21/11/2018
1458
Tuần Thường Huấn Linh Mục Giáo phận Mỹ Tho, chiều 20 và sáng 21.11.2018 
Têrêsa Mai An
BTT Giáo phận
Thảo luận theo Nhóm Hạt, chiều 20.11.2018

 

Thánh lễ sáng, 21.11.2018

 
 Đức Cha Phêrô thuyết trình