28/04/2019
601
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 05.2019
 

LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO PHẬN MỸ THO

THÁNG 05.2019

 

Ý cầu nguyện: Cầu nguyện cho Giáo hội bên Phi Châu. Xin cho Giáo hội bên Châu Phi, qua việc dấn thân của các thành viên, thắt chặt sự hợp nhất giữa các dân tộc, dấu chỉ của niềm hy vọng cho lục địa này.

 

 

Ngày 01: Thứ Tư. Thánh Giuse Thợ (Tr). Cv 5,17-26; Ga 3,16-21. (hay lễ về thánh Giuse: St 1,26-2,3 [hay Cl 3,14-15.17.23-24]; Mt 13,54-58).

- BM Cha Giuse Nguyễn Huy Hoàng.

Ngày 02: Thứ Năm đầu tháng. Thánh Athanasiô, Giám mục, Ts.HT. Lễ nhớ. Cv 5,27-33; Ga 3,31-36.

Ngày 03: Thứ Sáu đầu tháng. THÁNH PHILIPPHÊ VÀ THÁNH GIACÔBÊ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. 1Cr 15,1-8; Ga 14,6-14.

- BM quý Cha: Philipphê Trần Bá Lộc, Philipphê Huỳnh Ngọc Tuấn.

- TPLM quý Cha: Phêrô Nguyễn Văn Bé, Antôn Nguyễn Văn Đức, Luy Nguyễn Trí Hướng, Đôminicô Phạm Văn Khâm, Sylvestê Nguyễn Văn Phương, GB. Nguyễn Thư Thành (1976).

- Hạt Đức Hòa hành hương kính các Thánh tử đạo và kính lòng thương xót Chúa.

Ngày 04: Thứ Bảy đầu tháng. Cv 6,1-7; Ga 6,16-21.

 

Ngày 05: CHÚA NHẬT III PHỤC SINH. Tv Tuần III. Cv 5,27b-32.40b-41; Kh 5,11-14; Ga 21,1-19 (hay Ga 21,1-14).

- TPLM Cha Phêrô Đặng Ngọc Hiền (1974).

Ngày 06: Thứ Hai. Cv 6,8-15; Ga 6,22-29.

Ngày 07: Thứ Ba. Cv 7,51-8,1a; Ga 6,30-35.

Ngày 08: Thứ Tư. Cv 8,1b-8; Ga 6,35-40.

Ngày 09: Thứ Năm. Cv 8,26-40; Ga 6,44-51.

- Lễ giỗ Cha Phêrô Nguyễn Thanh Tuân (+2012).

- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Bình Trưng.

Ngày 10: Thứ Sáu. Cv 9,1-20; Ga 6,52-59.

- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Thủ Ngữ.

- TPLM quý cha K.13: Phaolô Lê Hoàng Nguyễn, Gioakim Nguyễn Ngọc Huynh, Phêrô Lê Hồng Đức (2018)

Ngày 11: Thứ Bảy. Cv 9,31-42; Ga 6,60-69.

 

Ngày 12: CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH. Tv Tuần IV. CHÚA NHẬT CHÚA CHIÊN LÀNH. Cầu cho ơn thiên triệu linh mục và tu sĩ. Cv 13,14.43-52; Kh 7,9.14b-17; Ga 10,27-30. (Không cử hành lễ Thánh Nêrêô thánh Achilêô, tử đạo và Thánh Pancratiô, tử đạo).

Ngày 13: Thứ Hai. Đức Mẹ Fatima (Tr). Cv 11,1-18; Ga 10,1-10 (hay lễ về Đức Mẹ: Is 61,9-11; Lc 11,27-28)

- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Bãi Chàm (2007).

Ngày 14: Thứ Ba. THÁNH MATTHIA, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. Cv 1,15-17.20-26; Ga 15,9-17.

 - TPLM Cha Phêrô Nguyễn Kim Long (1968).

- Giỗ Cha Stêphanô Nguyễn Văn Khen (+2009).

Ngày 15: Thứ Tư. Cv 12,24-13,5a; Ga 12,44-50.

