24/07/2018
764
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 08.2018
 

LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO PHẬN MỸ THO

THÁNG 08.2018

 
 

Ý cầu nguyện:

Cầu cho gia đình là kho tàng của nhân loại: Xin cho những quyết định về kinh tế và chính trị biết bảo vệ các gia đình như là một trong những kho tàng của nhân loại.

 

  

Ngày 01: Thứ Tư. Thánh Alphongsô Maria Liguori, Gm., Ts.HT. Lễ nhớ. Gr 15,10.16-21; Mt 13,44-46.

- Bổn mạng Cha Anphongsô Khuất Đăng Tôn.

Ngày 02: Thứ Năm đầu tháng. Thánh Êusêbiô Vercellêsi và Thánh Phêrô Julianô Eymard, linh mục (Tr). Gr 18,1-6; Mt 13,47-53.

Ngày 03: Thứ Sáu đầu tháng. Gr 26,1-9; Mt 13,54-58.

- Hội Legio Mariae hành hương Năm Thánh Lòng Thương Xót Chúa tại TTMV Giáo phận.

Ngày 04: Thứ Bảy đầu tháng. Thánh Gioan Maria Vianney, Lm. Lễ nhớ. Gr 26,11-16.24; Mt 14,1-12.

 

Ngày 05: CHÚA NHẬT XVIII TN. Tv Tuần II. Xh 16,2-4.12-15; Ep 4,17.20-24; Ga 6,24-36. (Không cử hành lễ Cung hiến thánh đường Đức Maria).

Ngày 06: Thứ Hai. CHÚA HIỂN DUNG. Lễ kính. Đn 7,9-10.13-14; (hay 2 Pr 1,16-19); Mc 9,2-10.

Ngày 07: Thứ Ba. Thánh Xystô II, Giáo hoàng, và các bạn, tử đạo. Thánh Cajêtanô, Linh mục (Tr). Gr 30,1-2.12-15.18-22; Mt 14,22-36.

- Lễ giỗ Cha Micae Nguyễn Hữu Thanh (+2013).

Ngày 08: Thứ Tư. Thánh Đaminh, linh mục. Lễ nhớ. Gr 31,1-7; Mt 15,21-28.

- Bổn mạng quý Cha: Đôminicô Phạm Văn Khâm, Đôminicô Nguyễn Trọng Dũng, Đôminicô Phạm Minh Tiến, Đôminicô Lê Minh Cảnh, Đôminicô Nguyễn Thanh Liêm, Đôminicô Phạm Văn Khanh.

Ngày 09: Thứ Năm. Thánh Têrêsa Bênêđicta Thánh giá, nữ tu, tử đạo (Đ). Gr 31,31-34; Mt 16,13-23.

Ngày 10: Thứ Sáu. Thánh Laurensô, phó tế, tử đạo. Lễ kính. 2Cr 9,6-10; Ga 12,24-26.

- Bổn mạng Cha Lôrensô Nguyễn Minh Toàn.

Ngày 11: Thứ Bảy. Thánh Clara, trinh nữ. Lễ nhớ. Kb 1,12-2,4; Mt 17,14-20.

- Kỷ niệm thụ phong linh mục quý Cha khóa 5: Phêrô Đinh Sơn Hùng, Phêrô Nguyễn Ngọc Long, Anrê Phạm Ngọc Nhạn, Đôminicô Nguyễn Thanh Liêm, Giuse Nguyễn Văn Nhật, Phaolô Trần Chí Thanh, Inhaxiô Lê Phước Vân, Antôn Nguyễn Xuân Hà, Phanxicô. At Trần Thanh Hùng (2004).

 

Ngày 12: CHÚA NHẬT XIX TN. Tv Tuần III. 1V 19,4-8; Ep 4,30-5,2; Ga 6,41-51. (Không cử hành lễ Thánh Joanna Phanxica Chantal, nữ tu).

