30/04/2018
1350
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 05.2018

 

LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO PHẬN MỸ THO

THÁNG 05.2018

 

 

Ý cầu nguyện: Cầu cho sứ vụ của giáo dân: Xin cho các Kitô hữu giáo dân biết hoàn thành sứ vụ đặc biệt của mình, khi dùng óc sáng tạo để đương đầu với những thách đố của thế giới hôm nay.

 

Ngày 01: Thứ Ba. Thánh Giuse Thợ (Tr) Cv 14,19-28; Ga 14,27-31a (hay lễ về thánh Giuse: St 1,26-2,3 [hay Cl 3,14-15.17.23-24]; Mt 13,54-58).

- Bổn mạng Cha Giuse Nguyễn Huy Hoàng.

Ngày 02: Thứ Tư. Thánh Athanasiô, giám mục, tiến sĩ Hội thánh. Lễ nhớ. Cv 15,1-6; Ga 15,1-8.

Ngày 03: Thứ Năm đầu tháng. Thánh Philipphê và thánh Giacôbê, tông đồ. Lễ kính. 1Cr 15,1-8; Ga 14,6-14.

- Bổn mạng quý Cha: Philipphê Trần Bá Lộc, Philipphê Huỳnh Ngọc Tuấn.

- Kỷ niệm Thụ phong linh mục quý Cha: Phêrô Nguyễn Văn Bé, Antôn Nguyễn Văn Đức, Luy Nguyễn Trí Hướng, Đôminicô Phạm Văn Khâm, Sylvestê Nguyễn Văn Phương, GB. Nguyễn Thư Thành (1976).

Ngày 04: Thứ Sáu đầu tháng. Cv 15,22-31; Ga 15,12-17.

- Hạt Đức Hòa hành hương Lòng Thương Xót Chúa tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận.

Ngày 05: Thứ Bảy đầu tháng. Cv 16,1-10; Ga 15,18-21.

- Kỷ niệm Thụ phong linh mục Cha Phêrô Đặng Ngọc Hiền (1974).

 

Ngày 06: CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH. Tv Tuần II. Cv 10,25-26.34-35.44-48; 1Ga 4,7-10; Ga 15,9-17.

Ngày 07: Thứ Hai. Cv 16,11-15; Ga 15,26-16,4a.

Ngày 08: Thứ Ba. Cv 16,22-34; Ga 16,5-11.

Ngày 09: Thứ Tư. Cv 17,15.22-18,1; Ga 16,12-15.

- Lễ giỗ Cha Phêrô Nguyễn Thanh Tuân (+2012).

- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Bình Trưng.

Ngày 10: Thứ Năm. Cv 18,1-8; Ga 16,16-20.

- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Thủ Ngữ.

Ngày 11: Thứ Sáu. Cv 18,9-18; Ga 16,20-23a.

Ngày 12: Thứ Bảy. Thánh Nêrêô và thánh Achilêô, tử đạo và thánh Pancratiô, tử đạo. Cv 18,23-28; Ga 16,23b-28.

Chiều: LỄ VỌNG CHÚA THĂNG THIÊN (Tr).

 

Ngày 13: CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH. CHÚA THĂNG THIÊN. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Cv 1,1-11; Ep 1,17-23; (hay Ep 4,1-13 hay Ep 4,1-7.11-13); Mc 16,15-20. (Không cử hành lễ Đức Mẹ Fatima).

- Ngày Quốc tế Truyền Thông lần thứ 52.

- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Bãi Chàm (2007)

Ngày 14: Thứ Hai. Thánh Matthia, tông đồ. Lễ kính. Cv 1,15-17.20-26; Ga 15,9-17.

- Kỷ niệm Thụ phong linh mục Cha Phêrô Nguyễn Kim Long (1968).

- Lễ giỗ Cha Stêphanô Nguyễn Văn Khen (+2009)

Ngày 15: Thứ Ba. Tv Tuần III. Cv 20,17-27; Ga 17,1-11a.

Ngày 16: Thứ Tư. Cv 20,28-38; Ga 17,11b-19.

Ngày 17: Thứ Năm. Cv 22,30; 23,6-11; Ga 17,20-26.

Ngày 18: Thứ Sáu. Thánh Gioan I, Giáo hoàng, tử đạo. Cv 25,13b-21; Ga 21,15-19.

