02/01/2018
1150
Gx. NVHB: Kỷ niệm 60 năm Thành lập, 31.12.2017


VÀI DÒNG LƯỢC SỬ

GIÁO XỨ NỮ VƯƠNG HÒA BÌNH

NHÂN NGÀY MỪNG KỶ NIỆM 60 NĂM THÀNH LẬP

 

Ngay từ khởi đầu chỉ có ít gia đình Công Giáo sống tại cư xá Nguyễn Thái Học được quy tụ và hướng dẫn bởi Cha Đinh Chu Tuynh, lúc đó là Cha phó Giáo xứ Thánh Giuse Lao Công, Chợ Cũ.

Từ năm 1957 đến 1965, Cha Đôminicô Đinh Công Uẩn nhận thấy cần có một nơi để thờ phượng cho những giáo dân ở đây, nên Cha đã mua lại một căn nhà xưa tọa lạc trên đường Rạch Gầm ngày nay, dùng làm nơi thờ phượng tạm. Và mãi đến năm 1964 ngôi nhà được sửa chữa chỉnh trang thành nhà thờ, mang danh là nhà thờ Tiểu Khu Định Tường.

Từ 1965 đến 1968 Cha Đôminicô Dương Thanh Nhã được cử đến thay Cha Uẩn, ngài bắt đầu tổ chức những mục vụ trong Giáo xứ.

Từ năm 1968 đến 1970 Cha Phê-rô Tạ Đức Tiến đến thay cha Đôminicô Nhã, những đoàn thể của Giáo xứ được thành lập dù chỉ trong hai năm ngắn ngủi dưới sự chăm sóc của Cha.

Từ 1970 đến 1974 Cha Gioan Phạm Văn Chúc được cử đến thay thế cha Phê-rô Tiến, trong thời gian này Giáo xứ Nữ Vương Hòa Bình chính thức trở thành một Giáo xứ.

Từ 1974 đến 1982 Cha An-tôn Nguyễn Thành Long phụ trách Giáo xứ; vốn là một linh mục nhiệt thành và năng động, trong những năm dưới sự chăm sóc của Cha, Giáo xứ phát triển rất mạnh mẽ.

Từ 1982 đến 1998 Cha Phê-rô Nguyễn Thanh Tuân được Đức Cha sai đến quản nhiệm Giáo xứ. Năm 1983 do yêu cầu của nhà nước mà nhà thờ phải di dời về Chủng Viện Gioan 23. Do tình cảnh cấp thiết và điều kiện khách quan, Giáo xứ chưa có khả năng xây dựng nhà thờ, nên phải mượn phòng học chung của Chủng viện cải tạo thành nguyện đường cho Giáo xứ.

Năm 1993 Giáo xứ khởi sự xây dựng nhà thờ như chúng ta hiện có. Cũng trong thời gian này có Cha Tôma Nguyễn Ngọc Hồ (1991) và Cha Tôma Phạm Ngọc Dương (1992) cộng tác.

Từ năm 1992 đến 2008 Cha Tôma Dương thay thế cha Phêrô Tuân vì lý do trọng bệnh. Năm 2007 có Cha Phêrô Lê Tấn Bảo phụ giúp cha Tôma Dương. Trong thời gian này Giáo xứ ngày càng phát triển đông và nề nếp hơn.

Năm 2008 đến 10.01.2011 Cha Giuse Bùi Văn Hoàng -Giám đốc TTMV- kiêm Cha sở GX. NVHB, có Cha Phê-rô Phạm Bá Đương (2008) và Cha Giuse Nguyễn Tuấn Hải (2010) phụ giúp.

Năm 2011 sau khi Cha Giuse Bùi Hoàng qua đời. Ngày 12.03.2011, Cha Phaolô Trần Kỳ Minh được cử đến làm Cha sở cho đến nay.  Cũng trong năm 2011 có Cha Phêrô Mai Văn Thượng và năm 2015 có cha Philip Huỳnh Ngọc Tuấn phụ giúp Cha sở Phaolô Kỳ Minh trong công việc mục vụ của Giáo xứ.

 

 

Một vài hình ảnh ngày mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Giáo xứ

Hình: Giuse Tiến

Gx. NVHB