01/03/2017
748
Gx An Đức: Thứ Tư Lễ Tro

 

Thứ tư Lễ Tro là ngày khởi đầu mùa Chay Thánh, qua nghi thức xức tro trên đầu, với ý niệm "con người xuất thân từ tro bụi và cũng sẽ trở về tro bụi" dựa trên nền tảng bản văn Kinh Thánh sau: "...Ngươi sẽ phải đổ mồ hôi trán mới có bánh ăn, cho đến khi trở về với đất, vì từ đất, ngươi đã được lấy ra. Ngươi là bụi đất, và sẽ trở về với bụi đất." (Sách Sáng thế 3:19)

Trong tâm tình thống hối ăn năn, vào lúc 5g00 sáng thứ tư ngày 01.03.2017 Cha phó FX. Nguyễn Văn Thượng cùng cộng đoàn giáo dân trong giáo xứ hiệp dâng thánh lễ và cử hành nghi thức xức tro trên đầu.


 


MVTT Gx An Đức