26/08/2022
1409
Linh mục đương nhiệm Giáo phận Mỹ Tho (Cập nhật 08.2022) 

 

 

Stt

Tên thánh, họ tên

Năm sinh

Năm LM

Giáo xứ

Giáo hạt

1

Giuse Nguyễn Hoàng Hân

1948

1974

Bến Dinh

Cù Lao Tây

2

Antôn Nguyễn Văn Đức

1950

1976

Thủ Đoàn

Đức Hoà

3

Phêrô Lâm Tấn Phát

1949

1980

Tân Hồng

Cù Lao Tây

4

Henri Nguyễn Văn 

1950

1982

Fatima

Cù Lao Tây

5

Tôma Phan Ngọc Phương

1951

1983

Bến Siêu

Cù Lao Tây

6

Anphôngsô Khuất Đăng Tôn

1949

1988

Cai Lậy

Cái Bè

7

Phaolô Trần Kỳ Minh

1952

1991

TTMV

Mỹ Tho

8

GB. Nguyễn Văn Sáng

1956

1991

Thánh Antôn

Mỹ Tho

9

GB. Nguyễn Văn Học

1950

1992

Thiên Phước

Cao Lãnh

10

Giacôbê Hà Văn Xung

1956

1992

Chánh Toà

Mỹ Tho

11

Phaolô Đặng Tiến Dũng

1957

1992

Lương Hòa Hạ

Đức Hoà

12

Lêô Trần Văn Thanh

1957

1992

Bến Lức

Đức Hòa

13

Stêphanô Ngô Văn 

1966

1992

An Đức

Mỹ Tho

14

Phaolô Phạm Minh Thanh

1968

1992

Tín Đức

Cái Bè

15

FX. Trương Quý Vinh

1952

1998

Thủ Ngữ

Mỹ Tho

16

Inhaxiô Võ Viết Chuyên

1960

1998

Tân Quới

Cù Lao Tây

17

Tôma Bùi Công Dân

1967

1998

Hiệp Hòa

Đức Hoà

18

Đôminicô Nguyễn Trọng Dũng

1967

1998

Mộc Hoá

Tân An

19

Gabriel Nguyễn Hữu Kỳ

1968

1998

Thánh Tâm

Mỹ Tho

20

Phaolô Nguyễn Thành Sang

1971

1998

ĐCV Thánh Giuse

TP. HCM

21

Nicôla Nguyễn Tấn Hoàng

1973

1998

Cao Lãnh

Cao Lãnh

22

Giuse Nguyễn Văn Nhạn

1959

1999

Tân An

Tân An

23

Phêrô Võ Hiệp 

1960

1999

Kinh Cùng

Tân An

24

Phêrô Diệp Nhật Thanh Phương

1964

1999

Nước Trong

Tân An

25

Phêrô Nguyễn Xuân Diễm

1968

1999

Bãi Chàm

Cù Lao Tây

26

Đôminicô Phạm Minh Tiến

1969

1999

Bình Trưng

 Cái Bè

27

Đôminicô Lê Minh Cảnh

1971

1999

Bình Quân

Tân An

28

Phêrô Phạm Bá Đương

1971

1999

Bình Tạo (Thường trú TGM)

Mỹ Tho

29

Tôma Thiện Trần Quốc Hưng

1971

1999

ĐCV Thánh Giuse

TP. HCM

30

Phêrô Lê Tấn Bảo

1972

1999

TTMV

Mỹ Tho

31

Antôn Nguyễn Ánh Quang

1973

1999

Long Quới

Cái Bè

32

Phêrô Đặng Văn Đâu

1953

2001

Tân Đông

Tân An

33

Antôn Nguyễn Văn Tiếng

1954

2001

An Long

Cao Lãnh

34

Phaolô Phạm Đăng Thiện

1963

2002

Trung Lương (Thường trú TGM)

Mỹ Tho

35

Phaolô Nguyễn Văn Tuấn

1968

2002

Bằng Lăng

Cái Bè

36

Giuse Tô Minh Phương

1968

2002

Chợ Bưng

Cái Bè

37

Antôn Nguyễn Ngô Tri

1969

2002

An Thái Trung

Cái Bè

38

Phaolô Nguyễn Thành Mến

1969

2002

Kiến Bình

Tân An

39

Giacôbê Nguyễn Duy Hiếu

1970

2002

Bắc Hoà

Tân An

40

Phêrô Trần Anh Tráng

1971

2002

Thánh Giuse (Chợ Cũ)

