09/11/2017
1483
Tuần Thường Huấn Linh mục Giáo phận Mỹ Tho, 09.11.2017 

Hình: Lm. Giuse Hải, Têrêsa Mai An, và Henri Tấn Hưng
BTT Giáo phận