25/11/2014
579
Ban MVGT: Thư mời tĩnh tâm mùa Vọng 2014

THƯ MỜI TĨNH TÂM MÙA VỌNG 2014

Chủ đề: Có một gia đình

 

Kính thưa: Quý Cha trong Giáo phận Mỹ Tho.

Nhân dịp Mùa Vọng, Ban Mục vụ Giới trẻ Giáo phận Mỹ Tho tổ chức tĩnh tâm cho các bạn trẻ Công giáo.

Chủ đề: Có một gia đình.

Địa điểm: Trung tâm Mục vụ Giáo phận, 23 Lý Thường Kiệt, Phường 6, Tp. Mỹ Tho, Tiền Giang.

Giảng tĩnh tâm: Cha JB. Nguyễn Tấn Sang - Đặc trách Giới trẻ Giáo phận.

Thời gian: Chúa Nhật ngày 07.12.2014

8g00: Tập trung - ổn định

Tập hát

9g00: Giảng tĩnh tâm

9g45: Thinh lặng – xưng tội

10g30:Thánh lễ

11g30: Cơm trưa

12g30: Nghỉ trưa

13g30: Đọc kinh

14g00: Nói chuyện về đề tài “Dấn thân trong cuộc sống hiện đại”.

15g00: Ăn nhẹ - kết thúc

Chúng con kính nhờ Quý Cha thông báo, cầu nguyện cho các bạn trẻ, để qua chương trình tĩnh tâm, các bạn trẻ có dịp nhìn lại để canh tân đổi mới tâm hồn, đón chờ Ngôi Hai nhập thể làm người.

 

Mỹ Tho, ngày 20 tháng 11 năm 2014

Đặc Trách Giới Trẻ Giáo phận

 

Lm JB Nguyễn Tấn Sang

-------------------------

Đăng ký Ban Mục vụ Giới trẻ các ngày trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu, hạn chót vào ngày 03.12.2014 để BTC chuẩn bị.

Liên hệ:

·       Văn phòng Mục vụ Giới trẻ:23 Lý Thường Kiệt, Phường 6, Tp. Mỹ Tho, Tiền Giang.

·       ĐT: 0733 975 883

·       Email: mvgtmt@gmail.com