- Kỷ niệm Thụ phong linh mục quý Cha khóa 6: Giuse Lê Quan Trung, Phaolô Cao Xuân Đắc, August. Trần Quang Hồng Phúc, Giuse Phạm Phú Cường, Phêrô Ký Ngọc Tuấn, Gabriel Nguyễn Tấn Di, Tôma Nguyễn Văn Phong, Phaolô Hồ Minh Tuấn, Giuse Trần Thanh Long. Phêrô Tạ Ngọc Hải Sơn, Giuse Nguyễn Huy Hoàng (2006).

Ngày 19: Thứ Bảy. Cv 28,16-20.30-31; Ga 21,20-25.

Chiều: LỄ VỌNG CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG (Đ). St 11,1-9 (hay Xh 19,3-8a.16-20b hay Ed 37,1-14 hay Ge 3,1-5); Rm 8,22-27; Ga 7,37-39.

 

Ngày 20: CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Cv 2,1-11; 1Cr 12,3b-7.12-13 (hay Gl 5,16-25); Ga 20,19-23 (hay Ga 15,26-27; 16,12-15). Đọc hay hát ca tiếp liên. (Không cử hành lễ Thánh Bernarđinô Siêna, Linh mục).

- Kỷ niệm Thụ phong linh mục quý Cha khóa 7: Phaolô M. Nguyễn Khả Tú. GK. Lai Thụy Minh Tâm, GB. Nguyễn Nhựt Cương, GB. Nguyễn Trung Hiếu, Phan. At Nguyễn Minh Hoàng, Phaolô Phạm Thế Hạnh, Luy Huỳnh Thanh Tân, GK. Trần Quốc Toàn, FX. Tô Hoàng Lâm, Phêrô Đặng Xuân Hạnh (2008).

- Kỷ niệm Thụ phong linh mục quý Cha khóa 8: Phêrô Mai Văn Thượng, Gioan Lasan Lê Thiện Tín, Philipphê Huỳnh Ngọc Tuấn, Giuse Nguyễn Hồng Quân, Lôrensô Nguyễn Minh Toàn, FX. Nguyễn Thanh Tuấn, Phêrô Trần Trung Chỉnh (2010); Phêrô Nguyễn Thái Ngọc, Phêrô Trần Trọng Khương (2011).

Ngày 21: Thứ Hai. Tuần VII Thường Niên. Tv Tuần III. Lễ Đức Maria, Mẹ Giáo Hội. Lễ nhớ. Thánh Christôphôrô Magallanes, Lm., và các bạn, tử đạo. Gc 3,13-18; Mc 9,14-29.

Ngày 22: Thứ Ba. Thánh Rita Cascia, nữ tu (Tr) Gc 4,1-10; Mc 9,30-37.

Ngày 23: Thứ Tư. Gc 4,13-17; Mc 9,38-40.

Ngày 24: Thứ Năm. Gc 5,1-6; Mc 9,41-50.

Ngày 25: Thứ Sáu. Thánh Bêđa Khả Kính, Lm, Ts.HT (Tr). Thánh Grêgôriô VII, Giáo hoàng (Tr). Thánh Maria Magđalêna Pazzi, trinh nữ (Tr). Gc 5,9-12; Mc 10,1-12.

Ngày 26: Thứ Bảy. Thánh Philipphê Nêri, linh mục. Lễ nhớ. Gc 5,13-20; Mc 10,13-16.

- Kỷ niệm Thụ phong linh mục Cha Phêrô Võ Vinh Phước (1967).

 

Ngày 27: CHÚA NHẬT VIII THƯỜNG NIÊN. CHÚA BA NGÔI. Lễ trọng. Đnl 4,32-34.39-40; Rm 8,14-17; Mt 28,16-20. (Không cử hành lễ Thánh Augustinô Cantuariô).

Ngày 28: Thứ Hai. Tv Tuần IV. 1Pr 1,3-9; Mc 10,17-27.

Ngày 29: Thứ Ba. 1Pr 1,10-16; Mc 10,28-31.

Ngày 30: Thứ Tư. 1Pr 1,18-25; Mc 10,32-45.

Ngày 31: Thứ Năm. ĐỨC MARIA THĂM VIẾNG BÀ ÊLISABETH. Lễ kính. Xp 3,14-18a (hay Rm 12,9-16b); Lc 1,39-56.

- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Hiệp Hòa.

Têrêsa Mai An

Gp. Mỹ Tho