01/12/2017
807
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 12.2017LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO PHẬN MỸ THO

THÁNG 12.2017

 

Cầu cho người cao tuổi: Xin cho những người cao tuổi, nhờ sự nâng đỡ của các thành viên trong gia đình và các cộng đoàn Kitô hữu, biết cộng tác nhờ sự khôn ngoan và nhờ kinh nghiệm của mình vào việc truyền đạt đức tin và giáo dục những thế hệ mới.

 

Ngày 01: Thứ Sáu đầu tháng. Đn 7,2-14; Lc 21,29-33.

Ngày 02: Thứ Bảy đầu tháng. Đn 7,15-27; Lc 21,34-36.

 

Ngày 03: CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG năm B. Tv Tuần I. Is 63,16b-17.19b; 64,2b-7;  1Cr 1,3-9; Mc 13,33-37. (Không cử hành lễ Thánh Phanxicô Xaviê, Linh Mục. Bổn mạng các xứ truyền giáo).

- Bổn mạng quý Cha: FX. Trương Quý Vinh, FX. Tô Hoàng Lâm, FX. Nguyễn Thanh Tuấn, FX. Nguyễn Văn Thượng.

Ngày 04: Thứ Hai. Thánh Gioan Đamas, linh mục, Ts.HT (Tr). Is 2,1-5 (hay Is 4,2-6); Mt 8,5-11.

Ngày 05: Thứ Ba. Is 11,1-10; Lc 10,21-24.

Ngày 06: Thứ Tư. Thánh Nicôla, giám mục (Tr). Is 25,6-10a; Mt 15,29-37.

- Bổn mạng Cha Nicôla Nguyễn Tấn Hoàng.

Ngày 07: Thứ Năm. Thánh Ambrôsiô, giám mục, tiến sĩ Hội thánh. Lễ nhớ. Is 26,1-6; Mt 7,21.24-27.

- Kỷ niệm Thụ phong linh mục Cha GB. Tấn Sang (2004)

Ngày 08: Thứ Sáu. Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). St 3,9-15.20; Ep 1,3-6.11-12; Lc 1,26-38.

- Bổn mạng thứ nhất của Nhà thờ Chánh Tòa Mỹ Tho.

Ngày 09: Thứ Bảy. Thánh Gioan Điđacô. Is 30,19-21.23-26; Mt 9,35-10,1.6-8.

- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Tín Đức.

 

Ngày 10: CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG. Tv Tuần II. Is 40,1-5.9-11; 2Pr 3,8-14; Mc 1,1-8.

Ngày 11: Thứ Hai. Thánh Đamasô I, giáo hoàng (Tr). Is 35,1-10; Lc 5,17-26.

Ngày 12: Thứ Ba. Đức Mẹ Guađalupê. Is 40,1-11; Mt 18,12-14 (hay lễ về Đức Mẹ: Is 7,10-14; 8,10c; Lc 1,39-47).

- Kỷ niệm Thụ phong linh mục Cha Henri Nguyễn Văn Ký (1982)

Ngày 13: Thứ Tư. Thánh Lucia, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ. Is 40,25-31; Mt 11,28-30.

- Kỷ niệm Thụ phong linh mục Đức Giáo hoàng Phanxicô (1969)

Ngày 14: Thứ Năm. Thánh Gioan Thánh Giá, linh mục, Ts.HT. Lễ nhớ. Is 41,13-20; Mt 11,11-15.

- Giỗ Cha Giuse Nguyễn Văn Chúc (+1999)

Ngày 15: Thứ Sáu. Is 48,17-19; Mt 11,16-19.

Ngày 16: Thứ Bảy. Hc 48,1-4.9-11; Mt 17,10-13.

- Kỷ niệm Thụ phong linh mục Cha Antôn Nguyễn Văn Trọng (1973)

 

Ngày 17: CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG. Tv Tuần III. Hôm nay có thể dùng màu hồng và được sử dụng phong cầm cũng như các nhạc cụ khác. Is 61,1-2a.10-11; 1Tx 5,16-24; Ga 1,6-8.19-28.

- Kỷ niệm Thụ phong linh mục Cha Phaolô Nguyễn Văn Xuyên (2013)

- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Rạch Thiên.

