14/08/2017
632
Thánh lễ kính Đức Mẹ Fatima tại Lễ Đài LTX 13.08.2017 
Hình: Henri Tấn Hưng
MVTT Hạt Mỹ Tho