10/06/2019
2708
Tuần Tĩnh Tâm Linh Mục Giáo phận Mỹ Tho từ 10/6 đến 14/6 năm 2019 
TUẦN TĨNH TÂM LINH MỤC GIÁO PHẬN MỸ THO
từ ngày 10 - 14.6.2019
 

MVTT. GP Mỹ Tho
 
Chiều ngày 13/6/2019: Cha Tổng Đại Diện cám ơn Đức Cha Anphôngsô


Thánh lễ sáng ngày 12/6/2019: Cầu cho Đức Cha Giuse, 
Đức Cha 
Anrê
và quý cha trong giáo phận đã qua đời

Sau Thánh lễ sáng ngày 12/6/2019: Viếng mộ Đức Cha Anrê

Vào giờ cơm trưa ngày thứ hai 10/6/2019 tại Trung Tâm Mục Vụ Giáo phận, Đức Cha Phêrô và Đức Cha Anphôngsô, cùng đông đảo quý cha trong giáo phận đã cùng hiện diện; mọi người vui mừng gặp nhau chia sẻ tâm tình và hiệp thông trong bàn ăn. Sau bữa ăn quý cha nghỉ trưa.

Tuần tĩnh tâm linh mục năm 2019 bắt đầu tại phòng hội lúc 14g45, quý cha cùng nhau đọc Kinh Sách. Đến 15g00, Đức Cha Phêrô - Giám mục Giáo phận khai mạc tuần tĩnh tâm linh mục. 
Đức Cha Phêrô giới thiệu về Đức Cha Anphôngsô - Giám mục Giáo phận Vinh - giảng tĩnh tâm cho quý cha trong tuần. Sau đó, Đức Cha Anphôngsô chia sẻ bài giảng đầu tiên cho quý cha đến 16g00 thì quý cha thinh lặng cầu nguyện riêng.

Lúc 18g00, quý cha đọc kinh chiều chung với nhau tại nhà nguyện. Sau khi đọc kinh xong, quý cha di chuyển qua nhà ăn để dùng cơm tối. Trong lúc ăn cơm thì mọi người vừa ăn trong thinh lặng vừa nghe sách thiêng.

Lúc 19g30, Cha Tổng Đại Diện chủ sự giờ chầu Thánh Thể khai mạc.

 

Cùng đọc Kinh Sách tại Hội Trường lúc 14g45 

Đức Cha Phêrô khai mạc tại Hội Trường lúc 15g00
Đức Cha Anphôngsô bắt đầu giảng tĩnh tâm tại Hội Trường lúc 15g15


Cùng nhau đọc Kinh Chiều tại Nhà Nguyện lúc 18g00
Cha Tổng Đại Diện chủ sự Chầu Thánh Thể tại Nhà Nguyện lúc 19g30