29/11/2021
708
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 12.2021

 
LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO PHẬN MỸ THO

THÁNG 12.2021


 

Ý cầu nguyện: Cầu cho các giáo lý viên: Xin cho các giáo lý viên được mời gọi để công bố Lời Chúa. Ước gì họ can đảm làm chứng với tinh thần sáng tạo trong sức mạnh của Chúa Thánh Thần.

 

Ngày 01: Thứ Tư. Is 25,6-10a; Mt 15,29-37.

Ngày 02: Thứ Năm đầu tháng. Is 26,1-6; Mt 7,21.24-27.

Ngày 03: Thứ Sáu đầu tháng. THÁNH PHANXICÔ XAVIÊ, LINH MỤC. Bổn mạng các xứ truyền giáo. Lễ kính. 1Cr 9,16-19.22-23; Mc 16,15-20.

- Bổn mạng quý Cha: FX. Trương Quý Vinh, FX. Tô Hoàng Lâm, FX. Nguyễn Thanh Tuấn, FX. Nguyễn Văn Thượng, FX.

Lê Nguyễn Lý Anh Viên.

Ngày 04: Thứ Bảy đầu tháng. Thánh Gioan Đamas, linh mục, Ts.HT (Tr). Is 30,19-21.23-26; Mt 9,35-10,1.6-8.

 

Ngày 05: CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG. Tv Tuần II. Br 5,1-9; Pl 1,4-6.8-11; Lc 3,1-6.

 - Phiên chầu lượt Giáo phận: Giáo xứ Đức Hòa và Bến Siêu.

Ngày 06: Thứ Hai. Thánh Nicôla, giám mục (Tr). Is 35,1-10; Lc 5,17-26.

- Bổn mạng Cha Nicôla Nguyễn Tấn Hoàng.

Ngày 07: Thứ Ba. Thánh Ambrôsiô, giám mục, Ts.HT. Lễ nhớ. Is 40,1-11; Mt 18,12-14.

- Kỷ niệm Thụ phong linh mục Cha GB. Nguyễn Tấn Sang (2004)

- Bổn mạng Cha Ambrôsiô Nguyễn Bảo Trị.

Ngày 08: Thứ Tư. ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). St 3,9-15.20; Ep 1,3-6.11-12; Lc 1,26-38.

- Bổn mạng thứ nhất của Nhà thờ Chánh Tòa Mỹ Tho.

- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Cai Lậy (2013), Văn Hiệp, Thiên Phước.

Ngày 09: Thứ Năm. Thánh Gioan Điđacô (Tr). Is 41,13-20; Mt 11,11-15.

- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Tín Đức.

Ngày 10: Thứ Sáu. Đức Mẹ Loreto (Tr). Is 48,17-19; Mt 11,16-19 (hay lễ về Đức Mẹ: Is 7,10-14; 8,10; Lc 1,26-38).

Ngày 11: Thứ Bảy. Thánh Đamasô I, giáo hoàng (Tr). Hc 48,1-4.9-11; Mt 17,10-13.

 

Ngày 12: CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG. Hôm nay có thể dùng màu hồng và được sử dụng phong cầm cũng như các nhạc cụ khác. Tv Tuần III. Xp 3,14-18a; Pl 4,4-7; Lc 3,10-18. (Không cử hành lễ Đức Mẹ Guađalupê).

- Kỷ niệm Thụ phong linh mục Cha Henri Nguyễn Văn Ký (1982)

- Phiên chầu lượt Giáo phận: Giáo xứ Cần Giuộc và Chợ Bưng.

Ngày 13: Thứ Hai. Thánh Lucia, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ. Ds 24,2-7.15-17a; Mt 21,23-27.

- Kỷ niệm ngày Thụ phong linh mục Đức Giáo hoàng Phanxicô (1969).

Ngày 14: Thứ Ba. Thánh Gioan Thánh Giá, linh mục, Ts.HT. Lễ nhớ. Xp 3,1-2.9-13; Mt 21,28-32.

- Giỗ Cha Giuse Nguyễn Văn Chúc (+1999).

Ngày 15: Thứ Tư. Is 45,6b-8.18.21b-25; Lc 7,19-23.

Ngày 16: Thứ Năm. Is 54,1-10; Lc 7,24-30.

Ngày 17: Thứ Sáu. St 49,2.8-10; Mt 1,1-17.

- Kỷ niệm Thụ phong linh mục Cha Phaolô Nguyễn Văn Xuyên (2013) và quý Cha Khóa 11: Tôma Lê Thành Nam, Phaolô Lê Ngọc Toàn, Antôn Trương Chí Tâm, Gabriel Nguyễn Thiện Thuật, Đôminicô Phạm Văn Khanh, Phêrô Bùi Sĩ Thanh, Phêrô Nguyễn Văn Tiển (2015).

- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Rạch Thiên.

Ngày 18: Thứ Bảy. Gr 23,5-8; Mt 1,18-24.

 

Ngày 19: CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG. Tv Tuần IV. Mk 5,1-4a; Dt 10,5-10; Lc 1,39-45.

- Phiên chầu lượt Giáo phận: Giáo xứ Gò Công và Hòa Bình (Hạt Cao Lãnh)

Ngày 20: Thứ Hai. Is 7,10-14; Lc 1,26-38.

- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Tân An.

Ngày 21: Thứ Ba. Thánh Phêrô Canisiô, linh mục, Ts.HT. Dc 2,8-14 (hay Xp 3,14-18a); Lc 1,39-45.

- Kỷ niệm Thụ phong linh mục Cha Antôn Vũ Sĩ Hoằng (1967).

- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Mỹ Điền.

Ngày 22: Thứ Tư. 1Sm 1,24-28; Lc 1,46-56.

- Kỷ niệm Thụ phong linh mục quý Cha: Giuse Nguyễn Hoàng Hân, Philipphê Trần Bá Lộc, Phêrô Nguyễn Phước Tường (1974).

Ngày 23: Thứ Năm. Thánh Gioan Kêty, linh mục. Ml 3,1-4.23-24; Lc 1,57-66.

- Kỷ niệm Thụ phong linh mục quý Cha: Phêrô Nguyễn Văn Thành, Marcel Trần Văn Tốt, GB. Đặng Văn Hứa (1979).

Ngày 24: Thứ Sáu.

Sáng: 2Sm 7,1-5.8b-12.14a.16; Lc 1,67-79.

Chiều: Lễ Vọng Giáng Sinh. Is 62,1-5; Cv 13,16-17.22-25; Mt 1,1-25 (hay Mt 1,18-25)

Ngày 25: Thứ Bảy. CHÚA GIÁNG SINH. Lễ trọng với tuần bát nhật. Lễ buộc. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).

Lễ đêm: Is 9,1-6; Tt 2,11-14; Lc 2,1-14.

Lễ rạng đông: Is 62,11-12; Tt 3,4-7; Lc 2,15-20.

Lễ ban ngày: Is 52,7-10; Dt 1,1-6; Ga 1,1-18 (hay Ga 1,1-5.9-14).

Không được cử hành thánh lễ an táng.

- Bổn mạng Cha Emmanuel Huỳnh Thanh Tuấn.

 

Ngày 26: CHÚA NHẬT. NGÀY II TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. THÁNH GIA: CHÚA GIÊSU, ĐỨC MARIA VÀ THÁNH GIUSE. Lễ kính. 1Sm 1,20-22.24-28; 1Ga 3,1-2.21-24; Lc 2,41-52. (Không cử hành lễ thánh Stêphanô, tử đạo tiên khởi).

- Bổn mạng Cha Stêphanô Ngô Văn Tú.

- Phiên chầu lượt Giáo phận: Giáo xứ Nữ Vương Hòa Bình và Tân Hồng.

Ngày 27: Thứ Hai. NGÀY III TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. THÁNH GIOAN TÔNG ĐỒ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính. 1Ga 1,1-4; Ga 20,2-8.

- Bổn mạng quý Cha: Gioan Phạm Văn Chúc, Gioan Nguyễn Huy Muôn, Gioan Trần Phước Cương, Gioan Lâm Trọng Bổn.

- Kỷ niệm cung hiến nhà thờ Đức Hòa (2020)

Ngày 28: Thứ Ba. NGÀY IV TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. CÁC THÁNH ANH HÀI, TỬ ĐẠO. Lễ kính. 1Ga 1,5-2,2; Mt 2,13-18.

Ngày 29: Thứ Tư. NGÀY V TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. Tv Tuần I. Thánh Tôma Becket, giám mục, tử đạo (Đ). 1Ga 2,3-11; Lc 2,22-35.

Ngày 30: Thứ Năm. NGÀY VI TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. 1Ga 2,12-17; Lc 2,36-40.

- Kỷ niệm Thụ phong linh mục Cha Giacôbê Nguyễn Minh Phụng (2016)

Ngày 31: Thứ Sáu. NGÀY VII TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. Thánh Silvester I, giáo hoàng. 1Ga 2,18-21; Ga 1,1-18.

Têrêsa Mai An

BTT Gp. Mỹ Tho