Mỹ Tho

41

Antôn Nguyễn Võ Triều Duy

1971

2002

Gò Đen

Đức Hoà

42

Giuse Nguyễn Tuấn Hải

1974

2002

Ngũ Hiệp

Cái Bè

43

Phêrô Nguyễn Văn Khôi

1974

2002

An Bình

Cao Lãnh

44

Phêrô Nguyễn Văn Trí

1976

2002

Hòa Bình

Mỹ Tho

45

Phêrô Đinh Sơn Hùng

1971

2004

Mỹ Hạnh

Đức Hòa

46

Giuse Nguyễn Văn Nhật

1972

2004

Văn Hiệp

Đức Hoà

47

Đôminicô Nguyễn Thanh Liêm

1974

2004

Đức Hòa

Đức Hoà

48

Phaolô Trần Chí Thanh

1974

2004

Cái Mây

Cái Bè

49

Anrê Phạm Ngọc Nhạn

1974

2004

Anrê

Cù Lao Tây

50

Inhaxiô Lê Phước Vân

1974

2004

Trà Đư

Cù Lao Tây

51

Phanxicô At. Trần Thanh Hùng

1975

2004

Mỹ An

Cao Lãnh

52

Antôn Nguyễn Xuân 

1976

2004

Nhật Tân

Đức Hoà

53

Phêrô Nguyễn Ngọc Long

1977

2004

Mỹ Lợi

Cái Bè

54

GB.  Nguyễn  Tấn  Sang

1973

2005

Ba Giồng

Cái Bè

55

Gioan Phạm Phú Cường

1973

2006

Vĩnh Hựu

Mỹ Tho

56

Gabriel Nguyễn Tấn Di

1974

2006

L.Hòa Thượng

Đức Hoà

57

Giuse Nguyễn Huy Hoàng

1978

2006

Thánh Tâm

Cao Lãnh

58

Giuse Trần Thanh Long

1977

2006

Cái Bè

Cái Bè

59

Tôma Nguyễn Văn Phong

1976

2006

Long Định 1

Cái Bè

60

August. Trần Quang  Hồng Phúc

1973

2006

Tân An

Cao Lãnh

61

Phêrô Tạ Ngọc Hải Sơn

1977

2006

Kinh Gãy

Cái Bè

62

Phaolô Hồ Minh Tuấn

1977

2006

Vĩnh Hưng

Tân An

63

Phêrô Ký Ngọc Tuấn

1974

2006

Sông Xoài

Tân An

64

Giuse Lê Quan Trung

1955

2006

Phong Mỹ

Cao Lãnh

65

Phaolô Cao Xuân Đắc

1966

2006

Rạch Cầu

Mỹ Tho

66

G.B. Nguyễn Nhựt Cương

1976

2008

Bà Tồn

Cái Bè

67

Phêrô Đặng Xuân Hạnh

1981

2008

Thủ Thừa

Tân An

68

Phaolô Phạm Thế Hạnh

1976

2008

Gò Da

Cù Lao Tây

69

G.B. Nguyễn Trung Hiếu

1976

2008

Tân Long

Cù Lao Tây

70

Phan.At. Nguyễn Minh Hoàng

1976

2008

Mỹ Quý

Cao Lãnh

71

GK. Lai Thụy Minh Tâm

1975

2008

Tân Hiệp

Cái Bè

72

Luy Huỳnh Thanh Tân

1977

2008

Mỹ Điền

Đức Hòa

73

G.K. Trần Quốc Toàn

1978

2008

Hòa Định

Mỹ Tho

74

Phaolô M. Nguyễn Khả 

1974

2008

Thuộc Nhiêu

Cái Bè

75

Phêrô Mai Văn Thượng

1977

2010

Kim Sơn

Cái Bè

76

Gioan Lasan Lê Thiện Tín

1983

2010

Rạch Thiên

Đức Hòa

77

Philípphê Huỳnh Ngọc Tuấn

1978

2010

Long Định 2

Cái Bè

78

Giuse Nguyễn Hồng Quân

1976

2010

ĐCV Thánh Giuse

TP. HCM

79

Lôrensô Nguyễn Minh Toàn

1978

2010

Thường Phước

Cù Lao Tây

80

FX. Nguyễn Thanh Tuấn

1978

2010

Cái Thia

Cái Bè

81

Phêrô Trần Trung Chỉnh

1975

2010

Mỹ Long

Cao Lãnh

82

Phêrô Trần Trọng Khương

1981

2011

Nghỉ bệnh

TTMV

83

Phêrô Nguyễn Thái Ngọc

1980

2011

Kiến Văn

Cao Lãnh

84

Giacôbê Nguyễn Trịnh Huy Rặt

1977

2012

Vàm Kinh

Mỹ Tho

85

Phêrô Dương Trọng Thiện

1984

2012

Mỹ Trung

Cái Bè

86

FX. Nguyễn Văn Thượng

1982

2012

Vạn Phước

Đức Hòa

87

Phaolô Trần Duy Tân

1978

2012

Hòa Hưng

Cái Bè

88

Phaolô Nguyễn Văn Xuyên

1981

2013

TTMV

Mỹ Tho

89

Phêrô Nguyễn Thành Danh

1978

2013

Đông Hòa

Cái Bè

90

Phêrô Trương Hòa Nghĩa

1977

2014

Cồn Bà

Mỹ Tho

91

Antôn Phạm Trần Huy Hoàng

1984

2014

Giồng Cát

Cái Bè

92

Phêrô Nguyễn Thanh Hùng

1980

2014

Tân Long (thường trú TTMV)

