30/11/2020
829
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 12.2020 

LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO PHẬN MỸ THO

THÁNG 12.2020


 

Ý cầu nguyện: Cầu cho đời sống cầu nguyện: Xin cho mối liên hệ cá nhân với Đức Giêsu Kitô được Lời Chúa và đời sống cầu nguyện dưỡng nuôi.

 

Ngày 01: Thứ Ba. Is 11,1-10; Lc 10,21-24.

Ngày 02: Thứ Tư. Is 25,6-10a; Mt 15,29-37.

Ngày 03: Thứ Năm đầu tháng. THÁNH PHANXICÔ XAVIÊ, LINH MỤC. Bổn mạng các xứ truyền giáo. Lễ kính. 1Cr 9,16-19.22-23; Mc 16,15-20.

- Bổn mạng quý Cha: FX. Trương Quý Vinh, FX. Tô Hoàng Lâm, FX. Nguyễn Thanh Tuấn, FX. Nguyễn Văn Thượng, FX. Lê Nguyễn Lý Anh Viên.

Ngày 04: Thứ Sáu đầu tháng. Thánh Gioan Đamas, linh mục, Ts.HT (Tr). Is 29,17-24; Mt 9,27-31.

Ngày 05: Thứ Bảy đầu tháng. Is 30,19-21.23-26; Mt 9,35-10,1.6-8.

 

Ngày 06: CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG. Tv Tuần II. Is 40,1-5.9-11; 2Pr 3,8-14; Mc 1,1-8. (Không cử hành lễ thánh Nicôla, giám mục)

- Bổn mạng Cha Nicôla Nguyễn Tấn Hoàng.

Ngày 07: Thứ Hai. Thánh Ambrôsiô, giám mục, Ts.HT. Lễ nhớ. Is 30,19-21.23-26; Mt 9,35-10,1.6-8.

- Kỷ niệm Thụ phong linh mục Cha GB. Nguyễn Tấn Sang (2004)

- Bổn mạng Cha Ambrôsiô Nguyễn Bảo Trị.

Ngày 08: Thứ Ba. ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). St 3,9-15.20; Ep 1,3-6.11-12; Lc 1,26-38.

- Bổn mạng thứ nhất của Nhà thờ Chánh Tòa Mỹ Tho.

- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Cai Lậy (2013).

Ngày 09: Thứ Tư. Thánh Gioan Điđacô (Tr).  Is 40,25-31; Mt 11,28-30.

- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Tín Đức.

Ngày 10: Thứ Năm. Đức Mẹ Loreto (Tr). Is 41,13-20; Mt 11,11-15 (hay lễ về Đức Mẹ: Is 7,10-14; 8,10; Lc 1,26-38).

Ngày 11: Thứ Sáu. Thánh Đamasô I, giáo hoàng (Tr). Is 48,17-19; Mt 11,16-19.

Ngày 12: Thứ Bảy. Đức Mẹ Guađalupê (Tr). Hc 48,1-4.9-11; Mt 17,10-13 (hay lễ về Đức Mẹ: Is 7,10-14; 8,10c; Lc 1,39-47).

- Kỷ niệm Thụ phong linh mục Cha Henri Nguyễn Văn Ký (1982)

 

Ngày 13: CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG. Hôm nay có thể dùng màu hồng và được sử dụng phong cầm cũng như các nhạc cụ khác. Tv Tuần III. Is 61,1-2a.10-11; 1Tx 5,16-24; Ga 1,6-8.19-28. (Không cử hành lễ Thánh Lucia, trinh nữ, tử đạo).

- Kỷ niệm ngày Thụ phong linh mục Đức Giáo hoàng Phanxicô (1969).

Ngày 14: Thứ Hai. Thánh Gioan Thánh Giá, linh mục, Ts.HT. Lễ nhớ. Ds 24,2-7.15-17a; Mt 21,23-27.

- Giỗ Cha Giuse Nguyễn Văn Chúc (+1999).

Ngày 15: Thứ Ba. Xp 3,1-2.9-13; Mt 21,28-32.

Ngày 16: Thứ Tư. Is 45,6b-8.18.21b-25; Lc 7,19-23.

Ngày 17: Thứ Năm. St 49,2.8-10; Mt 1,1-17.

