03/07/2019
717
Gx Long Định 1: Thánh lễ ra mắt và tuyên hứa GĐPTTT Chúa Giêsu


 
 

Dominic Nguyen

“Giê-su chúng con tới đây sấp mình, chân thành dâng Chúa tấm lòng thờ kính...”

Sau thời gian dài cầu nguyện và chuẩn bị, lúc 17g00, Chúa nhật ngày 30 tháng 6 năm 2019, cha Tổng Đại Diện (TĐD) Giáo phận Mỹ Tho, Phaolô Trần Kỳ Minh chủ sự Thánh lễ ra mắt Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giê-su (GĐPTTT) và tuyên hứa. Đồng tế với Cha TĐD có cha Giuse Nguyễn Văn Nhạn - Linh hướng GĐPTTT Giáo phận Mỹ Tho-, cha sở Tô-ma Nguyễn Văn Phong - Linh hướng GĐPTTT Chúa Giê-su Giáo xứ Long Định 1.

Trong bài giảng, với phụng vụ Lời Chúa ngày lễ Thánh Tâm Chúa Giê-su, Cha TĐD đã giúp cộng đoàn chiêm ngắm tình yêu của Chúa Giê-su được thể hiện nơi trái tim của Ngài. Cha nhấn mạnh: “Tình yêu của Chúa trước sau như một, không thay đổi. Dù anh chị em có tội lỗi, có xa cách Chúa, anh chị em cũng không thể nào tách ra khỏi tình yêu thương của Chúa.” Ngài kêu gọi mọi người hãy biết chạy đến kín múc tình yêu của Chúa nơi Thánh Tâm, và biết đáp lại tình yêu đó bằng cách yêu thương gia đình của mình, xứ đạo mình, với anh chị anh lương dân, với những người đau khổ... vì chỉ có tình yêu đáp trả tình yêu.

Cuối bài giảng, Ngài nhắn nhủ với anh em tân đoàn viên GĐPTTT giáo xứ: “Anh em sắp trở thành môn đệ của Thánh Tâm Chúa Giê-su, anh em càng phải nhận ra, sống và chiếu giải tình yêu Chúa cho mọi người”.

Sau bài giảng, cha Giuse đã cử hành nghi thức tuyên hứa cho 59 đoàn viên mới và 4 thành viên của Ban chấp hành GĐPTTT của Giáo xứ. Cha trao huy hiệu Thánh Tâm cho 59 tân đoàn viên và trao Ủy nhiệm thư cho 4 vị trong ban chấp hành với nhiệm kỳ 3 năm: 2019 – 2022. Cộng đoàn chúc mừng Đoàn GĐPTTT của giáo xứ và Ban chấp hành đã chính thức ra mắt bằng một tràng pháo tay.

Trước khi Thánh lễ kết thúc, Ông đoàn trưởng Barsilio Đỗ Tiến Phát, đã đại diện GĐPTTT giáo xứ chúc mừng bổn mạng cha TĐD, mừng 30 năm Linh mục cha Linh hướng Giuse, và cảm ơn quý Cha, quý đại diện GĐPTTT cấp Giáo phận và giáo xứ bạn, quý ban ngành đoàn thể và cộng đoàn, đã đến hiệp dâng thánh lễ và cầu nguyện cho GĐPTTT Giáo xứ Long Định 1.

Sau Thánh lễ quý cha đã cùng chụp chung với GĐPTTT tấm hình lưu niệm.

“Lạy Trái Tim Chúa Giê-su là Vua cai trị mọi loài.

Xin Trái tim Chúa là Vua cai trị lòng con suốt đời”.