25/06/2016
1000
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho tháng 07.2016

 

 

 

Ý cầu nguyện

Ý chung: Cầu cho các dân tộc bản địa được kính trọng: Xin cho mọi người biết tôn trọng các dân tộc bản địa mà căn tính và sự tồn tại của họ đang bị đe dọa.

Ý truyền giáo: Cầu cho Châu Mỹ Latinh và vùng Caribê: Xin cho Giáo hội tại Châu Mỹ Latinh và vùng Caribê, nhờ sứ vụ rao giảng tại lục địa, biết công bố Tin mừng với một phong cách và nhiệt tình mới.

 

Ngày 01: Thứ Sáu đầu tháng. Am 8,4-6.9-12; Mt 9,9-13.
- Hạt Cù Lao Tây hành hương Năm Thánh Lòng Thương Xót Chúa tại TTMV Giáo phận.

Ngày 02: Thứ Bảy đầu tháng. Am 9,11-15; Mt 9,14-17.

 

Ngày 03: CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần II.

(Không cử hành lễ thánh Tôma, tông đồ).

Is 66,10-14c; Gl 6,14-18; Lc 10,1-12.17-20

-         Bổn mạng quý Cha: Tôma Phan Ngọc Phương, Tôma Bùi Công Dân, Tôma Nguyễn Văn Phong, Tôma Nguyễn Hoàng Duy.

Ngày 04: Thứ Hai. Thánh nữ Êlisabet Bồ Đào Nha.

Hs 2,16.17b-18.21-22; Mt 9,18-26.

-        Giỗ cha Batôlômêô Nguyễn Văn Thật (+1996)

Ngày 05: Thứ Ba. Thánh Antôn Maria Zacaria, linh mục.

Hs 8,4-7.11-13; Mt 9,32-38.

Ngày 06: Thứ Tư. Thánh Maria Goretti, trinh nữ, tử đạo.

Hs 10,1-3.7-8.12; Mt 10,1-7.

Ngày 07: Thứ Năm đầu tháng. Hs 11,1-4.8c-9; Mt 10,7-15.

Ngày 08: Thứ Sáu. Hs 14,2-10; Mt 10,16-23.

Ngày 09: Thứ Bảy. Thánh Augustinô Zhao Rong, linh mục và các bạn tử đạo.

 

Ngày 10: CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần III.

Đnl 30,10-14; Cl 1,15-20; Lc 10,25-37.

Ngày 11: Thứ Hai. Thánh Bênêđictô, viện phụ. Lễ nhớ.

Is 1,10-17; Mt 10,34-11,1.

-       Bổn mạng Cha Bênêđictô Nguyễn Công Tuyển

Ngày 12: Thứ Ba. Is 7,1-9; Mt 11,20-24.

Ngày 13: Thứ Tư. Thánh Henricô. Is 10,5-7.13-16; Mt 11,25-27.

-       Bổn mạng Cha Henri Nguyễn Văn Ký

Ngày 14: Thứ Năm. Thánh Camillô Lellis, linh mục. Is 26,7-9.12.16-19; Mt 11,28-30.

Ngày 15: Thứ Sáu. Thánh Bônaventura, giám mục, tiến sĩ Hội thánh. Lễ nhớ. Is 38,1-6.21-22.7-8; Mt 12,1-8.

Ngày 16: Thứ Bảy. Đức Mẹ núi Carmêlô. Mk 2,1-5; Mt 12,14-21 (Lễ về Đức Mẹ: DCR 2,14-17; Mt 12,46-50)

 

Ngày 17: CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần IV. St 18,1-10a; Cl 1,24-28; Lc 10,38-42.

Ngày 18: Thứ Hai. Mk 6,1-4.6-8; Mt 12,38-42.

Ngày 19: Thứ Ba. Mk 7,14-15.18-20; Mt 12,46-50.

Ngày 20: Thứ Tư. Thánh Apôllinarê, Giám mục, tử đạo.

Gr 1,1.4-10; Mt 13,1-9.

Ngày 21: Thứ Năm. Thánh Laurensô Brinđisi, linh mục, tiến sĩ Hội thánh. Gr 2,1-3.7-8.12-13; Mt 13,10-17.

Ngày 22: Thứ Sáu. Thánh nữ Maria Mađalêna. Lễ kính. Dc 3,1-4a (hay 2 Cr 5,14-17); Ga 20,1-2.11-18.

Ngày 23: Thứ Bảy. Thánh Birgitta, nữ tu. Gr 7,1-11; Mt 13,24-30.

 

Ngày 24: CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I. (Không cử hành lễ Thánh Sarbêliô Makhluf, linh mục)

St 18,20-32; Cl 2,12-14; Lc 11,1-13.

Ngày 25: Thứ Hai. THÁNH GIACÔBÊ TÔNG ĐỒ. Lễ kính.

2Cr 4,7-15; Mt 20,20-28.

-        Bổn mạng quý Cha: Giacôbê Hà Văn Xung, Giacôbê Nguyễn Duy Hiếu, Giacôbê Nguyễn Trịnh Huy Rặt.

-       Kỷ niệm thụ phong linh mục Cha Antôn Nguyễn Văn Tiếng (2001)

Ngày 26: Thứ Ba. Thánh Gioakim và thánh Anna, song thân Đức Maria.

-        Bổn mạng quý Cha: Gioakim Lai Thụy Minh Tâm, Gioakim Trần Quốc Toàn.

-       Giỗ Cha Phaolô Võ Văn Chánh (+2007)

Ngày 27: Thứ Tư. Gr 15,10.16-21; Mt 13,44-46.

Ngày 28: Thứ Năm. Gr 18,1-6; Mt 13,47-53.

-       Giỗ Cha Tôma Lê Văn Hiếu (+1998)

Các em Thiếu Nhi hành hương Năm Thánh Lòng Thương Xót Chúa tại TTMV Giáo phận.

Ngày 29: Thứ Sáu. Thánh nữ Martha. Lễ nhớ.

1 Ga 4,7-16; Ga 11,19-27; (hay Lc 10,38-42)

Ngày 30: Thứ Bảy. Thánh Phêrô Kim Ngôn, giám mục, tiến sĩ Hội thánh. Gr 26,11-16.24; Mt 14,1-12.

-        Bổn mạng Cha Phêrô Nguyễn Văn Thành

Ngày 31: CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I. (Không cử hành lễ Thánh Ignatiô Loyôla, linh mục).

-        Bổn mạng Cha Ignatiô Lê Phước Vân

Têrêsa Mai An

Gp. Mỹ Tho