Thánh Phêrô Nguyễn Văn Tự, tử đạo ngày 05 tháng 9 năm 1838
Thánh Phêrô Nguyễn Văn Tự, tử đạo ngày 05 tháng 9 năm 1838

/ 474 / Năm Thánh các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Thánh PHÊRÔ NGUYỄN VĂN TỰ Linh mục (1796 - 1838) Ngày tử đạo: 05 tháng 9 ...
Thánh Giuse Đặng Đình Viên, tử đạo ngày 21 tháng 8 năm 1838
Thánh Giuse Đặng Đình Viên, tử đạo ngày 21 tháng 8 năm 1838
/ 363 / Năm Thánh các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Thánh Giuse ĐẶNG ĐÌNH VIÊN Linh mục (1758 - 1838) Ngày tử đạo: 21 tháng ...
Thánh Micae Nguyễn Huy Mỹ, tử đạo ngày 12 tháng 8 năm 1838
Thánh Micae Nguyễn Huy Mỹ, tử đạo ngày 12 tháng 8 năm 1838
/ 407 / Năm Thánh các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Thánh Micae Nguyễn Huy Mỹ Lý trưởng (1804 - 1838) Ngày tử đạo: 12 tháng 8 Ông lý Mỹ: “Ta ...
Thánh Antôn Nguyễn Tiến Đích, tử đạo ngày 12 tháng 8 năm 1838
Thánh Antôn Nguyễn Tiến Đích, tử đạo ngày 12 tháng 8 năm 1838
/ 548 / Năm Thánh các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Thánh Antôn Nguyễn Tiến Đích Trùm họ (1769-1838) Ngày tử đạo: 12 tháng 08   Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không thối đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình, nhưng nếu thối đi, thì nó sinh nhiều bông hạt (Ga 12, 24).     Thánh ...
Thánh Giacôbê Đỗ Mai Năm, tử đạo ngày 12 tháng 8 năm 1838
Thánh Giacôbê Đỗ Mai Năm, tử đạo ngày 12 tháng 8 năm 1838
/ 304 / Năm Thánh các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Thánh Giacôbê Đỗ Mai Năm Linh mục (1781-1838) Ngày tử đạo: 12 tháng 8   "Anh em nghỉ lại, tôi về quê trước, nhưng mà sau này ta sẽ lại được gặp nhau".   ...
3 vị tử đạo tại làng Hữu Đạo huyện Cai Lậy
3 vị tử đạo tại làng Hữu Đạo huyện Cai Lậy
/ 810 / Năm Thánh các Thánh Tử Đạo Việt Nam
  3 VỊ TỬ ĐẠO TẠI LÀNG HỮU ĐẠO HUYỆN CAI LẬY  ...
Ba Giồng trở thành Trung Tâm Hành Hương của Giáo Phận Mỹ Tho
Ba Giồng trở thành Trung Tâm Hành Hương của Giáo Phận Mỹ Tho
/ 1239 / Năm Thánh các Thánh Tử Đạo Việt Nam
    Lịch sử họ đạo Ba Giồng gắn liền với việc ...
Thánh Emmanuel Lê Văn Phụng, tử đạo ngày 31 tháng 7 năm 1859
Thánh Emmanuel Lê Văn Phụng, tử đạo ngày 31 tháng 7 năm 1859
/ 603 / Năm Thánh các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Thánh Emmanuel Lê Văn Phụng Câu họ (1796 - 1859) ...
Thánh Phêrô Đoàn Công Quý, tử đạo ngày 31 tháng 7 năm 1859
Thánh Phêrô Đoàn Công Quý, tử đạo ngày 31 tháng 7 năm 1859
/ 582 / Năm Thánh các Thánh Tử Đạo Việt Nam
    Thánh Phêrô Đoàn Công Quý Linh mục (1826 - 1859) Ngày tử đạo: 31 tháng 7 ...
Chân phước Anrê Phú Yên, tử đạo ngày 26 tháng 7 năm 1644
Chân phước Anrê Phú Yên, tử đạo ngày 26 tháng 7 năm 1644
/ 1027 / Năm Thánh các Thánh Tử Đạo Việt Nam
    Chân phước Anrê PHÚ YÊN Thầy giảng (1625 - 1644) Ngày tử đạo: 26 tháng 7   Chúng ta hãy lấy tình yêu để đáp lại tình yêu của Chúa chúng ta, hãy lấy mạng sống đáp lại mạng sống. ...
Thánh Jose Fernandez - Hiền, tử đạo ngày 24 tháng 7 năm 1775
Thánh Jose Fernandez - Hiền, tử đạo ngày 24 tháng 7 năm 1775
/ 309 / Năm Thánh các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Thánh JOSE FERNANDEZ - HIỀN Linh mục dòng Đa Minh (1838 – 1775) Ngày tử đạo: 24 tháng 7   Tôi đến đây không phải để phục vụ vua chúa trần gian này mà chỉ để rao giảng Đạo Đức Chúa Trời thôi.   ...