09/02/2018
1975
Phái đoàn Giáo phận Mỹ Tho: Thăm và chúc tết ĐHY, Đức TGM và bà cố Đức Cha Phêrô

 


 

Hình: Têrêsa Mai An

 

PHÁI ĐOÀN GIÁO PHẬN MỸ THO ĐẾN THĂM VÀ CHÚC TẾT
ĐHY GIOAN BAOTIXITA, ĐỨC TGM PHAOLÔ
VÀ BÀ CỐ ĐỨC CHA PHÊRÔ

09.02.2018


Chúc tết Đức Hồng Y Gioan Baotixita


Chúc tết Đức Tổng Giám mục PhaolôChúc tết Bà Cố Đức Cha Phêrô