14/04/2017
451
Gx Bình Quân: Thánh Lễ Tiệc Ly

  


Thứ Năm Tuần Thánh, mở đầu cho Tam Nhật Vượt Qua, trọng điểm của Đức tin về sự chết và sự phục sinh của Chúa Giê-su Ki-tô. Hòa cùng bầu khí đó, vào lúc 18g00 ngày 13 tháng 4 năm 2017, tại Giáo xứ Bình Quân, Giáo hạt Tân An, Giáo phận Mỹ Tho, Cha sở Đaminh Lê Minh Cảnh đã chủ tế Thánh Lễ Tiệc Ly cho giáo dân trong giáo xứ, mở đầu cho Tam Nhật Vượt Qua, tưởng niệm cuộc khổ nạn và sự phục sinh của Chúa Giê-su Ki-tô.

Thánh lễ được bắt đầu theo nghi thức thông thường. Sau phần phụng vụ Lời Chúa, Cha có phần chia sẻ với cộng đoàn giáo dân. Bài chia sẻ sinh động với tình huống thực tế trong cuộc sống, qua đó Cha nhấn mạnh cho cộng đoàn dân Chúa: hai chữ ‘Yêu thương’ là bài học mà Chúa Giê-su muốn chúng ta luôn nhớ trong cuộc sống của mình.

Sau phần chia sẻ, Cha chủ tế tiến hành nghi thức rửa chân cho các thành viên trong ban mục vụ giáo xứ. Qua đó, Cha muốn nhấn mạnh lại “Giới luật yêu thương” mà Chúa Giê-su đã truyền dạy cho chúng ta.

Tiếp tục Thánh Lễ, Cha cử hành nghi thức phụng vụ Thánh Thể như thường lệ. Cuối cùng là nghi thức kiệu Thánh Thể sang nhà tạm. Cộng đoàn giáo xứ cùng nhau chầu Thánh Thể chung trong không khí trang nghiêm.

MVTT Giáo xứ Bình Quân