chúng tiến đánh đến làng Hữu Đạo và giải thoát 14 vị chưa kịp hành hình. Còn xác 3 vị kia bị khiêng đi không chôn ở đó. Nơi hành hình gọi là gò Dưới thuộc phần đất của một tín hữu tên là Cậy.

Nguồn: Kỷ yếu 50 năm Giáo phận Mỹ Tho (1960-2010)

________________


[1] Trích trong Sưu Tập Những Họ Đạo Cổ Xưa Tây Đàng Trong của Lê-ô Nguyễn Văn Quý, 1991.