08/06/2018
3695
Lễ Thánh Tâm, kết thúc tuần Tĩnh Tâm LM: Đức Cha trao Giấy Bổ Nhiệm thuyên chuyển, ngày 8.6.2018 


 

Nhóm Media: Luca Tài, Linh và Henri Tấn Hưng
Ban Truyền Thông Gp. Mỹ Tho
LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU TẠI LỄ ĐÀI LÒNG THƯƠNG XÓT,
KẾT THÚC TUẦN TĨNH TÂM THƯỜNG NIÊN LM GP MỸ THO,
ĐỨC CHA TRAO GIẤY BỔ NHIỆM THUYÊN CHUYỂN MỘT SỐ CHA

Vào lúc 5g30 sáng ngày 8.6.2018 

. 

Thánh lễ sáng ngày 8.6.2018Cha TĐD xướng tên các cha lên nhận Bổ Nhiệm thuyên chuyểnĐức Cha trao giấy Bổ Nhiệm thuyên chuyển cho quí cha

Đức Cha ban phép lành cuối lễCộng đoàn dự lễ giao lưu và ăn sáng cùng quí Cha sau thánh lễ