Mỹ Tho

93

Antôn Nguyễn Hoàng Sang

1978

2014

Lòng Chúa Thương Xót
(Gò Bói)

Cù Lao Tây

94

Micae Tôn Quang Tiến

1980

2014

Cả Nổ

Cao Lãnh

95

Emmanuel Huỳnh Thanh Tuấn

1980

2014

Thới Sơn

Mỹ Tho

96

Tôma Lê Thành Nam

1984

2015

 Lập Điền

Đức Hòa

97

               Phaolô Lê Ngọc Toàn

1983

2015

 Thánh Giuse

 Tân An

98

Antôn Trương Chí Tâm

1984

2015

 Cần Giuộc

Đức Hoà

99

Gabriel Nguyễn Thiện Thuật

1982

2015

 Kinh Cùng

 Tân An

100

Đôminicô Phạm Văn Khanh

1983

2015

 Tân Hội Trung

Cao Lãnh

101

Phêrô Bùi Sĩ Thanh

1984

2015

Tân Long (thường trú TTMV)

Mỹ Tho

102

Phêrô Nguyễn Văn Tiển

1979

2015

 Nhị Mỹ

 Cao Lãnh

103

Phêrô Phạm Quang Thảo

1971

2008

Tân Phước

Mỹ Tho

104

Giacôbê Nguyễn Minh Phụng

1972

2016

Thánh Phaolô

Mỹ Tho

105

Anrê Nguyễn Khắc Chung

1984

2017

Tràm Mù

Cái Bè

106

Phaolô Ngô Trung Hiếu

1986

2017

Bến  Dinh

Cù Lao Tây

107

Phaolô Nguyễn Ngọc Hiệu

1984

2017

Tân Phong

Cái Bè

108

Tôma Lê Uy 

1984

2017

Thánh Giuse

Mỹ Tho

109

Phêrô Võ Minh Thiện

1984

2017

Bến Lức

Đức Hòa

110

Phaolô Lê Hoàng Nguyễn

1984

2018

L.Hòa Thượng

Đức Hòa

111

Gioakim Nguyễn Ngọc Huynh

1985

2018

Thạnh Trị

Tân An

112

Phêrô Lê Hồng Đức

1985

2018

Hoà Bình

Cao Lãnh

113

Phêrô Trần Anh Duy

1985

2019

Chánh Toà

Mỹ Tho

114

Phêrô Nguyễn Hải Đăng

1985

2019

NVHB

Mỹ Tho

115

Phêrô Trương Ngọc Đức

1986

2019

Tân An

Tân An

116

Gioan Cao Duy Thiện

1982

2019

Tân Đông

Tân An

117

Antôn Nguyễn Phước Triệu

1985

2019

Hiệp Hoà

Đức Hòa

118

FX. Lê Nguyễn Lý Anh Viên

1983

2020

Tân Hồng

Cù Lao Tây

119

M.Colbe Bùi Quang Đức Ái

1985

2020

Bằng Lăng

Cái Bè

120

Martinô Trần Huy  Quí

1985

2020

Rạch Cầu

Mỹ Tho

121

Gioan Lâm Trọng Bổn

1987

2020

Cao Lãnh

Cao Lãnh

122

Luca Nguyễn Tiến Đức

1983

2020

Thiên Phước

Cao Lãnh

123

Tôma Lê Duy Khang    

1989

2020

An Đức

Mỹ Tho

124

Philipphê Nguyễn Văn Nhanh   

1986

2020

Mộc Hoá

Tân An

125

Giuse Nguyễn Đặng Khánh Nhật

1988

2020

Long Định 1

Cái Bè

126

Ambrôsiô Nguyễn Bảo Trị

1989

2020

Thủ Ngữ

Mỹ Tho

127

Phaolô Nguyễn Văn Xuân

1983

2020

Vĩnh Hưng

Tân An

128

Phêrô Nguyễn Thanh Xuân

1986

2020

L.Hoà Hạ

Đức Hoà

129

Antôn Đặng Hoàn Vũ

1987

2020

Tân Quới

Cù Lao Tây

130

Antôn Trần Quốc Huy

1990

2021

Thiên Phước

Cao Lãnh

131

Phaolô Hồ Tấn Nghiệp

1990

2021

Ba Giồng

Cái Bè

132

Antôn Maria Lê Hà Diệp Phúc

1990

2021

Đức Hoà

Đức Hoà

133

Giuse Nguyễn Dương Phúc

1987

2021

Thận Cần

Tân An

134

Phêrô Nguyễn Hồng Phúc

1988

2021

Bãi Chàm

Cù Lao Tây

135

Phêrô Lê Hữu Phương

1985

2021

An Long

Cao Lãnh

136

Giuse Nguyễn Huỳnh Bảo Sơn

1990

2021

Cai Lậy

Cái Bè

137

Phêrô Trần Minh Toàn

1986

2021

Tân Hồng

Cù Lao Tây

 

Vp. Truyền Thông
Gp. Mỹ Tho