Sứ điệp cho Ngày Giới trẻ Thế giới 2020 (Chúa Nhật Lễ Lá 05/04)
Sứ điệp cho Ngày Giới trẻ Thế giới 2020 (Chúa Nhật Lễ Lá 05/04)

/ 189 / Năm Mục Vụ Giới Trẻ
  Sứ điệp của Đức Thánh Cha cho Ngày Giới trẻ Thế giới 2020, được cử hành vào Ngày Lễ Lá 05.04.2020 ở cấp Giáo phận trên toàn thế giới với chủ đề: “Này bạn trẻ, Ta bảo con: hãy chỗi dậy” (x. Lc 7,14). Bản văn được Đức Thánh Cha ký vào ngày ...
ĐỨC GIÊSU – HOÀNG TỬ BÌNH AN (Chủ đề học hỏi và suy tư tháng 1 năm 2020)
ĐỨC GIÊSU – HOÀNG TỬ BÌNH AN (Chủ đề học hỏi và suy tư tháng 1 năm 2020)
/ 292 / Năm Mục Vụ Giới Trẻ
  MỤC VỤ GIỚI TRẺ ĐỨC GIÊSU – HOÀNG TỬ BÌNH AN (Chủ đề học hỏi và suy tư tháng 1 năm 2020 ...
Gợi ý mục vụ năm 2020: Bài 1
Gợi ý mục vụ năm 2020: Bài 1
/ 223 / Năm Mục Vụ Giới Trẻ
Gợi ý mục vụ năm 2020 Bài 01: “CÁC CON LÀ HIỆN TẠI CỦA THIÊN CHÚA”   Trong tinh thần Á Đông “tu thân, tề gia, trị quốc”, Giáo hội Việt Nam đã đề ra hướng đi mục vụ giới trẻ cho ba năm 2020 – 2022 với những điểm nhấn ...