27/10/2016
1059
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho tháng 11.2016

 

Ý cầu nguyện:

Ý chung: Cầu cho các nước tiếp nhận người tị nạn: Xin cho các nước đang tiếp nhận một số rất đông các người di dân và tị nạn, được nâng đõ trong nỗ lực bày tỏ tình liên đới của mình.

Ý truyền giáo: Cầu cho việc cộng tác giữa các linh mục và giáo dân: Xin cho trong các giáo xứ, linh mục và giáo dân biết cộng tác với nhau nhằm phục vụ cộng đoàn và đừng nản lòng trước những khó khăn.

Ngày 01: Thứ ba. Các thánh Nam Nữ. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Kh 7,2-4.9-14; 1Ga 3,1-3 ; Mt 5,1-12a.

Ngày 02: Thứ Tư. Cầu cho các tín hữu đã qua đời (Lễ các đẳng).

G 19,1.23-27 ; Rm 5,5-11; Ga 6,37-40.

Ngày 03: Thứ Năm đầu tháng. Thánh Martinô Porres, tu sĩ.

Pl 3,3-8a; Lc 15,1-10.

Ngày 04: Thứ Sáu đầu tháng. Thánh Carôlô Borrômêô, giám mục. Lễ nhớ. Pl 3,17-4,1; Lc 16,1-8.

-  Bổn mạng Cha Carôlô Lê Văn Lô.
- Giới trẻ Giáo phận Hành Hương Năm thánh Lòng Thương Xót tại Trung Tâm Mục Vụ Giáo phận.

Ngày 05: Thứ Bảy đầu tháng. Pl 4,10-19; Lc 16,9-15.

 

Ngày 06: CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN. Tv Tuần IV. 2Mcb 7,1-2.9-14; 2Tx 2,16-3,5; Lc 20,27-38 (hay Lc 20,27.34-38).

Ngày 07: Thứ Hai. Tt 1,1-9; Lc 17,1-6.

- Lễ giỗ giáp năm Cha Phaolô Phạm Ngọc Hiền (+2015)

Ngày 08: Thứ Ba. Tt 2,1-8.11-14; Lc 17,7-10.

Ngày 09: Thứ Tư. Cung hiến thánh đường Latêranô. Lễ kính.

Ed 47,1-2.8-9.12 (hay 1Cr 3,9b-11.16-17); Ga 2,13-22.

Ngày 10: Thứ Năm. Thánh Lêô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Plm 7-20; Lc 17,20-25.

-  Bổn mạng Cha Lêô Trần Văn Thanh.

Ngày 11: Thứ Sáu. Thánh Martinô, giám mục. Lễ nhớ. 2Ga 4-9; Lc 17,26-37.

-  Bổn mạng Cha Martinô Phạm Hữu Lễ.

Ngày 12: Thứ Bảy. Thánh Josaphat, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. 3Ga 5-8; Lc 18,1-8.

 

Ngày 13: CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN. Tv Tuần I. Ml 3,19-20a; 2Tx 3,7-12; Lc 21,5-19. Kính trọng thể CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM (Đ) [HĐGMVN, khóa họp tháng 04-1991).

Ngày 14: Thứ Hai. Kh 1,1-4;2,1-5a; Lc 18,35-43.

Ngày 15: Thứ Ba. Thánh Albertô Cả, giám mục, tiến sĩ Hội thánh (Tr).

Kh 3,1-6.14-22; Lc 19,1-10.

-  Kỷ niệm ngày thụ phong giám mục của Đức Cha Phêrô (2008).

-  BM Cha Albertô Tề.

Ngày 16: Thứ Tư. Thánh nữ Magrarita Scotland, Thánh Gertruđê, trinh nữ. Kh 4,1-11; Lc 19,11-28.

Ngày 17: Thứ Năm. Thánh nữ Êlisabeth Hungari. Lễ nhớ.

Kh 5,1-10; Lc 19,41-44.

Ngày 18: Thứ Sáu. Cung hiến thánh đường Thánh Phêrô và thánh đường thánh Phaolô. Kh 10,8-11; Lc 19,45-48 (hay lễ về hai thánh tông đồ: Cv 28,11-16.30-31; Mt 14,22-33).
- Bế mạc Năm Thánh Lòng Thương Xót tại Giáo phận, và phong chức phó tế.

Ngày 19: Thứ Bảy. Kh 11,4-12; Lc 20,27-40.

 

Ngày 20: CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN. ĐỨC GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ. Lễ trọng. 2Sm 5,1-3; Cl 1,12-20; Lc 23,35-43.

Ngày 21: Thứ Hai. Tv Tuần II. Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ. Lễ nhớ. Dcr 2,14-17; Mt 12,46-50.

Ngày 22: Thứ Ba. Thánh Cêcilia, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ. Kh 14,14-19; Lc 21,5-11.

Ngày 23: Thứ Tư. Thánh Clêmentê I, giáo hoàng, tử đạo. Thánh Clôlumbanô, viện phụ (Tr). Kh 15,1-4; Lc 21,12-19.

Ngày 24: Thứ Năm. CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM. Bổn mạng Hội Thánh Việt Nam. Lễ trọng. * Phụng vụ Lời Chúa: chọn trong số lễ chung kính các thánh tử đạo.

Ngày 25: Thứ Sáu. Thánh Catarina Alexandria, trinh nữ, tử đạo. Kh 20,1-4.11-21,2; Lc 21,29-33.

-  Kỷ niệm ngày thụ phong linh mục cha GB. Nguyễn Văn Học (1992).

Ngày 26: Thứ Bảy. Kh 22,1-7; Lc 21,34-36.

 

Ngày 27: CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG. Năm A. TV Tuần I.

Is 2,1-5; Rm 13,11-14; Mt 24,37-44.

Ngày 28: Thứ Hai. Is 2,1-5 (hay Is 4,2-6; Mt 8:5-11.

-  Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ thánh Giuse Lao Công (Chợ Cũ) (2012).

Ngày 29: Thứ Ba. Is 11,1-10; Lc 10,21-24.

Ngày 30: Thứ Tư. THÁNH ANRÊ TÔNG ĐỒ. Lễ kính. Rm 10,9-18; Mt 4,18-22.

-  Bổn mạng Cha Anrê Phạm Ngọc Nhạn.

Têrêsa Mai An

Gp. Mỹ Tho