03/04/2018
657
Gx. Chánh Tòa: Thánh Lễ Tiệc LyGiáo xứ Chánh Tòa

          (WGPMT) Vào lúc 17g45 ngày thứ 5 Tuần Thánh, cha sở Giáo xứ Chánh Tòa Giacôbê Hà Văn Xung đã cử hành thánh lễ Tiệc Ly và nghi thức rửa chân cho đại diện các thành phần trong Giáo xứ: thiếu nhi, các hội đoàn, và hội đồng mục vụ.

Trong bài giảng, cha sở đã giải thích 3 việc làm hết sức quan trọng và liên hệ mật thiết với nhau của Chúa Giêsu trong bữa ăn sau cùng với các môn đệ, đó là: lập phép Thánh Thể, chức linh mục và rửa chân cho các môn đệ.

Trước khi lập Bí tích Thánh Thể, Chúa Giêsu đã rửa chân cho các môn đệ. Việc này làm nổi bật ý nghĩa của Bí tích Thánh Thể, đó là bí tích phục vụ. Để phục vụ, Chúa Giêsu đã tự hiến làm lễ vật giao hoà, làm Chiên Vượt Qua chịu sát tế vì sự sống của nhân loại. Để phục vụ, Ngài chấp nhận trở nên lương thực nuôi sống nhân loại: “Người đã yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở trong thế gian, và Người yêu họ đến cùng”.

Chúa Giêsu còn làm gương phục vụ khi Ngài quỳ xuống rửa chân cho các môn đệ và mời gọi chúng ta hãy rửa chân cho nhau: “Nếu Thầy là Chúa, là Thầy mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em phải rửa chân cho nhau. Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em”.

Cha mời gọi cộng đoàn tham dự thánh lễ chiều nay hãy luôn ý thức rằng phục vụ và hiến thân là những đòi hỏi của Bí tích Thánh Thể. Đứng trước tình yêu tự hiến mình, trao ban và phục vụ của Chúa Giêsu, mỗi người hãy cố gắng đáp trả tình yêu của Chúa bằng đời sống yêu thương và phục vụ tha nhân để xứng đáng là môn đệ của Chúa.

Sau thánh lễ là phần Kiệu Mình Thánh Chúa sang bàn thờ phụ. Các hội đoàn thay phiên chầu Chúa đến 21g00. Sau đó là giờ chầu chung của cả cộng đoàn do cha phó Bênađô hướng dẫn.

Giờ chầu chung kết thúc lúc 22g00. Mọi người thinh lặng ra về.