19/02/2019
1459
Linh mục trong Giáo phận đang du học (Cập nhật 02.2019)

 

  

STT

Tên thánh, họ tên

Năm sinh

Năm linh mục

Nơi học

1

G.K Lai Thụy Minh Tâm

1975

2008

 

2

Giuse Trần Ngọc Chi

1976

2012

Mỹ

3

Tôma Nguyễn Hoàng Duy

1983

2012

Mỹ

4

Giuse Nguyễn Hồng Quân

1976

2010

Philippin

5

Phêrô Bùi Sĩ Thanh

1984

2015

Học viện CG

6

Bênađô Nguyễn Xuân Hải

1985

2017

Ôn ngoại ngữ