Ngày 13: Thứ Hai. Thánh Pontianô, giáo hoàng, tử đạo, và thánh Hippôlytô, linh mục, tử đạo. Ed 1,2-5.24-28c; Mt 17,22-27.

Ngày 14: Thứ Ba. Thánh Maximilianô Maria Kolbê, Lm., tử đạo. Lễ nhớ. Ed 2,8-3,4; Mt 18,1-5.10.12-14.

Chiều: LỄ VỌNG ĐỨC MẸ LÊN TRỜI. 1 Sb 15,3-4.15-16; 16,1-2; 1 Cr 15,54b-57; Lc 11,27-28.

Ngày 15: Thứ Tư. ĐỨC MẸ LÊN TRỜI. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Kh 11,19a; 12,1-6a.10ab; 1 Cr 15,20-26; Lc 1,39-56.

- Bổn mạng thứ hai của Nhà thờ Chánh Tòa Mỹ Tho.

Ngày 16: Thứ Năm. Thánh Stêphanô Hungari. Ed 12,1-12; Mt 18,21-19,1.

Ngày 17: Thứ Sáu. Ed 16,1-15.60.63 (hay Ed 16,59-63); Mt 19,3-12.

Ngày 18: Thứ Bảy. Ed 18,1-10.13b.30-32; Mt 19,13-15.

- Giỗ Cha Matthêu Trương Quang Minh (+2009)

 

Ngày 19: CHÚA NHẬT XX TN. Tv Tuần IV. Cn 9,1-6; Ep 5,15-20; Ga 6,51-58. (Không cử hành lễ Thánh Gioan Êuđê, Lm).

Ngày 20: Thứ Hai. Thánh Bernađô, viện phụ, tiến sĩ Hội thánh. Lễ nhớ. Ed 24,15-24; Mt 19,16-22.

Ngày 21: Thứ Ba. Thánh Piô X, Giáo hoàng. Lễ nhớ. Ed 28,1-10; Mt 19,23-30.

Ngày 22: Thứ Tư. Đức Maria Nữ Vương. Lễ nhớ. Is 9,1-6; Lc 1,26-38.

Ngày 23:. Thứ Năm. Thánh Rôsa Lima, trinh nữ. Ed 36,23-28; Mt 22,1-14.

Ngày 24: Thứ Sáu. Thánh Barthôlômêô tông đồ. Lễ kính. Kh 21,9b-14; Ga 1,45-51.

Ngày 25: Thứ Bảy. Thánh Luy và thánh Giuse Calasanz, linh mục. Ed 43,1-7a; Mt 23,1-12.

 

Ngày 26: CHÚA NHẬT XXI TN. Tv Tuần I. Gs 24,1-2a.15-17.18b; Ep 5,21-32; Ga 6,54a.60-69.

- Kỷ niệm thụ phong linh mục quý Cha: Phêrô Nguyễn Xuân Diễm, Phêrô Phạm Bá Đương (1999).

Ngày 27: Thứ Hai. Thánh nữ Mônica. Lễ nhớ. 2Tx 1,1-5.11b-12; Mt 23,13-22.

Ngày 28: Thứ Ba. Thánh Augustinô, Giám mục, Ts.HT. Lễ nhớ. 2Tx 2,1-3a.14-17; Mt 23,23-26.

- Bổn mạng cha Augustinô Trần Quang Hồng Phúc.

Ngày 29: Thứ Tư. Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết. Lễ nhớ. Gr 1,17-19; Mc 6,17-29.

Ngày 30: Thứ Năm. 1Cr 1,1-9; Mt 24,42-51.

- Kỷ niệm ngày Thụ phong linh mục Đức Cha Phêrô (1980)

- Kỷ niệm ngày Đức Cha Phêrô về nhận Giáo phận (2014)

- Giỗ Cha G.Bt Nguyễn Văn Luy (+2016)

 

Ngày 31: Thứ Sáu. 1Cr 1,17-25; Mt 25,1-13.

Têrêsa Mai An

Gp. Mỹ Tho