15/04/2017
547
Gx Tân An: Suy Tôn Thánh Giá

 

Hình: Đình Vũ

Bài viết: Maria Phượng

MVTT Tân An

Thứ Sáu Tuần Thánh (ngày 14/04/2017) vào lúc 17g30, tại nhà thờ Tân An đã cử hành Nghi lễ tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Kitô. Trong nghi thức này gồm có phụng vụ Lời Chúa mà cao điểm là việc công bố bài thương khó của Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan; sau Lời nguyện chung đại thể đến việc tôn kính Thánh giá cách trọng thể, và sau cùng là việc rước lễ.

Việc cử hành cuộc thương khó của Chúa Giêsu do cha Giuse Nguyễn Văn Nhạn chủ sự được diễn ra trong bầu khí trang trọng và thiêng liêng. Với phần phụng vụ Lời Chúa, nhất là bài thương khó của Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan đã thuật lại sự thương khó và cái chết của Chúa Giêsu. Cái chết vì tội lỗi của con người.

Kế tiếp là suy tôn thánh giá, tất cả cộng đoàn biểu lộ lòng mến yêu tôn sùng thánh giá Chúa qua việc suy tôn thánh giá và hôn chân Chúa Giêsu. Và sau cùng là việc rước lễ, mọi người biểu lộ sự hiệp thông với nhau và hiệp thông với Chúa trong việc chịu đau khổ, chịu chết để được cùng phục sinh với Ngài. Buổi cử hành kết thúc lúc 18g30 mọi người ra về trong thinh lặng và trang nghiêm.