22/01/2017
1940
TGM Mỹ Tho: Chúc tết Đức Tổng giám mục, Đức Hồng Y, và Bà cố Đức Cha, 21.1.2017

 
Hình: Henry Tấn Hưng
MVTT Gp Mỹ Tho

 

Chúc tết Đức Tổng Giám mục Phaolô tại Tòa Tổng Giám mục Tp.HCM

 

Chúc tết Đức Hồng Y Gioan Baotixita tại TTMV TGP.Tp.HCM

 

Chúc tết Bà cố Đức Cha Phêrô tại tư gia