28/05/2016
1320
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho tháng 06.2016LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO PHẬN MỸ THO

THÁNG 06.2016

 

Ý cầu nguyện:

Ý chung: Cầu cho tình liên đới trong các thành phố: Xin cho những người cao tuổi, những người bị gạt ra bên lề xã hội và những người cô đơn, tìm được nhiều dịp để gặp gỡ và nối kết, ngay trong các thành phố lớn trên thế giới.

Ý truyền giáo: Cầu cho các chủng sinh và tập sinh: Xin cho các chủng sinh và tập sinh nam nữ gặp được những nhà đào tạo biết sống niềm vui của Tin mừng và khôn ngoan chuẩn bị cho sứ vụ của họ.

 

Ngày 01: Thứ Tư. Thánh Justinô, tử đạo. Lễ nhớ.

2Tm 1,1-3.6.12; Mc 12,18-27.

Ngày 02: Thứ Năm đầu tháng. Thánh Marcellinô và Thánh Phêrô, tử đạo. 2Tm 2,8-15; Mc 12,28b-34.

-    Bổn mạng Cha Marcellinô Trần Văn Tốt.

Ngày 03: Thứ Sáu đầu tháng. THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU. Lễ trọng. Ngày thế giới cầu xin ơn thánh hóa các linh mục.

Ed 34,11-16; Rm 5,5b-11; Lc 15,3-7.

-   Ngày hành hương Năm thánh Lòng Thương Xót của Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận (Ngày của các linh mục).

Ngày 04: Thứ Bảy đầu tháng. Trái tim vô nhiễm Đức Mẹ. Lễ nhớ.

Is 61,9-11; Lc 2,41-51.

 

Ngày 05: CHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần II. (Không cử hành lễ Thánh Bônifatiô, giám mục, tử đạo).

1V 17,17-24; Gl 1,11-19; Lc 7,11-17.

Ngày 06: Thứ Hai. Thánh Norbertô, giám mục. 1V 17,1-6; Mt 5,1-12.

Ngày 07: Thứ Ba. 1V 17,7-16; Mt 5,13-16.

Ngày 08: Thứ Tư. 1V 18,20-39; Mt 5,17-19.

Ngày 09: Thứ Năm. Thánh Ephrem, phó tế, tiến sĩ Hội Thánh.

1V 18,41-46; Mt 5,20-26.

Ngày 10: Thứ Sáu. 1V 19,9a.11-16; Mt 5,27-32.

-    Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Mộc Hóa.

Ngày 11: Thứ Bảy. Thánh Barnaba tông đồ. Lễ nhớ.

                   Cv 11,21b-26; 13,1-3; Mt 10,7-13.

 

Ngày 12: CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần III.

2Sm 12,7-10.13; Gl 2,16.19-21; Lc 7,36-8,3 (hay Lc 7,36-50)

Ngày 13: Thứ Hai. Thánh Antôn Pađôva, linh mục, tiến sĩ Hội thánh. Lễ nhớ. 1V 21,1-16; Mt 5,38-42.

-   Bổn mạng quý cha: Antôn Vũ Sĩ Hoằng, Antôn Nguyễn Văn Trọng, Antôn Nguyễn Văn Đức, Antôn Nguyễn Ánh Quang, Antôn Nguyễn Văn Tiếng, Antôn Nguyễn Võ Triều Duy, Antôn Nguyễn Ngô Tri, Antôn Nguyễn Xuân Hà, Antôn Phạm Trần Huy Hoàng, Antôn Nguyễn Hoàng Sang, Antôn Trương Chí Tâm.

-    Kỷ niệm cung hiến nhà thờ Thánh Antôn.

Ngày 14: Thứ Ba. 1V 21,17-29; Mt 5,43-48.

Ngày 15: Thứ Tư. 2V 2,1.6-14; Mt 6,1-6.16-18.

Ngày 16: Thứ Năm. Hc 48,1-14; Mt 6,7-15.

Ngày 17: Thứ Sáu. 2V 11,1-4.9-18.20; Mt 6,19-23.

Ngày 18: Thứ Bảy. 2Sb 24,17-25; Mt 6,24-34.

 

Ngày 19: CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần IV. (Không cử hành lễ Thánh Rômualđô, viện phụ).

Dcr 12,10-11; 13,1; Gl 3,26-29; Lc 9,18-24.

Ngày 20: Thứ Hai. 2V 17,5-8.13-15a.18; Mt 7,1-5.

Ngày 21: Thứ Ba. Thánh Luy Gônzaga, tu sĩ. Lễ nhớ.

2V 19,9b-11.14-21.31-35a.36; Mt 7,6.12-14.

-   Bổn mạng quý cha: Luy Nguyễn Trí Hướng, Luy Huỳnh Thanh Tân.

Ngày 22: Thứ Tư. Thánh Paulinô, giám mục Nôla. Thánh Gioan Fisher, giám mục tử đạo, và thánh Tôma More, tử đạo.

2V 22,8-13; 23,1-3; Mt 7,15-20.

