17/03/2018
4791
Phái Đoàn Gp. Mỹ Tho kính viếng Đức Cố TGM Phaolô

 
Hình: Đức, Tấn Hưng, Tài, Sơn, Mai An
Nhóm Media Gp. Mỹ Tho
Bài viết: Têrêsa Mai An
 

(WGPMT) Ngày 07.03.2018, được tin Đức Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Sài Gòn -Phaolô Bùi Văn Đọc- qua đời, Giáo Hội không khỏi ngạc nhiên, bàng hoàng và thương tiếc ngài. Những tâm trạng đó thể hiện rõ nhất nơi những người con của TGP Tp.HCM vì ngài đương nhiệm là Giám mục Giáo phận, và cách đặc biệt Giáo phận Mỹ Tho cũng rất yêu quý ngài vì dấu chân mục tử của ngài đã từng phục vụ tại Giáo phận 15 năm. Trong thời gian này, ngài như người mục tử nhân lành luôn yêu thương, tươi cười và hăng say trong công tác mục vụ.

Năm 2014, ngài được Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm làm Tổng Giám Mục Phó Tổng Giáo Phận TP. HCM, Giáo phận Mỹ Tho cũng hướng về ngài để cầu nguyện cho ngài trong sứ vụ mới. Nhưng ngày 07.03.2018, ngài đã ra đi về nơi vĩnh hằng, Giáo phận Mỹ Tho hiệp thông sâu sắc hơn nữa qua những lời kinh nguyện, thánh lễ, và những việc hy sinh để cầu nguyện cho ngài.

Ngày 17.03.2018, lúc 06g00 phái đoàn Giáo phận Mỹ Tho gồm Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm -Giám mục Giáo phận-, Cha Tổng Đại Diện Phaolô Trần Kỳ Minh, quý Cha quản Hạt, quý cha trong Giáo phận, quý Bề Trên và tu sĩ của hai Hội dòng: Phaolô tỉnh dòng Mỹ Tho và Mến Thánh Giá Mỹ Tho, đại diện các Ban, Đoàn thể trong Giáo phận đã đến TTMV Tổng Giáo phận Tp. HCM kính viếng Đức Tổng trong tâm tình thương tiếc và yêu mến Đức Tổng. Mọi người không khỏi ngậm ngùi trước linh cữu của ngài. Những lời kinh tha thiết, những làn khói hương tỏa bay như những tâm tình con thảo kính dâng lên ngài, với tâm nguyện xin Chúa sớm đưa ngài về hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Sau những tâm tình với Đức Tổng, từng 4 người lần lượt tiến lên linh cữu để cúi chào ngài trong tình yêu mến.