25/09/2018
817
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 10.2018
 

LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO PHẬN MỸ THO

THÁNG 10.2018

 

Ý truyền giáo: Cầu cho việc truyền giáo của các tu sĩ nam nữ. Xin Chúa khơi dậy lòng nhiệt thành truyền giáo nơi các tu sĩ khi họ hiện diện giữa những người nghèo, những người bị gạt ra bên lề xã hội và những người thấp kém trong xã hội.

 

Ngày 01: Thứ Hai. Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh. Bổn mạng các xứ truyền giáo. Lễ kính. Is 66,10-14c (hay Rm 8,14-17); Mt 18,1-5.

- Kỷ niệm thụ phong linh mục quý Cha: Tổng Đại Diện Phaolô Trần Kỳ Minh, Gioan Baotixita Nguyễn Văn Sáng (1991).

Ngày 02: Thứ Ba. Các Thiên Thần hộ thủ. Lễ nhớ. Xh 23,20-23; Mt 18,1-5.10.

- Mừng sinh nhật Đức Cha Phêrô (1952)

Ngày 03: Thứ Tư. G 9,1-12.14-16; Lc 9,57-62.

- Kỷ niệm thụ phong linh mục cha Phêrô Nguyễn Thành Danh (2013)

Ngày 04: Thứ Năm đầu tháng. Thánh Phanxicô Assisi. Lễ nhớ. G 19,21-27; Lc 10,1-12.

- Bổn mạng quý Cha: Phanxicô Assisi Trần Thanh Hùng, Phanxicô Assisi Nguyễn Minh Hoàng.

Ngày 05: Thứ Sáu đầu tháng. G 38,1.12-21; 40,3-5; Lc 10,13-16.

Ngày 06: Thứ Bảy đầu tháng. Thánh Brunô, linh mục. G 42,1-3.5-6.12-16; Lc 10,17-24.

 

Ngày 07: CHÚA NHẬT XXVII TN. Được kính trọng thể lễ Đức Mẹ Mân Côi (Tr). [HĐGM Việt Nam, khoá họp 04/1991]: Cv 1,12-14; Gl 4,4-7; Lc 1,26-38.

Ngày 08: Thứ Hai. Tv Tuần III. Gl 1,6-12; Lc 10,25-37.

Ngày 09: Thứ Ba. Thánh Điônysiô, Gm., và các bạn, tử đạo (Đ) và Thánh Gioan Lêônarđô, Lm. (Tr). Gl 1,13-24; Lc 10,38-42.

- Giỗ Cha Phêrô Đặng Tri Cậy (+2005)

Ngày 10: Thứ Tư. Gl 2,1-2.7-14; Lc 11,1-4.

Ngày 11: Thứ Năm. Thánh Gioan XXIII, Giáo hoàng (Tr). Gl 3,1-5; Lc 11,5-13.

Ngày 12: Thứ Sáu. Gl 3,7-14; Lc 11,15-26.

Ngày 13: Thứ Bảy. Ge 3,22-29; Lc 11,27-28.

 

Ngày 14: CHÚA NHẬT XXVIII TN. Tv Tuần IV. Kn 7,7-11; Dt 4,12-13; Mc 10,17-30 (hay Mc 10,17-27). (Không cử hành lễ Thánh Callistô I, Giáo hoàng, tử đạo).

Ngày 15: Thứ Hai. Thánh Têrêsa Giêsu, trinh nữ, Ts.HT. Lễ nhớ. Gl 4,22-24.26-27.31-5,1; Lc 11,29-32.

Ngày 16: Thứ Ba. Thánh Hedviges, nữ tu và thánh Margarita Alacoque, trinh nữ (Tr). Gl 5,1-6; Lc 11,37-41.

Ngày 17: Thứ Tư. Thánh Ignatiô Antiôchia, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. Gl 5,18-25; Lc 11,42-46.

- Bổn mạng Cha Inhaxiô Võ Viết Chuyên.

Ngày 18: Thứ Năm. Thánh Luca, tác giả sách Tin Mừng. Lễ kính. 2Tm 4,10-17b; Lc 10,1-9.

- Giỗ cha Bênađô Nguyễn Văn Đệ (+2004).

- Bổn mạng Cha Luca Nguyễn Hữu Khanh,CSSR.

Ngày 19: Thứ Sáu. Thánh Gioan Brêbeuf, Lm.; thánh Isaac Jôgues, Lm., và các bạn, tử đạo (Đ). Thánh  Phaolô Thánh Giá, Lm (Tr). Ep 1,11-14; Lc 12,1-7.

Ngày 20: Thứ Bảy. Ep 1,15-23; Lc 12,8-12.

 

Ngày 21: CHÚA NHẬT XXIX TN. Tv Tuần I. Is 53,10-11; Dt 4,14-16; Mc 10,35-45 (hay Mc 10,42-45). Chúa Nhật Truyền Giáo (Tr). Được cử hành thánh lễ cầu cho việc rao giảng Tin Mừng cho các dân tộc.

Ngày 22: Thứ Hai. Thánh Gioan Phaolô II, giáo hoàng (Tr). Ep 2,1-10; Lc 12,13-21.

Ngày 23: Thứ Ba. Thánh Gioan Capestranô, Lm (Tr). Ep 2,12-22; Lc 12,35-38.

Ngày 24: Thứ. Thánh Antôn Maria Claret, giám mục. Ep 3,2-12; Lc 12,39-48.

Ngày 25: Thứ Năm. Ep 3,14-21; Lc 12,49-53.

Ngày 26: Thứ Sáu. Ep 4,1-6; Lc 12,54-59.

Ngày 27: Thứ Bảy. Ep 4,7-16 ; Lc 13,1-9.

 

Ngày 28: CHÚA NHẬT XXX TN. Tv Tuần II. Gr 31,7-9; Dt 5,1-6; Mc 10,46-52. (Không cử hành lễ thánh Simon và thánh Giuđa, tông đồ).

- Thụ phong linh mục quý cha khóa 2: Phanxicô Xaviê Trương Quý Vinh, Inhaxiô Võ Viết Chuyên, Tôma Bùi Công Dân, Đôminicô Nguyễn Trọng Dũng, Gabriel Nguyễn Hữu Kỳ, Nicôla Nguyễn Tấn  Hoàng, Phaolô Nguyễn Thành Sang. (1998)

Ngày 29: Thứ Hai. Ep 4,32-5,8; Lc 13,10-17.

- Giỗ Cha Đaminh Đinh Duy Khiêm (+2007)

Ngày 30: Thứ Ba. Ep 5,21-33 ; Lc 13,18-21.

Ngày 31: Thứ Tư. Ep 6,1-9; Lc 12,22-30.

Têrêsa Mai An

Gp. Mỹ Tho