06/06/2017
4069
Tuần Tĩnh Tâm Linh mục Giáo phận Mỹ Tho, 5-9.6.2017 


 

Hình: LM Giuse Hải, Henri Tấn Hưng, Giuse Tiến
Ban Truyền Thông Gp. Mỹ Tho

TUẦN TĨNH TÂM LINH MỤC GIÁO PHẬN MỸ THO NĂM 2017
DO ĐỨC CHA PHÊRÔ, GIÁM MỤC GP VĨNH LONG GIẢNG
Tại TTMV GIÁO PHẬN MỸ THO
Từ ngày 5 đến 9.6.2017


Đề tài: TRUYỀN GIÁO, DỰA THEO
THÔNG ĐIỆP REDEMPTORIS MISSIO
(SỨ VỤ ĐẤNG CỨU THẾ)
 

.


Đức Cha Phêrô, GM GP Mỹ Tho, khai mạc tuần tĩnh tâm


Đức Cha Phêrô, GM GP Vĩnh Long, giảng đề tài truyền giáo
Cha TĐD chầu Thánh Thể khai mạc tuần tĩnh tâm
Đọc Kinh Sáng chung với nhau trong Nhà Nguyện TTMV


Cùng hiệp dâng Thánh Lễ trong Nhà Nguyện TTMV
Quý Cha chụp hình lưu niệm chung với hai Đức Cha tại lễ đài LTX