Ngày 16: Thứ Năm. Cv 13,13-25; Ga 13,16-20.

Ngày 17: Thứ Sáu. Cv 13,26-33; Ga 14,1-6.

Ngày 18: Thứ Bảy. Thánh Gioan I, Giáo hoàng, tử đạo (Đ). Cv 13,44-52; Ga 14,7-14.

- TPLM quý Cha K6: Giuse Lê Quan Trung, Phaolô Cao Xuân Đắc, August. Trần Quang  Hồng Phúc, Giuse Phạm Phú Cường, Phêrô Ký Ngọc Ngọc Tuấn, Gabriel Nguyễn Tấn Di, Tôma Nguyễn Văn Phong, Phaolô Hồ Minh Tuấn, Giuse Trần Thanh Long, Phêrô Tạ Ngọc Hải Sơn, Giuse Nguyễn Huy Hoàng (2006).

Ngày 19: CHÚA NHẬT V PHỤC SINH. Tv Tuần I. Cv 14,21b-27; Kh 21,1-5a; Ga 13,31-33a.34-35.

Ngày 20: Thứ Hai. Thánh Bernarđinô Siêna, Linh mục (Tr). Cv 14,5-18; Ga 14,21-26.

- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Thạnh Trị.

- TPLM quý Cha K7: Phaolô M. Nguyễn Khả Tú, G.K Lai Thụy Minh Tâm, GB. Nguyễn Nhựt Cương, GB. Nguyễn Trung Hiếu, Phan.At. Nguyễn Minh Hoàng, Phaolô Phạm Thế Hạnh, Luy Huỳnh Thanh Tân, G.K Trần Quốc Toàn, FX. Tô Hoàng Lâm, Phêrô Đặng Xuân Hạnh (2008).

- TPLM quý Cha K8: Phêrô Mai Văn Thượng, Gioan Lasan Lê Thiện Tín, Philipphê Huỳnh Ngọc Tuấn, Giuse Nguyễn Hồng Quân, Lôrensô Nguyễn Minh Toàn, FX. Nguyễn  Thanh Tuấn, Phêrô Trần Trung Chỉnh (2010). Phêrô Nguyễn Thái Ngọc, Phêrô Trần Trọng Khương (2011).

Ngày 21: Thứ Ba. Thánh Christôphôrô Magallanes, Lm., và các bạn, tử đạo. (Đ). Cv 14,19-28; Ga 14,27-31a.

Ngày 22: Thứ Tư. Thánh Rita Cascia, nữ tu (Tr) Cv 15,1-6; Ga 15,1-8.

Ngày 23: Thứ Năm. Cv 15,7-21; Ga 15,9-11.

Ngày 24: Thứ Sáu. Cv 15,22-31; Ga 15,12-17.

Ngày 25: Thứ Bảy. Thánh Bêđa Khả Kính, Lm, Ts.HT (Tr). Thánh Grêgôriô VII, Giáo hoàng (Tr). Thánh Maria Magđalêna Pazzi, trinh nữ (Tr). Cv 16,1-10; Ga 15,18-21.

 

Ngày 26: CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH. Tv Tuần II. Cv 15,1-2.22-29; Kh 21,10-14.22-23; Ga 14,23-29. (Không cử hành lễ Thánh Philipphê Nêri, linh mục).

- TPLM Cha Phêrô Võ Vinh Phước (1967).

Ngày 27: Thứ Hai. Thánh Augustinô Cantuariô (Tr). Cv 16,11-15; Ga 15,26-16,4a.

Ngày 28: Thứ Ba. Cv 16,22-34; Ga 16,5-11.

Ngày 29: Thứ Tư. Cv 17,15.22-18,1; Ga 16,12-15.

Ngày 30: Thứ Năm. Cv 18,1-8; Ga 16,16-20.

Ngày 31: ĐỨC MARIA THĂM VIẾNG BÀ ÊLISABETH. (LK)

Xp 3,14-18a (hay Rm 12,9-16b); Lc 1,39-56.

- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Hiệp Hoà.

Têrêsa Mai An

Gp. Mỹ Tho