Ngày 23: Thứ Năm. 2V 24,8-17; Mt 7,21-29.

Chiều: LỄ VỌNG SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ. Gr 1,4-10; 1Pr 1,8-12; Lc 1,5-17.

Ngày 24: Thứ Sáu. SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ. Lễ trọng. Is 49,1-6; Cv 13,22-26; Lc 1,57-66.80.

-    Bổn mạng quý cha: GB. Nguyễn Thư Thành, GB. Đặng Văn Hứa, GB. Nguyễn Văn Luy, GB. Nguyễn Văn Sáng, GB. Nguyễn Văn Học, GB. Nguyễn Tấn Sang, GB. Nguyễn Nhựt Cương.

Ngày 25: Thứ Bảy. Ac 2,2.10-14.18-19; Mt 8,5-17.

 

Ngày 26: CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I.

1 V 19,16b.19-21; Gl 5,1.13-18; Lc 9,51-62.

Ngày 27: Thứ Hai. Thánh Cyrillô Alexandria, tiến sĩ Hội Thánh.

Am 2,6-10.13-16; Mt 8,18-22.

-  Kỷ niệm thụ phong linh mục quý Cha Khóa 1: Giacôbê Hà Văn Xung, Phaolô Đặng Tiến Dũng, Lêô Trần Văn Thanh, Stêphanô Ngô Văn Tú, Phaolô Phạm Minh Thanh (1992).

-   Kỷ niệm thụ phong giám mục Đức Giáo hoàng Phanxicô (1992).

Ngày 28: Thứ Ba. Thánh Irênê, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ.

Am 3,1-8; 4,11-12; Mt 8,23-27.

Chiều: LỄ VỌNG THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH  PHAOLÔ TÔNG ĐỒ.

Ngày 29: Thứ Tư. THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH  PHAOLÔ TÔNG ĐỒ. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).

Cv 12,1-11; 2Tm 4,6-8.17-18; Mt 16,13-19.

-   Kỷ niệm thụ phong linh mục Cha Tôma Phạm Ngọc Dương (1968) và quý cha khóa 4: Antôn Nguyễn Võ Triều Duy, Giacôbê Nguyễn Duy Hiếu, Phaolô Nguyễn Thành Mến, Giuse Tô Minh Phương, Phaolô Phạm Đăng Thiện, Phêrô Trần Anh Tráng, Giuse Nguyễn Tuấn Hải, Antôn Nguyễn Ngô Tri, Phaolô Nguyễn Văn Tuấn, Phêrô Nguyễn Văn Khôi, Phêrô Nguyễn Văn Trí.

-  Bổn mạng quý cha Thánh Phaolô: Cha Tổng Đại Diện Phaolô Trần Kỳ Minh, Cha Đặng Tiến Dũng, Phạm Minh Thanh, Nguyễn Thành Sang, Phạm Đăng Thiện, Nguyễn Thành Mến, Hồ Minh Tuấn, Cao Xuân Đắc, Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Khả Tú, Phạm Thế Hạnh, Phạm Ngọc Hiền, Trần Duy Tân, Nguyễn Văn Xuyên, Lê Ngọc Toàn.

-   Bổn mạng ĐỨC CHA PHÊRÔ, Đức ông Hòa; và quý cha Thánh Phêrô: Hồ Bản Chánh, Võ Vinh Phước, Nguyễn Kim Long, Đặng Ngọc Hiền, Nguyễn Phước Tường, Nguyễn Văn Bé, Lâm Tấn Phát, Hà Văn Quận, Võ Hiệp Sĩ, Diệp Nhật Thanh Phương, Nguyễn Xuân Diễm, Phạm Bá Đương, Lê Tấn Bảo, Đặng Văn Đâu, Nguyễn Văn Khôi, Trần Anh Tráng, Nguyễn Văn Trí, Đinh Sơn Hùng, Nguyễn Ngọc Long, Ký Ngọc Tuấn, Tạ Ngọc Hải Sơn, Đặng Xuân Hạnh, Mai Văn Thượng, Trần Trung Chỉnh, Nguyễn Thái Ngọc, Trần Trọng Khương, Phạm Quang Thảo.SDB, Dương Trọng Thiện, Nguyễn Thanh Hùng, Trương Hòa Nghĩa, Bùi Sĩ Thanh, Nguyễn Văn Tiển.

Ngày 30: Thứ Năm. Các thánh tử đạo tiên khởi giáo đoàn Rôma.

Am 7,10-17; Mt 9,1-8.

-  Kỷ niệm thụ phong linh mục quý Cha Khóa 3: Giuse Nguyễn Văn Nhạn, Phêrô Võ Hiệp Sĩ, Phêrô Diệp Nhật Thanh Phương, Đôminicô Phạm Minh Tiến, Đôminicô Lê Minh Cảnh, Phêrô Lê Tấn Bảo, Tôma-Thiện Trần Quốc Hưng, Antôn Nguyễn Ánh Quang (1999).

Têrêsa Mai An

Gp. Mỹ Tho