03/05/2018
1358
Thông báo: Thánh lễ Tuyên Hứa Huynh Trưởng Cấp I


  THIẾU NHI THÁNH THỂ VIỆT NAM

  LIÊN ĐOÀN CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

  GIÁO PHẬN MỸ THO

 

THÔNG BÁO

THÁNH LỄ TUYÊN HỨA HUYNH TRƯỞNG CẤP I

 

Ban Mục vụ Giới trẻ- Thiếu nhi kính gởi Quý Cha và Quý Trưởng!

Như đã thông báo trước đây về Thánh Lễ tuyên hứa Huynh trưởng cấp I:

- Vào lúc: 08g30 thứ Sáu, 06.07.2018.

- Địa đểm: Trung tâm Mục vụ Giáo phận Mỹ Tho, số 23 Lý Thường Kiệt.

- Điều kiện:

+ Đủ điểm trong các Sa mạc Huấn luyện năm 2014 và 2017.

+ Đã đậu Giáo lý viên cấp I (nộp bản photo kết quả thi Giáo lý).

- Thời hạn: các Huynh trưởng nộp bảng photo về Văn phòng Ban Giới trẻ- Thiếu nhi trước ngày 20.05.2018 để Văn phòng kịp thời cập nhật và chuẩn bị cho Thánh Lễ Tuyên hứa được tốt đẹp.

Xin Quý Cha cầu nguyện và tạo điều kiện thuận lợi cho các bạn Huynh trưởng chuẩn bị Tuyên hứa cấp I.

Xin chân thành cám ơn Quý Cha và Quý Trưởng!

Mỹ Tho, ngày 27 tháng 04 năm 2018

TM. Ban điều hành Liên đoàn

Thư ký

 

 

Têrêsa Lê Thanh Nhàn