08/11/2017
1580
Tuần Thường Huấn Linh mục Giáo phận Mỹ Tho, 08.11.2017 

Hình: Lm. Giuse Hải, Têrêsa Mai An, và Henri Tấn Hưng
BTT Giáo phận