07/11/2017
1947
Tuần Thường Huấn Linh mục Giáo phận Mỹ Tho, 06 và 07.11.2017 

Hình: Lm. Giuse Hải, Têrêsa Mai An, và Henri Tấn Hưng
BTT Giáo phận


 
Ngày 06.11.2017
Phó Trưởng Ban Tuyên Giáo gặp gỡ quý Linh Mục Giáo phận


 

Đức Giám mục Giáo phận gặp gỡ quý Linh Mục 


Ngày 07.11.2017
Kinh sáng chung

 

Thánh Lễ
 

Cha Phaolô Nguyễn Thành Sang thuyết trình


 

Thảo luận nhóm theo Giáo Hạt
Cha Phaolô Phạm Đăng Thiện thuyết trình