11/07/2018
1125
Khóa bồi dưỡng Thánh Nhạc 2018 (09-14.07.2018) 
Hình: Têrêsa Mai An
Ban Truyền Thông Giáo phận

 
Cha Trưởng Ban Thánh Nhạc gặp gỡ các học viên
 
Đức Cha dâng thánh lễ khai mạc tuần bồi dưỡng
 


 
Lớp đệm đàn căn bản


 


Lớp Thanh NhạcLớp đệm đàn nâng cao