26/08/2022
1052
Linh mục trong Giáo phận đang du học (Cập nhật 08.2022)

 

  

 

 

 

STT

Tên thánh, họ tên

Năm sinh

Năm linh mục

Nơi học

1

Giuse Trần Ngọc Chi

1976

2012

Mỹ

2

Tôma Nguyễn Hoàng Duy

1983

2012

Mỹ

3

Gioan Phan Văn Định

1982

2012

Philippines

4

Antôn Phan Văn Đại

1984

2017

Philippines

5

Bênađô Nguyễn Xuân Hải

1985

2017

Ý


Vp. Truyền Thông

Gp. Mỹ Tho