17/04/2019
2321
Lễ làm phép Dầu tại nhà thờ Chánh Tòa Mỹ Tho sáng ngày 17.4.2019

 

Bài viết: Têrêsa Mai An
Media: Hưng, Thanh, Vũ, Sơn
MVTT GPMT

 

  

 

(WGPMT) Hằng năm, Giáo hội cử hành Thánh Lễ Truyền Dầu vào Thứ Năm Tuần Thánh, tuy nhiên do nhu cầu mục vụ Giáo phận Mỹ Tho cử hành thánh lễ này vào ngày Thứ Tư Tuần Thánh. Vì Lễ Dầu hướng về chức tư tế nên trong Thánh Lễ này, linh mục Đoàn trong Giáo phận lặp lại lời tuyên hứa trong ngày thụ phong. Đồng thời Đức Giám mục Giáo phận sẽ làm phép 3 loại dầu để các linh mục Giáo phận sử dụng trong công việc mục vụ. Ba loại dầu này có tác dụng đặc biệt trong đời sống đức tin của người Kitô hữu. Ba loại dầu: Dầu Bệnh nhân (OI: Oleum Infirmorum); Dầu Dự tòng (OS: Oleum Sanctum hay Oleum Catechumenorum) và Dầu Thánh còn được gọi là Dầu Chrisma (SC: Sanctum Chrisma).

Vào lúc 09g30, 17.04.2019, Đức Giám mục Giáo phận đã chủ sự thánh lễ truyền Dầu tại nhà thờ Chánh Tòa Giáo phận Mỹ Tho, quây quần bên bàn thánh là sự hiện diện của linh mục đoàn trong Giáo phận, với sự hiệp thông của đông đảo các thành phần dân Chúa: tu sĩ, chủng sinh và giáo dân trong Giáo phận.

Đầu thánh lễ, Đức Cha nói lên ý nghĩa của ngày Lễ Dầu này. Đây là thánh lễ thể hiện tình hiệp thông và yêu thương vì quây chung quanh giám mục là linh mục đoàn giáo phận, tu sĩ chủng sinh và giáo dân trong Giáo phận. Khi cử hành nghi thức làm phép dầu giúp chúng ta nhớ lại Bí tích Rửa Tội và qua đó được chia sẻ chức linh mục của Chúa Giêsu Kitô, Đấng được xức dầu và cách riêng là chức linh mục thừa tác. Vì thế, hôm nay chúng ta nhớ ơn Bí tích Rửa Tội, xin Chúa giúp chúng ta mỗi ngày sống trọn vẹn hơn, đồng thời chúng ta cầu nguyện cho các linh mục trong Giáo phận, để các ngài đáp lại tiếng Chúa kêu gọi trong ơn gọi thừa tác vụ linh mục mỗi ngày tốt đẹp hơn.

Trong bài giảng, Đức Cha giải thích cho cộng đoàn hiểu ý nghĩa Lễ Dầu. Vì trong thánh lễ này các linh mục lặp lại lời tuyên hứa trong ngày chịu chức thánh, nên Đức Cha có những tâm tình với các linh mục. Linh mục được xức dầu để thuộc trọn về Đức Kitô và mối ưu tiên hàng đầu của các linh mục là sống với Chúa, ở lại với Chúa, hiện hữu cho Chúa và cho tha nhân. Ngài dùng dẫn chứng quen thuộc nhưng mang ý nghĩa sâu sắc: hình ảnh tấm kiếng phản chiếu ánh sáng mặt trời. Cuộc đời linh mục hướng về Chúa để phản chiếu Chúa Kitô cho mọi người.

Lời Chúa nhắc nhở linh mục hiện hữu cho Thiên Chúa và tha nhân thể hiện sự gắn kết, hỗ tương nhau, vì gắn bó với Chúa bao nhiêu, linh mục sẽ phục vụ tha nhân bấy nhiêu. Xin Chúa giúp các linh mục ý thức hơn nữa về sứ vụ của mình. Và ngày Lễ Dầu nhằm khơi dậy ngày các linh mục được đặt tay phong chức linh mục, vì thế Đức Cha mời gọi các linh mục đứng lên lặp lại những lời tuyên hứa của các ngài trong ngày thụ phong để nhắc nhớ các linh mục sống đúng ơn gọi của mình hơn, thi hành triệt để hơn nữa nhiệm vụ mục tử đem nhiều linh hồn về với Chúa.

Tiếp theo, ba bình dầu được các phó tế rước lên cung thánh: dầu Thánh Hiến (SC), dầu Dự Tòng (SO), và dầu Bệnh Nhân (OI). Các loại dầu này được sử dụng trong khi cử hành các bí tích của Hội thánh. Nhờ đó, mọi người được chia sẻ với Đức Kitô trong chức vụ tư tế, ngôn sứ và vương đế.

“Dầu Bệnh Nhân” được làm phép trước lời đọc: “chính nhờ Người, với Người và trong Người…”. Còn “Dầu Dự Tòng” và “Dầu Thánh” được làm phép sau Lời nguyện Hiệp Lễ. Sau thánh lễ, các bình dầu được mang về Tòa Giám mục, các linh mục sẽ nhận và cử hành các bí tích trong Giáo xứ.