28/05/2018
2625
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 06.2018

 

LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO PHẬN MỸ THO

THÁNG 06.2016

 

Ý cầu nguyện:

Cầu cho các trang mạng xã hội: Xin cho các trang mạng xã hội dành ưu tiên cho tình liên đới và việc học biết tôn trọng sự khác biệt với người khác.

 

Ngày 01: Thứ Sáu đầu tháng. Thánh Justinô, tử đạo. Lễ nhớ. 1Pr 4,7-13; Mc 11,11-26.

- Ngày hành hương Lễ Đài Lòng Thương Xót của Hạt Cù Lao Tây tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận.

Ngày 02: Thứ Bảy đầu tháng. Thánh Marcellinô và Thánh Phêrô, tử đạo. Gđ 17.20b-25; Mc 11,27-33.

- Bổn mạng Cha Marcellinô Trần Văn Tốt.

 

Ngày 03: CHÚA NHẬT IX TN. MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Xh 24,3-8; Dt 9,11-15; Mc 14,12-16.22-26. (Không cử hành lễ thánh Carôlô Lwanga và các bạn, tử đạo).

Ngày 04: Thứ Hai. Tv Tuần I. 2Pr 1,2-7; Mc 12,1-12.

Ngày 05: Thứ Ba. Thánh Bônifatiô, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. 2Pr 3,12-15a.17-18; Mc 12,13-17.

Ngày 06: Thứ Tư. Thánh Norbertô, giám mục (Tr). 2Tm 1,1-3.6-12; Mc 12,18-27

Ngày 07: Thứ Năm đầu tháng. 2Tm 2,8-15; Mc 12,28b-34.

Ngày 08: Thứ Sáu. THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU. Lễ trọng. Ngày thế giới xin ơn thánh hóa các linh mục. Hs 11,1.3-4.8c-9; Ep 3,8-12.14-19; Ga 19,31-37.

Ngày 09: Thứ Bảy. Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ. Lễ nhớ. Is 61,9-11; Lc 2,41-51. (Không cử hành lễ Thánh Ephrem, phó tế, Ts.HT).

 

Ngày 10: CHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN. Tv Tuần II. St 3,9-15; 2Cr 4,13-5,1; Mc 3,20-35.

- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Mộc Hóa.

Ngày 11: Thứ Hai. Thánh Barnaba tông đồ. Lễ nhớ. Cv 11,21b-26; 13,1-3; Mt 10,6-13 (hay bài đọc Mùa Thường Niên: Mt 5,1-12).

Ngày 12: Thứ Ba. 1V 17,7-16; Mt 5,13-16.

Ngày 13: Thứ Tư. Thánh Antôn Pađôva, linh mục, tiến sĩ Hội thánh. Lễ nhớ. 1V 18,20-39; Mt 5,17-19.

- Bổn mạng quý cha: Antôn Vũ Sĩ Hoằng, Antôn Nguyễn Văn Trọng, Antôn Nguyễn Văn Đức, Antôn Nguyễn Ánh Quang, Antôn Nguyễn Văn Tiếng, Antôn Nguyễn Võ Triều Duy, Antôn Nguyễn Ngô Tri, Antôn Nguyễn Xuân Hà, Antôn Phạm Trần Huy Hoàng, Antôn Nguyễn Hoàng Sang, Antôn Trương Chí Tâm.

- Kỷ niệm cung hiến nhà thờ Thánh Antôn.

Ngày 14: Thứ Năm. 1V 18,41-46; Mt 5,20-26.

Ngày 15: Thứ Sáu. 1V 19,9a.11-16; Mt 5,27-32.

Ngày 16: Thứ Bảy. 1V 19,19-21; Mt 5,33-37.

 

Ngày 17: CHÚA NHẬT XI TN. Tv Tuần III. Ed 17,22-24; 2Cr 5,6-10; Mc 4,26-34.

Ngày 18: Thứ Hai. 1V 21,1-16; Mt 5,38-42.

Ngày 19: Thứ Ba. Thánh Rômualđô, viện phụ (Tr). 1V 21,17-29; Mt 5,43-48.

- Khai mạc Năm thánh Tôn vinh các Thánh Tử đạo Việt Nam.

Ngày 20: Thứ Tư. 2V 2,1.4.6-14; Mt 6,1-6.16-18.

Ngày 21: Thứ Năm. Thánh Luy Gônzaga, tu sĩ. Lễ nhớ. Hc 48,1-14; Mt 6,7-15.

- Bổn mạng quý cha: Luy Nguyễn Trí Hướng, Luy Huỳnh Thanh Tân.

Ngày 22: Thứ Sáu. Thánh Paulinô, giám mục Nôla (Tr). Thánh Gioan Fisher, giám mục, tử đạo, và thánh Tôma More, tử đạo (Đ). 2V 11,1-4.9-18.20; Mt 6,19-23.

Ngày 23: Thứ Bảy. 2 Sb 24,17-25; Mt 6,24-34.