Ngày 18: Thứ Hai. Gr 23,5-8; Mt 1,18-24.

Ngày 19: Thứ Ba. Tl 13,2-7.24-25a; Lc 1,5-25.

Ngày 20: Thứ Tư. Is 7,10-14; Lc 1,26-38.

- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Tân An.

Ngày 21: Thứ Năm. Thánh Phêrô Canisiô, linh mục, Ts.HT. Dc 2,8-14 (hay Xp 3,14-18a); Lc 1,39-45.

- Kỷ niệm Thụ phong linh mục Cha Antôn Vũ Sĩ Hoằng (1967).

- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Mỹ Điền.

Ngày 22: Thứ Sáu. 1Sm 1,24-28; Lc 1,46-56.

- Kỷ niệm Thụ phong linh mục quý Cha: Giuse Nguyễn Hoàng Hân, Philipphê Trần Bá Lộc, Phêrô Nguyễn Phước Tường (1974).

Ngày 23: Thứ Bảy. Thánh Gioan Kêty, linh mục. Ml 3,1-4.23-24; Lc 1,57-66.

- Kỷ niệm Thụ phong linh mục quý Cha: Phêrô Nguyễn Văn Thành, Marcel Trần Văn Tốt, GB. Đặng Văn Hứa (1979).

 

Ngày 24: CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG. Tv Tuần IV. 2Sm 7,1-5.8b-12.14a.16; Rm 16,25-27; Lc 1,26-38.

Chiều: LỄ VỌNG GIÁNG SINH (Tr). Is 62,1-5; Cv 13,16-17.22-25; Mt 1,1-25 (hay Mt 1,18-25).

Ngày 25: Thứ Hai. CHÚA GIÁNG SINH. Lễ trọng với tuần bát nhật. Lễ buộc. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).

Lễ đêm: Is 9,1-6; Tt 2,11-14; Lc 2,1-14.

Lễ rạng đông: Is 62,11-12 ; Tt 3,4-7; Lc 2,15-20.

Lễ ban ngày: Is 52,7-10; Dt 1,1-6; Ga 1,1-18 (hay Ga 1,1-5.9-14). Vì lý do mục vụ, có thể tùy nghi thay đổi các bài đọc trên từ thánh lễ nọ sang thánh lễ kia.

Không được cử hành thánh lễ an táng.

- Bổn mạng Cha Emmanuel Huỳnh Thanh Tuấn.

Ngày 26: Thứ Ba. NGÀY II TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. THÁNH STÊPHANÔ, TỬ ĐẠO TIÊN KHỞI. (LK). Cv 6,8-10; 7,54-60; Mt 10,17-22.

- Bổn mạng Cha Stêphanô Ngô Văn Tú.

Ngày 27: Thứ Tư. NGÀY III TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. Thánh Gioan Tông Đồ, tác giả Sách Tin Mừng. Lễ Kính. 1Ga 1,1-4; Ga 20,2-8.

- Bổn mạng quý Cha: Gioan Phạm Văn Chúc, Gioan Nguyễn Huy Muôn, Gioan Trần Phước Cương.

Ngày 28: Thứ Năm. NGÀY IV TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. Các thánh anh hài, tử đạo. Lễ kính. 1Ga 1,5-2,2; Mt 2,13-18.

Ngày 29: Thứ Sáu. NGÀY V TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. Thánh Tôma Becket, giám mục, tử đạo. Thánh vịnh tuần I. 1Ga 2,3-11; Lc 2,22-35.

Ngày 30: Thứ Bảy. NGÀY VI TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. 1Ga 2,12-17; Lc 2,36-40.

 

Ngày 31: CHÚA NHẬT TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. THÁNH GIA: CHÚA GIÊSU, ĐỨC MARIA VÀ THÁNH GIUSE. Lễ kính. St 15,1-6; 21,1-3; Dt 11,8.11-12.17-19; Lc 2,22-40 (hay Lc 2,22.39-40). (Không cử hành lễ Thánh Silvester I, giáo hoàng)

- Bổn mạng Cha Sylvestê Nguyễn Văn Phương.

Têrêsa Mai An

Gp. Mỹ Tho