02/10/2018
1745
Gx. Mộc Hóa: Bổn Mạng Cha Sở
Khánh Huy

Gx. Mộc Hóa

Thánh Lễ kính ba tổng lãnh Thiên Thần Micae, Gabriel, Raphael, cũng là bổn mạng của Cha sở Giáo xứ Mộc Hóa, đã được cử hành lúc 04g30 ngày 29.09.2018 tại Nhà thờ Giáo xứ Mộc Hóa.

Chủ tế thánh lễ là Cha sở Gabriel Nguyễn Hữu Kỳ, đồng tế với ngài là cha phó Antôn Trương Chí Tâm. Tham dự Thánh lễ có khoảng 400 người là thành viên của các Hội đoàn và bà con giáo dân trong Giáo xứ.

Trong bài giảng lễ, Cha Antôn nói đến quyền năng của ba tổng lãnh thiên thần, đặc biệt là thiên thần Gabriel, sứ thần đã được Chúa Cha sai đến để truyền tin cho Mẹ Maria. Cha Antôn đã ví Cha Gabriel như một thiên thần được Chúa sai đến với Giáo xứ Mộc Hóa, ngài đã xây dựng nên các hội đoàn vững mạnh, đã quyết tâm xây dựng cho Giáo xứ một ngôi Thánh Đường khang trang, và cho dù bị bệnh rất nặng, nhưng ngài vẫn lo nghĩ đến việc xây dựng Giáo xứ. Kết thúc bài giảng, Cha Antôn mong cộng đoàn cộng tác, giúp đỡ Cha sở sớm hoàn thành việc xây cất, và xin Chúa giữ gìn, che chở ngài.

Trong phần cuối lễ, đại diện Hội đồng mục vụ dâng lên Cha sở chúc mừng và những tâm tình thân thương, cùng đóa hoa tươi thắm. Sau đó, các hội đoàn chụp hình lưu niệm với hai Cha.

Sau thánh lễ, lúc 11g00 mọi người dự tiệc trưa tại sân khuôn viên nhà thờ trong tình cảm thân mật, hiệp nhất, và yêu thương của cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ Mộc Hóa.