- Kỷ niệm Thụ phong linh mục Cha Phaolô Nguyễn Văn Xuyên (2013) và quý Cha Khóa 11: Tôma Lê Thành Nam, Phaolô Lê Ngọc Toàn, Antôn Trương Chí Tâm, Gabriel Nguyễn Thiện Thuật, Đôminicô Phạm Văn Khanh, Phêrô Bùi Sĩ Thanh, Phêrô Nguyễn Văn Tiển (2015).

- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Rạch Thiên.

Ngày 18: Thứ Sáu. Gr 23,5-8; Mt 1,18-24.

Ngày 19: Thứ Bảy. Tl 13,2-7.24-25a; Lc 1,5-25.

 

Ngày 20: CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG. Tv Tuần IV. 2Sm 7,1-5.8b-12.14a.16; Rm 16,25-27; Lc 1,26-38.

- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Tân An.

Ngày 21: Thứ Hai. Thánh Phêrô Canisiô, linh mục, Ts.HT. Dc 2,8-14 (hay Xp 3,14-18a); Lc 1,39-45.

- Kỷ niệm Thụ phong linh mục Cha Antôn Vũ Sĩ Hoằng (1967).

- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Mỹ Điền.

Ngày 22: Thứ Ba. 1Sm 1,24-28; Lc 1,46-56.

- Kỷ niệm Thụ phong linh mục quý Cha: Giuse Nguyễn Hoàng Hân, Philipphê Trần Bá Lộc, Phêrô Nguyễn Phước Tường (1974).

Ngày 23: Thứ Tư. Thánh Gioan Kêty, linh mục. Ml 3,1-4.23-24; Lc 1,57-66.

- Kỷ niệm Thụ phong linh mục quý Cha: Phêrô Nguyễn Văn Thành, Marcel Trần Văn Tốt, GB. Đặng Văn Hứa (1979).

Ngày 24: Thứ Năm.

Sáng: 2Sm 7,1-5.8b-12.14a.16; Lc 1,67-79.

Chiều: Lễ Vọng Giáng Sinh. Is 62,1-5; Cv 13,16-17.22-25; Mt 1,1-25 (hay Mt 1,18-25).

Ngày 25: Thứ Sáu. CHÚA GIÁNG SINH. Lễ trọng với tuần bát nhật. Lễ buộc. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).

Lễ đêm: Is 9,1-6; Tt 2,11-14; Lc 2,1-14.

Lễ rạng đông: Is 62,11-12; Tt 3,4-7; Lc 2,15-20.

Lễ ban ngày: Is 52,7-10; Dt 1,1-6; Ga 1,1-18.

Không được cử hành thánh lễ an táng.

- Bổn mạng Cha Emmanuel Huỳnh Thanh Tuấn.

Ngày 26: Thứ Bảy. NGÀY II TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. THÁNH STÊPHANÔ, TỬ ĐẠO TIÊN KHỞI. Lễ kính. Cv 6,8-10; 7,54-60; Mt 10,17-22.

- Bổn mạng Cha Stêphanô Ngô Văn Tú.

 

Ngày 27: CHÚA NHẬT TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. THÁNH GIA: CHÚA GIÊSU, ĐỨC MARIA VÀ THÁNH GIUSE (LK). St 15,1-6; 21,1-3 (hay Hc 3,3-7.14-17a [Hl 3,2-6.12-14]; Dt 11,8.11-12.17-19 (hay Cl 3,12-21); Lc 2,22-40 (hay Lc 2,22.39-40). (Không cử hành lễ Thánh Gioan tông đồ, tác giả sách Tin Mừng).  

- Bổn mạng quý Cha: Gioan Phạm Văn Chúc, Gioan Trần Phước Cương, Gioan Lâm Trọng Bổn.

Ngày 28: Thứ Hai. NGÀY IV TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. CÁC THÁNH ANH HÀI, TỬ ĐẠO. Lễ kính. 1Ga 1,5-2,2; Mt 2,13-18.

Ngày 29: Thứ Ba. NGÀY V TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. Thánh Tôma Becket, giám mục, tử đạo. Tv Tuần I. 1Ga 2,3-11; Lc 2,22-35.

Ngày 30: Thứ Tư. NGÀY VI TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. 1Ga 2,12-17; Lc 2,36-40.

- Kỷ niệm Thụ phong linh mục Cha Giacôbê Nguyễn Minh Phụng (2016)

Ngày 31: Thứ Năm. NGÀY VII TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. Thánh Silvester I, giáo hoàng. 1 Ga 2,18-21; Ga 1,1-18.

Têrêsa Mai An 

Gp. Mỹ Tho