Chiều: LỄ VỌNG SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ. Gr 1,4-10; 1Pr 1,8-12; Lc 1,5-17.

Ngày 24: CHÚA NHẬT XII TN. SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ. Lễ trọng. Is 49,1-6; Cv 13,22-26; Lc 1,57-66.80.

- Bổn mạng quý cha: GB. Nguyễn Thư Thành, GB. Đặng Văn Hứa, GB. Nguyễn Văn Luy, GB. Nguyễn Văn Sáng, GB. Nguyễn Văn Học, GB. Nguyễn Tấn Sang, GB. Nguyễn Nhựt Cương.

Ngày 25: Thứ Hai. Tv Tuần IV. 2V 17,5-8.13-15a.18; Mt 7,1-5.

Ngày 26: Thứ Ba. 2V 19,9b-11.14-21.31-35a.36; Mt 7,6.12-14.

Ngày 27: Thứ Tư. Thánh Cyrillô Alexandria, tiến sĩ Hội Thánh. 2V 22,8-13; 23,1-3; Mt 7,15-20.

- Kỷ niệm thụ phong linh mục quý Cha Khóa 1: Giacôbê Hà Văn Xung, Phaolô Đặng Tiến Dũng, Lêô Trần Văn Thanh, Stêphanô Ngô Văn Tú, Phaolô Phạm Minh Thanh (1992).

- Kỷ niệm thụ phong giám mục Đức Giáo hoàng Phanxicô (1992).

Ngày 28: Thứ Năm. Thánh Irênê, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. 2V 24,8-17; Mt 7,21-29.

Chiều: LỄ VỌNG THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ TÔNG ĐỒ.

Ngày 29: Thứ Sáu. THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ TÔNG ĐỒ. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).

Cv 12,1-11; 2Tm 4,6-8.17-18; Mt 16,13-19.

- Kỷ niệm thụ phong linh mục Cha Tôma Phạm Ngọc Dương (1968) và quý cha khóa 4: Antôn Nguyễn Võ Triều Duy, Giacôbê Nguyễn Duy Hiếu, Phaolô Nguyễn Thành Mến, Giuse Tô Minh Phương, Phaolô Phạm Đăng Thiện, Phêrô Trần Anh Tráng, Giuse Nguyễn Tuấn Hải, Antôn Nguyễn Ngô Tri, Phaolô Nguyễn Văn Tuấn, Phêrô Nguyễn Văn Khôi, Phêrô Nguyễn Văn Trí (2002).

- Bổn mạng quý cha Thánh Phaolô: Cha Tổng Đại Diện Phaolô Trần Kỳ Minh, Cha Đặng Tiến Dũng, Phạm Minh Thanh, Nguyễn Thành Sang, Phạm Đăng Thiện, Nguyễn Thành Mến, Hồ Minh Tuấn, Cao Xuân Đắc, Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Khả Tú, Phạm Thế Hạnh, Phạm Ngọc Hiền, Trần Duy Tân, Nguyễn Văn Xuyên, Lê Ngọc Toàn, Lê Hoàng Nguyễn.

- Bổn mạng ĐỨC CHA PHÊRÔ, Đức ông Hòa; và quý cha Thánh Phêrô: Hồ Bản Chánh, Võ Vinh Phước, Nguyễn Kim Long, Đặng Ngọc Hiền, Nguyễn Phước Tường, Nguyễn Văn Bé, Lâm Tấn Phát, Hà Văn Quận, Võ Hiệp Sĩ, Diệp Nhật Thanh Phương, Nguyễn Xuân Diễm, Phạm Bá Đương, Lê Tấn Bảo, Đặng Văn Đâu, Nguyễn Văn Khôi, Trần Anh Tráng, Nguyễn Văn Trí, Đinh Sơn Hùng, Nguyễn Ngọc Long, Ký Ngọc Tuấn, Tạ Ngọc Hải Sơn, Đặng Xuân Hạnh, Mai Văn Thượng, Trần Trung Chỉnh, Nguyễn Thái Ngọc, Trần Trọng Khương, Phạm Quang Thảo.SDB, Dương Trọng Thiện, Nguyễn Thanh Hùng, Trương Hòa Nghĩa, Bùi Sĩ Thanh, Nguyễn Văn Tiển, Lê Hồng Đức.

Ngày 30: Thứ Bảy. Các thánh tử đạo tiên khởi của giáo đoàn Rôma (Đ). Ac 2,2.10-14.18-19; Mt 8,5-17.

- Kỷ niệm thụ phong linh mục quý Cha Khóa 3: Giuse Nguyễn Văn Nhạn, Phêrô Võ Hiệp Sĩ, Phêrô Diệp Nhật Thanh Phương, Đôminicô Phạm Minh Tiến, Đôminicô Lê Minh Cảnh, Phêrô Lê Tấn Bảo, Tôma-Thiện Trần Quốc Hưng, Antôn Nguyễn Ánh Quang (1999).

Têrêsa Mai An

Gp. Mỹ Tho