06/05/2019
416
Gx. Chợ Bưng: Kiệu Đức Mẹ đầu tháng hoa 
(WGPMT) Để bày tỏ tâm tình yêu mến Đức Mẹ trong tháng hoa, Giáo xứ Chợ Bưng đã cùng nhau bày tỏ lòng tôn kính Mẹ qua việc kiệu Đức Mẹ xung quanh khuôn viên nhà thờ vào Chúa Nhật đầu tháng 05. Mọi người cùng nhịp bước theo Mẹ trong những lời hát đầy tâm tình: Mẹ là bóng mát, Tấu lạy Bà, Lạy Mẹ mến yêu,..." Sau đó, cộng đoàn hiệp dâng thánh lễ Chúa Nhật 3 Phục Sinh trong ngôi nhà thờ ấm cúng và trang nghiêm.


Gx. Chợ Bưng