27/11/2018
762
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 12.2018
 

LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO PHẬN MỸ THO

THÁNG 12.2018

 

 

Ý cầu nguyện: Cầu cho việc truyền đạt đức tin: Xin cho những người dấn thân phục vụ việc tìm hiểu đức tin biết tìm ngôn ngữ thích hợp với thời nay trong khi đối thoại với các nền văn hóa.Ngày 01: Thứ Bảy đầu tháng.  Kh 22,1-7; Lc 21,34-36.

 

Ngày 02: CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG năm C. Tv Tuần I. Gr 33,14-16; 1Tx 3,12-4,2; Lc 21,25-28.34-36.

Ngày 03: Thứ Hai. Thánh Phanxicô Xaviê, Linh Mục. Bổn mạng các xứ truyền giáo. Lễ kính. 1Cr 9,16-19.22-23; Mc 16,15-20.

- Bổn mạng quý Cha: FX. Trương Quý Vinh, FX. Tô Hoàng Lâm, FX. Nguyễn Thanh Tuấn, FX. Nguyễn Văn Thượng.

Ngày 04: Thứ Ba. Thánh Gioan Đamas, linh mục, Ts.HT (Tr). Is 11,1-10; Lc 10,21-24

Ngày 05: Thứ Tư. Is 25,6-10a; Mt 15,29-37.

Ngày 06: Thứ Năm đầu tháng. Thánh Nicôla, giám mục (Tr). Is 26,1-6; Mt 7,21.24-27.

- Bổn mạng Cha Nicôla Nguyễn Tấn Hoàng.

Ngày 07: Thứ Sáu. Thánh Ambrôsiô, giám mục, tiến sĩ Hội thánh. Lễ nhớ. Is 29,17-24; Mt 9,27-31.

- Kỷ niệm Thụ phong linh mục Cha GB. Tấn Sang (2004)

Ngày 08: Thứ Bảy. Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). St 3,9-15.20; Ep 1,3-6.11-12; Lc 1,26-38.

- Bổn mạng thứ nhất của Nhà thờ Chánh Tòa Mỹ Tho.

- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Cai Lậy (2013).

 

Ngày 09: CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG. Tv Tuần II. Br 5,1-9; Pl 1,4-6.8-11; Lc 3,1-6. (Không cử hành lễ Thánh Gioan Điđacô).

- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Tín Đức.

Ngày 10: Thứ Hai. Is 35,1-10; Lc 5,17-26.

Ngày 11: Thứ Ba. Thánh Đamasô I, giáo hoàng (Tr). Is 40,1-11; Mt 18,12-14.

- Kỷ niệm ngày TPLM Đức Giáo hoàng Phanxicô (1969).

Ngày 12: Thứ Tư. Đức Mẹ Guađalupê. Is 40,25-31; Mt 11,28-30.

- Kỷ niệm Thụ phong linh mục Cha Henri Nguyễn Văn Ký (1982)

Ngày 13: Thứ Năm. Thánh Lucia, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ. Is 41,13-20; Mt 11,11-15.

- Kỷ niệm Thụ phong linh mục Đức Giáo hoàng Phanxicô (1969)

Ngày 14: Thứ Sáu. Thánh Gioan Thánh Giá, linh mục, tiến sĩ Hội thánh. Lễ nhớ. Is 48,17-19; Mt 11,16-19.

- Giỗ Cha Giuse Nguyễn Văn Chúc (+1999)

Ngày 15: Thứ Bảy. Hc 48,1-4.9-11; Mt 17,10-13.

 

Ngày 16: CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG. Tv Tuần III. Hôm nay có thể dùng màu hồng và được sử dụng phong cầm cũng như các nhạc cụ khác. Xp 3,14-18a; Pl 4,4-7; Lc 3,10-18.

- Kỷ niệm Thụ phong linh mục Cha Antôn Nguyễn Văn Trọng (1973)

Ngày 17: Thứ Hai. St 49,2.8-10; Mt 1,1-17.

- Kỷ niệm Thụ phong linh mục Cha Phaolô Nguyễn Văn Xuyên (2013) và quý Cha Khóa 11: Tôma Lê Thành Nam, Phaolô Lê Ngọc Toàn, Antôn Trương Chí Tâm, Gabriel Nguyễn Thiện Thuật, Đôminicô Phạm Văn Khanh, Phêrô Bùi Sĩ Thanh, Phêrô Nguyễn Văn Tiển (2015).

- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Rạch Thiên.

 

Ngày 18: Thứ Ba. Gr 23,5-8; Mt 1,18-24.

Ngày 19: Thứ Tư. Tl 13,2-7.24-25a; Lc 1,5-25.

Ngày 20: Thứ Năm. Is 7,10-14; Lc 1,26-38.

- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Tân An.

Ngày 21: Thứ Sáu. Thánh Phêrô Canisiô, linh mục, tiến sĩ Hội thánh. Dc 2,8-14 (hay Xp 3,14-18a); Lc 1,39-45.

- Kỷ niệm Thụ phong linh mục Cha Antôn Vũ Sĩ Hoằng (1967).

- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Mỹ Điền.

Ngày 22: Thứ Bảy. 1 Sm 1,24-28; Lc 1,46-56.

- Kỷ niệm Thụ phong linh mục quý Cha: Giuse Nguyễn Hoàng Hân, Philipphê Trần Bá Lộc, Phêrô Nguyễn Phước Tường (1974).

 

Ngày 23: CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG. Tv Tuần IV. Mk 5,1-4a; Dt 10,5-10; Lc 1,39-45. (Không cử hành lễ thánh Gioan Kêty, linh mục).

- Kỷ niệm Thụ phong linh mục quý Cha: Phêrô Nguyễn Văn Thành, Marcel Trần Văn Tốt, GB. Đặng Văn Hứa (1979).

Ngày 24: Thứ Hai.

Sáng: 2Sm 7,1-5.8b-12.14a.16; Lc 1,67-79.

Chiều: LỄ VỌNG GIÁNG SINH (Tr). Is 62,1-5; Cv 13,16-17.22-25; Mt 1,1-25 (hay Mt 1,18-25).

Ngày 25: Thứ Ba. CHÚA GIÁNG SINH. Lễ trọng với tuần bát nhật. Lễ buộc. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).

Lễ đêm: Is 9,1-6; Tt 2,11-14; Lc 2,1-14.

Lễ rạng đông: Is 62,11-12 ; Tt 3,4-7; Lc 2,15-20.

Lễ ban ngày: Is 52,7-10; Dt 1,1-6; Ga 1,1-18 (hay Ga 1,1-5.9-14). Vì lý do mục vụ, có thể tùy nghi thay đổi các bài đọc trên từ thánh lễ nọ sang thánh lễ kia.

Không được cử hành thánh lễ an táng.

- Bổn mạng Cha Emmanuel Huỳnh Thanh Tuấn.

Ngày 26: Thứ Tư. NGÀY II TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. Thánh Stêphanô, tử đạo tiên khởi. Lễ kính. Cv 6,8-10; 7,54-60; Mt 10,17-22.

- Bổn mạng Cha Stêphanô Ngô Văn Tú.

Ngày 27: Thứ Năm. NGÀY III TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. Thánh Gioan Tông Đồ, tác giả sách Tin Mừng. Lễ kính. 1Ga 1,1-4; Ga 20,2-8.

- Bổn mạng quý Cha: Gioan Phạm Văn Chúc, Gioan Nguyễn Huy Muôn, Gioan Trần Phước Cương.

Ngày 28: Thứ Sáu. NGÀY IV TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. Các thánh anh hài, tử đạo. Lễ kính. 1Ga 1,5-2,2; Mt 2,13-18.

Ngày 29: Thứ Bảy. NGÀY V TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. Thánh Tôma Becket, giám mục, tử đạo. 1Ga 2,3-11; Lc 2,22-35.

 

Ngày 30: CHÚA NHẬT TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. THÁNH GIA: CHÚA GIÊSU, ĐỨC MARIA VÀ THÁNH GIUSE. Lễ kính. 1Sm 1,20-22.24-28 (hay Hc 3,3-7.14-17a [Hl 3,2-6.12-14]; 1Ga 3,1-2.21-24 (hay Cl 3,12-21) Lc 2,41-52.

- TPLM Cha Giacôbê Phụng (2016)

Ngày 31: Thứ Hai. NGÀY VII TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. Thánh Silvester I, giáo hoàng. Tv Tuần I. 1Ga 2,18-21; Ga 1,1-18.

- Bổn mạng Cha Sylvestê Nguyễn Văn Phương.

Têrêsa Mai An

Gp. Mỹ Tho